Dnes je středa 8. duben, svátek má Ema,
je Mezinárodní den Romů.

Z našeho města

Kde se vzala tradice setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení stromu v Dobříši

přidáno: 04. 12. 2017

Dnes si většina z nás skoro ani nedokáže představit, že by na náměstích a návsích nesvítil vánoční stromeček. Je ale historie podobné tradice opravdu tak dlouhá, jak si myslíme? A kde se vzala tradice dobříšského rozsvícení stromu?

Samotné zdobení vánočních stromečků v Dobříši se vracelo a mizelo, tak jak se měnila doba, v které obyvatelé města žili. Pokud se podíváme do dochovaných městských kronik, nalezneme, že 2. prosince 1876 se obecní zastupitelstvo města Dobříše usneslo věnovat Krejcárkovému spolku v Dobříši na vystrojení vánočního stromku pro chudé děti 15 zlatých. V zápise však není upřesněno, zda stromek stál ve školní budově, která v této době stála v Pražské ulici nebo na školní zahradě. Podle dalšího zápisu z roku 1899 je však zřejmé, že stromek byl umístněn uvnitř nové školní budovy, která byla postavena na Komenského náměstí. Ve zmíněném zápise se píše, že 125 školním dítkám byly darovány oděvy, obuv a různé dárky na které přispěla i jeho výsost, kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Krejcárkový spolek takto chudé děti obdarovával až skoro do konce 1. světové války. Přesto podle zápisu z roku 1905 je zřejmé, že byla založena spojená slavnost zdobení vánočního stromku, který se konal v zrcadlovém sále dobříšského zámku a jehož mecenáška byla kněžna Colloredo-Mannsfeld.  

První dochovaná fotografie z rozsvícení je z roku 1933

V nové republice se ze začátku více podporovala staročeská tradice stavění betlémů, a proto záznamy o jakémkoliv veřejném zdobení vánočního stromku mlčí. Což však neznamená, že se taková akce nekonala, přesto až z roku 1933 se nám dochoval snímek, na kterém je slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, který byl postaven na Komenského náměstí nedaleko pomníku obětem světové války (1914 – 1918), který zde stával. Bohužel o svědectví kroniky města Dobříš se opřít nemůžeme, protože z tohoto období se kronika nedochovala.

První oficiální zpráva z rozsvícení je z roku 1948

V období po 2. světové válce máme zprávu hned z roku 1946, kdy se v nové kronice píše: „V pokladničce, umístněné pod vánočním stromkem před pomníkem padlých ve světové válce, vybráno bylo ve prospěch sociální pomoci 6000 Kčs.“ Ještě to však není zpráva o rozsvěcení vánočního stromku. Tu máme až z roku 1948, kdy v neděli dne 12. prosince byl v 18 hodin rozsvícen elektrickými žárovkami vánoční stromek na Komenského náměstí, který opět stál kousek od památníku obětem světové války. Rozsvícení stromku se zúčastnilo velké množství místního občanstva a školní mládeže. Samotnou slavnost zahájil předseda Okresní péče o mládež Jindřich Starecký krátkým proslovem. Řeč pak převzala spisovatelka Dr. Alena Vrbová, a poté školní děti přednesly vánoční básně a vánoční koledy. Opět byla před stromek umístněna pokladnička, do které se vybralo 19 538 Kčs. I na začátku padesátých let nebyla tato tradice přerušena, teda snad kromě pokladničky, ale hlavně přibyl tradiční Vánoční bazar, který se konal nejdříve na Komenského náměstí, a pak u Občanské besedy, tedy na kraji Mírového náměstí u dnešního kulturního domu. Časem se mu také začalo říkat Trh Dědy Mráze, který se nejčastěji konal o víkendu, a to mezi 6. až 12. prosincem. Následujícího dne pořádal TJ Sokol nebo oddíl kopané „Jiskra“ v místní sokolovně tradiční mikulášskou zábavu, která ani v době komunismu nevymizela ze života.

V roce 1960 přerušena tradice?

Podle zápisu z místní kroniky se v roce 1960 konalo dne 16. prosince večer zřejmě poslední veřejné rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí, který byl osvětlen barevnými elektrickými žárovkami. I přes pátrání v kronikách a dobových novinách se mi nepodařilo najít v dalších letech zápis o rozsvěcení stromečku.

Kdy začala tradice akce, kterou teď my známe?

Pokusy o obnovu této tradice nastávají až po roce 1990, kdy se například dne 4. prosince 1993 konalo v hotelu Heinz Sokolské mikulášské odpoledne pro nejmenší sokolníky. V roce 1995 na tuto tradici navazuje akce „Setkání se Santa Clausem“, kterou připravili místní podnikatelé a konala se 15. prosince. Místo konání bylo na Komenského náměstí a celou slavnost ukončil velký vánoční ohňostroj. Ovšem tehdejší předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše Mirek Procházka si nepřál další vnucování zahraničních symbolů Vánoc, a proto ve spolupráci s městem uspořádal spolek dne 6. prosince 1996 setkání dětí se sv. Mikulášem. S akcí již tentokrát bylo spojené slavnostní rozsvícení vánočního stromku, a toto spojení zůstává zachováno i nadále. Přesto za ty roky, kdy se jednalo hlavně o komorní setkání, se Setkání se sv. Mikulášem změnilo ve velkou předvánoční akci.  

autor článku: Petr Kadlec