Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Zlepšuje kamerový systém města Dobříše váš pocit bezpečí?

přidáno: 20. 01. 2021

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je nepřetržitě obsluhován strážníky Městské policie Dobříš. Probíhající dotazníkové šetření má nyní za úkol zjistit, zda tento systém zvyšuje pocit bezpečí občanů ve městě.

Město Dobříš žádá občany i širokou veřejnost o vyplnění krátkého on-line dotazníku, který má za úkol zjistit pocit bezpečí. Dotazník vám nezabere ani 2 minuty.

Městský kamerový dohlížecí systém je efektivní nástroj situační prevence ke zvýšení bezpečnosti občanů, ochrany života, zdraví a majetku, potírání pouliční kriminality, ochraně veřejného pořádku a sledování dopravní situace na vytypovaných exponovaných místech města. Jedná se o soubor zařízení, které umožňuje zachytit, přiblížit a zaznamenat chování osob, nebo stupeň ohrožení osob a majetku.

„Uvedený systém je nepřetržitě obsluhován strážníky Městské policie Dobříš. V současné době má městský kamerový dohlížecí systém 9 monitorovacích bodů, které chceme o 2 body navýšit. Součástí žádosti o dotaci MV ČR na rozšíření MKDS je provedení šetření o informovanosti občanů o záměrech obce v tomto směru. K čemuž slouží tento krátký dotazník,“ upřesnila k důvodu dotazníkového šetření manažerka prevence kriminality města Dobříš Mgr. Eva Přibylová.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)