Dnes je čtvrtek 5. prosinec, svátek má Jitka,
je Mezinárodní den dobrovolníků.

Z našeho města

Rekonstrukce a rozšíření kapacity na 1. základní škole v Dobříši

přidáno: 25. 05. 2016

V budoucnosti by mělo dojít díky rekosntrukci 1. základní školy v Dobříši k navýšení počtu kapacity žáků. V jaké fázi se projekt nachází?

V současnosti je kapacita dobříšských základních škol témeř zaplněna, a proto je na místě řešit tuto aktuální otázku. 1. základní škola v Dobříši je dlouhodobě zaplněna a musí své uchazeče o výuku do prvních nebo i vyšších ročníků odmítat z důvodu přeplněné kapacity, proto začalo vedení města Dobříš tuto situaci řešit.

Kapacita 1. základní školy se zvýší o 50 žáků

Během letošního roku byla ze strany města Dobříše podána žádost o dotaci v rámci podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Žádosti bylo vyhověno a přislíbeno vyčlenění peněžních prostředků ve státním rozpočtu. Náklady na navýšení kapacity jsou odhadovány na 37 544 357 Kč včetně DPH. Z požadované předschválené dotace je příslíbeno přes 26 milionů korun, spoluúčast města Dobříše by tak měla činit přes 11 milionů korun.

Přístavba nových místností a rekonstrukce současných prostor

V projektu je počítáno s úpravami, které řeší nástavbu učeben a přístavbu šaten. Dojít by také mělo k úpravě varny, sociálního zařízení, bezbariového přístupu nebo k  optimalizaci únikových cest.

V jaké fázi je projekt?

V současnosti je zpracovávaná projektová prováděcí dokumentace, která bude podkladem v následném zadávacím řízení pro výběr dodavatele stavby. Důraz je kladen především na to, aby rekonstrukce školy zasáhla co nejméně do běžného chodu základní školy.

autor článku: Kamila Paulová