Dnes je středa 8. duben, svátek má Ema,
je Mezinárodní den Romů.

Z našeho města

Petr Kadlec: 28. a 29. říjen 1918 na Dobříši

přidáno: 29. 10. 2017

Letos jsme si připomenuli 99 let od památného vzniku nového Československého státu, ale jaký byl vlastně průběh tohoto pondělí a hlavně následující úterý na Dobříši. Zprávu o vyhlášení samostatné Československé republiky zachytil 28. října v Dobříši v dopoledních hodinách židovský obchodník pan Meisler, který se to dozvěděl jednak na železniční zastávce v Dobříši a poté si to nechal potvrdit soukromým telefonátem s Prahou.

V odpoledních hodinách již byly tyto zprávy potvrzeny i z jiných zdrojů. Proto se již po vzoru z Prahy objevily kolem čtvrté hodiny červenobílé prapory na místních domech na znamení radosti nad rodícím se československým státem. Úplně první prapory byly vztyčeny na domě obchodníka Kašpra a hotelu Heinz. Nálada místních obyvatelů byla nejdříve klidná a důstojná, protože byly stále obavy ze zásahu vojska. Na náměstí a v ulicích rozproudila se veselá nálada a asi o páté hodině jednatel dobříšského Sokola Dohnal, úředník advokátní kanceláře JUDr. Hyman zorganizoval ze členstva Sokola a svých známých malý průvod, který procházel městem za zpěvu národních písní. Když se setmělo, část náměstí mezi soudem a hotelem Heinz bylo zaplněno obyvateli města, kteří čekali na zprávy z Prahy.

Učitel Říha a JUDr. Heinz, jako členové okresního národního výboru v Dobříši, se telefonicky spojili s ústředím státoprávní demokracie, aby zjistili, co se děje, zda byl vyhlášený samostatný stát a jaké jsou nové zprávy z bojišť. Zjistili, že v Praze pokračují velké manifestace lidu a dále zjistili, že 28. pluk přijíždí v několika vlacích z jižního italského bojiště, avšak o vyhlášení samostatného státu zatím nikdo nemluvil. Z pražských událostí však bylo patrné, že vyhlášení naší samostatnosti na sebe nedá dlouho čekat.

Proto po poradě s učitelem Říhou a obchodníkem Kašprem promluvili ke shromážděnému lidu v tom smyslu, že památná slova Komenského „Vláda věcí tvých se k Tobě vrátí, národe můj.“, stávají se v těchto chvílích skutkem, že 28. pluk se vrací do Prahy a různá radostná sdělení z našich bojišť, která věštila konec války. Večer byl po deváté hodině uspořádán lampiónový průvod, v kterém byly neseny prapory v národních barvách, a za zpěvu národních písní se dal na pochod městem. Průvodu se zúčastnilo asi 1500 osob obojího pohlaví. Šlo se z náměstí na Malou stranu, Příkopy, kolem kostela na náměstí, načež byla dána výzva k rozchodu a klidnému vyčkávání událostí v příštích dnech. Po skončení průvodu však strhlo v noci několik mladíků plechové orly z budovy okresního soudu, poštovního, berního a finančního úřadu, hlavního skladu tabáku a všech trafik a naházeli je do rybníka „Koryto“.

Druhého dne byla i na zdejší četnické stanici sňata německo-česká tabule a příslušníci stanice odstranili čepek růžice a z přileb orly a nahradily je trikolórami. Na náměstí se v odpoledních hodinách sešly veškeré korporace, spolky a na městské radnici zástupci všech státních a samosprávních úřadů. Na valníku před obecním úřadem promluvil k lidu redaktor Žáček a prof. Srba, jako zástupci „Okresní národní rady v Příbrami“ a Srba slavnostně prohlásil utvoření samostatného československého státu a poté ze středního okna zasedací síně městské radnice předčítal Ludvík Kopáček, okresní ředitel, první náš státní zákon.

Shromáždění vypuklo v hromové volání „Sláva“ a „Na zdar!“ a nadšený jásot, který jakoby kouzlem rázem utichl.  Po té seřadil se malebný průvod, který za slavnostních zvuků veselé hudby procházel rozradostněným městem. Odpoledne se sešel zdejší odbor „okresní nar. rady“, do které za těl. Jednotu Sokol byl povolán starosta Leonard Salač. Při stejné příležitosti složil i slib věrnosti starosta města Josef Colloredo-Mannsfeld. Poté se konala v místnostech obecního úřadu první schůze okresního národního výboru za plné účasti členů, továrníka Masnera a sládka Nešuty z Nového Knína, Oldřicha Dvořáka, statkáře z Čími, učitele Říhy, starosty Sokola Salače, sociálně demokratického důvěrníka  Škardy z Dobříše. Schůzi předsedal továrník Masner, který uvítal znovuzrozený stát, a byly projednány potřebné věci pro zahájení práce národního výboru. Současně bylo na této schůzi vyjasněno jisté nedorozumění vyplývající z pokusů o převzetí pravomocí ze strany okr. příbramského výboru v dobříšském okrese. Slavnostní den byl zakončen přátelskou zábavou v místních hostincích.

Nesmíme však zapomínat, že trvala stále Světová válka, která definitivně skončila až 11. listopadu 1918. Naši legionáři byli stále ve Francii, Itálii a Rusku. Definitivně tak byl nový Československý stát vyhlášen, potažmo potvrzen až 13. listopadu, čímž se mohla tvořit novodobá historie našeho národa.

(Článek čerpal informace z připravované knihy „Ještě není konec – Bojujeme dál“)  

autor článku: Petr Kadlec