Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Kriminalita v Dobříši klesla za posledních 10 let téměř o polovinu

přidáno: 17. 03. 2022

V loňském roce bylo v Dobříši evidováno celkem 115 trestných činů, což je nejméně za posledních 10 let.

Z dostupné evidence vyplývá, že nejpočetnější skupinou z trestných činů jsou ty majetkové, těch bylo v roce 2021 na území města spácháno celkem 53. Do této kategorie patří především krádeže vloupáním do obchodů či bytů, kapesní krádeže, krádeže osobních vozidel či poškozování cizí věci. Přitom krádeží vloupáním bylo 25 a z toho do rodinných domů pouze 5.

Druhou nejpočetnější kategorií je tzv. zbývající kriminalita, do které patří zejména zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky či opilství. Těchto činů bylo spácháno 29.

Třetí kategorii představuje ostatní kriminalita s počtem 17 trestných činů. Sem patří především výtržnictví, sprejerství či nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek.

Na nízkých hodnotách se dlouhodobě drží v Dobříši také násilné trestné činy. Těch bylo v roce 2021 v našem městě zaznamenáno celkem 6.

Pozitivní je také výboj objasněnosti případů za poslední roky

Zatímco před 10 lety byla objasněnost necelých 26 %, od roce 2018 se objasněnost pohybuje stabilně nad 48 %. V roce 2021 bylo objasněno 48,24 % případů.

Velitel obvodního oddělení Police ČR v Dobříši npor. Pavel Bílý k tomu uvedl: „V roce 2021 se podařilo dopadnou skupinu pachatelů, která měla z kraje loňského roku v Dobříši a okolí na svědomí řadu vloupání do chat“. 

Vedle činnosti Police ČR působí v Dobříši také Městská policie Dobříš v počtu 14 strážníků. Mezi jejich hlavní činnosti patří hlídková činnost, spolupráce s Policií ČR a potlačování negativních jevů zejména páchání trestné činnosti, přestupků proti veřejnému pořádku, majetku či občanskému soužití. V loňském roce ke standardním úkolům přibyly podobně jako v roce 2020 činnosti spojené s epidemií covid-19, kdy strážníci zajišťovali distribuci ochranných prostředků a dohlíželi na dodržování protiepidemických opatření. V roce 2021 strážníci městské policie udělili 459 pokut, kdy nejčetnějším přestupkem bylo porušení zákazu vjezdu.

Strážníci městské policie také spravují parkovací automaty ve městě, celkem v nich bylo vybráno 629 000 Kč. K dalším činnostem patří SOS tlačítka pro seniory, forenzní značení kol pro jejich snazší identifikaci v případě krádeže či evidence nálezů. Těch bylo v Dobříši loni 159, z toho 130 nalezených věcí se podařilo vrátit majitelům.  Strážníci také provedli odchyt 19 psů, kteří byli předáni majitelům nebo do útulku.

Starosta města Pavel Svoboda k tomuto zhodnocení klesající kriminality v Dobříši: "Bezpečnostní situace v Dobříši je velmi dobrá. V některých místech ČR bylo loni v souvislosti s Covidem více trestných činů a přestupků. Jsem rád, že toto není náš případ. Velkou část přestupků mohou strážníci řešit domluvou. Souvisí to podle mého názoru i s tím, že Dobříš má charakter malého města, kde se lidé znají." 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)