Dnes je pátek 30. říjen, svátek má Tadeáš.

Z našeho města

Jako pomník obětem z první světové války byla vybrána nemravná socha

přidáno: 22. 11. 2018

Během příprav na knihu o první světové válce v Dobříši jsem se zajímal i o jména padlých, která jsou vyobrazena na místním pomníku, který se nachází v parku obětí válek u Mírového náměstí. V době příprav ještě nebyly seznamy úplné, a proto jsem se k nim vrátil až letos, kdy již bylo možné jména lépe zmapovat.

Mnoho padlých na pomníku bohužel ani není vyobrazeno. Zřejmě se tak mohlo stát, že nerukovali přímo z Dobříše, ale z místa, kde vykonávali práci, nebo přechodně bydleli. Navíc se na pomníku nacházeli i legionáři, což není nic divného, ale bylo mezi nimi mnoho těch, co válku přežilo. Takže se zřejmě stávala situace, kdy žijící muži pokládali věnce k pomníku, na kterém byli napsáni. Další kapitolou jsou jména, které nelze dohledat. Zřejmě se mohlo jednat o muže, kteří nepocházeli z Dobříše a jen zde před válkou žili, jejich zařazení by pomohla data narození, ale ta se na pomníku nenacházejí.

Oprava pomníku na židovském hřbitově

V době příprav seznamů, které jsem chtěl přečíst během oslav 28. října, a což jsem také udělal, byla i snaha o rekonstrukci pomníku, který se nacházel na židovském hřbitově, a zbylo z něj jen torzo. Nemůžu přímo říci, že se na radnici nesnažili svému závazku dostát, ale bohužel jednání se zástupci Matany, správci židovského hřbitova, byla zdlouhavá, ale nakonec město mohlo podepsat smlouvu o dlouhodobé zápůjčce a samotné rekonstrukci. Ta však přišla již moc pozdě a bylo již málo času na její realizaci, která se do voleb nestihla. Přesto má další snaha bude jasná a budu se nadále snažit, aby se rekonstrukce vykonala. Co víc, bylo by záslužné připojit k pomníku jména mužů, která se na pomníku nenacházejí.

Vybrána byla na tehdejší dobu velmi odvážná socha

O stavbě pomníku obětem první světové války bylo rozhodováno již od r. 1921 a za tímto účelem bylo založeno komité, které se protáhlo až do r. 1924, kdy byl pomník konečně slavnostně odhalen, a to na dnešním Komenského náměstí. Podle dochovaných zápisů byla z několika různých návrhů vybrána socha nahé ženy, která drží své dítě a vyhlíží návrat muže z války. Byl to na svou dobu docela odvážný návrh, ale samozřejmě neprošel. Vložili se do toho učitelé a jiné spolky, které argumentovali, že by bylo nemravné, aby něco takového stálo před školou. V druhém návrhu byla již žena částečně zahalená a ten vyhovoval. Pomník vydržel na Komenského náměstí až do konce čtyřicátých let dvacátého století, kdy se přesunul na trojúhelník za Starou radnici, kde zůstal až do r. 1971, kdy byl přesunut do nově vzniklého parku obětem válek. I zde však neměl stát navždy, počítalo se s tím, že zde bude stát nový moderní hotel. K tomu již nikdy nedošlo a pomník zde stojí doposud. 

Demontáž památníku a přesunutí na nové místo

Na pomníku se nacházejí padlí z Dobříše, Voznic, Staré Huti a Trnové. Za některými jmény se nachází velké P. To jsou jména, které se nacházejí na pomníku a dají se dohledat v matrikách mrtvých.

Josef Bartoš 1894 - 23. 3. 1915, v zápolí Uhry

Antonín Borový - 1887, Voznice - 9.12. 1914 Halič, Rusko

Jan Bernreiter - 1884 - 16. 8. 1916

František Bedřich 1892 - narozen Pičín, před válkou bydlel na Dobříši

Vojtěch Bílek - 1891, Dobříš - bytem před válkou Počepice

Antonín Borový - 1887, Dobříš, Voznice

Josef Borovička - 1875 - 2. 5. 1917 Ruská fronta, před válkou bydlel v Pičíně

Josef Bumba - 1878, Dobříš

Ivan Bureš – Spíše Emanuel Bureš 23. 7. 1887 - 4. 10. 1916 v zajetí Chazall, Francie

Matyáš Červený - 1885, Dobříš

Antonín Daněk - 1887, Dobříš - dělostřelec it. Fronta

Ludvík Doubner - 1890, zemřel v nemocnici v Maďarsku

František Dolejš - 1894, Drhovy - 2. 11. 1916 ?

Josef Dragoun - 1896, Rybníky 20. 2. 1916 ?

Václav Duhek  -  1895 - 29. 6. 1914, Srbsko

Václav Duchoň -  1888, ruská fronta

Václav Dušek - 1895, nezvěstný

Jindřich Farář ? asi záměna, Faráři bydleli ve Svatém Poli.

František Fišer - 1888, italská fronta 23. 10. 1915 - na pomníku je jméno Adolf

Antonín Götz - 1895, před válkou bydlel v Příbrami, padl 14. 9. 1916

František Hanzlík - 1898 - 8. 2. 1917, Jamnica Polsko.

