Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Regulace používání zábavné pyrotechniky: bouchací kuličky, ohňostroje atd.

přidáno: 29. 11. 2017

Vzhledem k tomu, že se blíží „Mikuláš“ – rozsvícení vánočního stromku a konec roku, k němuž neodmyslitelně patří i oslavy vánočních svátků, připomínáme podmínky k používání zábavné pyrotechniky ve městě Dobříš a také podmínky regulace používání zábavné pyrotechniky (Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 3/2016 o veřejném pořádku, v čl. 9 odst. 1. 2. 3.)

Dle vyhlášky je používání zábavné pyrotechniky mimo dny a místa stanovené touto vyhláškou činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci.

Kdo poruší veřejný pořádek dopouští se přestupku, za který je udělována peněžitá sankce. Strážníci budou důsledně dohlížet na dodržování podmínek používání zábavné pyrotechniky, přestupky budou řešit příkazy na místě (pokutami).

Co se rozumí pod pojmem používání zábavné pyrotechniky?

Používáním zábavné pyrotechniky se rozumí nakládání s pyrotechnickými výrobky, zejména provádění pyrotechnických efektů, a řadí se sem také zejména odpalování ohňostrojů. Rozlišujeme 3 kategorie zábavné pyrotechniky:

  • Kategorie F1 (od 15 let) - třaskající granule, bouchací kuličky, vánoční prskavky
  • Kategorie F2 (od 18 let) - rakety, fontány, prskavky
  • Kategorie F3 (pouze při splnění odborné způsobilosti) - svatební ohňostroje, barevné mohutné/gradující kytice (světlice), pískající chvosty, nebo stříbrné třpytky

Platí tedy, že dětem do 15 let zábavná pyrotechnika do rukou nepatří!!!

Připomínáme, že zakoupená pyrotechnika musí vždy obsahovat návod v češtině, údaj o kategorii CE a registrační číslo musí být uvedeno na obalu.

Kdy a kde se smí zábavná pyrotechnika používat?

Zábavná pyrotechnika se smí používat na veřejných i neveřejných prostranstvích ve vzdálenosti větší než 20 m od budov, vozidel a jiného majetku, pouze:

  • dne 30. 4. a 6. 12. každého roku od 18:00 hod. do 22:00 hod.
  • dne 31. 12. každého roku od 18:00 hod. do 01:00 hod. následující dne a roku.

Jaké jsou povinnosti při používání zábavné pyrotechniky?

Osoba používající zábavnou pyrotechniku dle podmínek stanovených vyhláškou v plném rozsahu odpovídá za škodu vzniklou touto činností a je povinna neprodleně odstranit odpad vzniklý touto činností.

Je možné udělit výjimku pro jiný než povolený termín?

Rada města Dobříše může na základě žádosti udělit výjimku. Žádost o výjimku musí být podána pořadatelem akce nejméně 15 dní před jejím konáním a musí obsahovat:

  • jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo rodné (pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem),
  • označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
  • předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
  • počet členů pořadatelské služby.

Děkujeme všem, že budete dodržovat podmínky používání zábavné pyrotechniky ve městě Dobříši.

autor článku: Strž. Alena Kovaříková | zástupce velitele MP Dobříš