Vojtěch Hájek - (Frantíšek Hájek, 1893 Dobříš - 24. 3. 1915 v zápolí Uhry)

Jan Hlavatý - 1883 - 10. 2. 1916, zemřel v zajetí v Srbsku

Josef Hrubý - 1888, Březové hory, Obořiště 29. 1. 1916

Josef Holič - 13. 4. 1915 v Srbsku

Alois Holý - 1891 Dobříš, před válkou bydlel v Bukové - 12. 1. 1914 Srbsko

Jan Hůla - 1895 - 2. 3. 1915 zemřel na následky válečných útrap v Radziow, Halič P.

František Chramosta - 1890 - 9. 9. 1914 Rača Bosna P.

Otto Glück 1894 - 6. 1. 1918 v Itálii, pohřben v Palazo de Viel P.

Jan Glück 1888 - Trnová? U Dobříše 2. 7. 1915 zemřel v nemocnici

Jindra Gotlieb - 1890 - 20. 7. 1915 - Lublin Ruské Polsko

Alois Fišer  1887 - 10. 2. 1915 u obce Niši, pohřben tamtéž

Václav Janoušek - 1893 - 20. 9. 1915, nezvěstný Volyň Rusko

Bohdan Ječný - 1893 - 3. 4. 1915, Gorlice, Halič

František Jareš - 1882 - 17.9. 1914 v Srbsku

Antonín Jindáček - ? František Jindáček - Stará Huť 1884 - 21. 9. 1914 nahlášen jako pohřešovaný, byl však zajat a později vstoupil do legií ve Francii. Padl 22.10. 1918

Jaroslav Kadlec - 1896 - 14. 7. 1920 Praha, na následky zranění

Josef Kadlec - 1884 - 26. 11. 1818 ve vojenské nemocnici v Příbrami

Karel Kabrle - 1885 - 25. 3. 1915, zemřel na tyfus Valjevo,Srbsko

Karel Kaufman - 1884 - 21. 11. 1914 Srbsko, před válkou bydlel v Sedlčanech

Jiří Kimla 1891 - 25. 5. 1916 Itálie, poručík

Josef Kratina - 1894 Voznice - 10. 3. 1915, Karpaty

Alois Korynta  - 1883 - 6.3. 1915 Srbsko P.

Josef Koza - 1889 Voznice, bytem Dobříš – 24. 9. 1915, Volině Rusko P.

Edmund Kuban - 1874 místo narození Dobříš asi. Domovem Rokycany 1917 P.

Václav Kubín - 1880 - 6. 3. 1915, pohřben na hřbitově v Dukeloku P.

František Kuchař ?

Jaroslav Kutík - 1881 - 26. 12. 1914, Srbsko

Jan Kutina - 1894 - 23. 3. 191,5 Polanka P.

Julius Maler  - 10. 10. 1916, Srbsko

Jaroslav Majer - 1881 - 2. 10. 1915 Debrecín, Uhry P.

František Mlejnský - 1880 - 15. 4. 1915, Mladevič, Srbsko, zemřel

Bohuslav Opatrný - Knížecí nadlesní na Oboře, poručík, padl 7. 10. 1915 v Itálii. Pochován byl 8. 10. v Boljvaci ve Slavonii.

Josef Pelcmer - 1883 - 30. 11. 1914, Srbsko

Josef Pelcner - 3. 2. 1891 - 5. 6. 1916 Rusko. Před válkou bydlel v Berouně.

Karel Peták - 1893, Voznice – 21.3. 1915 v Kolomcii, pohřeben tamtéž. P

Josef Petřík - 6. 2. 1893 – zemřel jako legionář na skvrnitý tyfus v Rusku

Ulrich Plavec - 1879 - 15. 5. 1916 - padl Itálie , na pomníku je jméno Oldřich

Hugo Polák 1890 - 28. 6. 1916, zemřel Balahorovka, Halič zde je i pohřben

Josef Puchmayer - 1895 Voznice, 23. 7. 1916  ve Stanislavi, Halič zde je i pohřben P.

Jaroslav Rauvolf - 1885 - 4. 9. 1914 - Srbsko, na pomníku je jméno Antonín. P

Hynek Rys - 1883 - 14. 12. 1914, zemřel v zajetí v Srbsku, Junkovac

Bedřich Satranský - 1884 - 20. 12. 1914, zemřel v nemocnici v Uhrách, pohřben Szeged

Karel Slanec - 1894 - 24. ?. 1915 - Volyně, Rusko

Václav Skurovec - 3. 3. 1877 Dobříš Trnová, před válkou Kozičín - 4. 5. 1915

Václav Smetana - 1894 - 20. 11. 1915 Monte San Michele, italské bojiště

Václav Souček - 14. 7. 1887 - 1916, zemřel v ruském zajetí, na pomníku je jméno Karel

Antonín Svoboda - asi 1876 Kytín, na Dobříši bytem, 9. 11. 1914 Srbsko

Emanuel Šprysl – 26. 11. 1878 Svaté Pole, 25. 8. 1914 ruská fronta

Bohumil Šedivý - možná se jedná o Josefa Šedivého nar. 1890 Mutovice, před válkou bydlel v Nové Vsi, zemř. 17. 9. 1916 v zajetí

Karel Vokurka - 1892 - 18. 12. 1917 Itálie

Matěj Vondrovec - 1883 - 1915 Srbsko, nar.Kozlov okr. Strakonice

František Volf - 10. 8. 1891 Stará Huť, 1915 Srbsko

František Zouzal - 1884 - 28. 1. 1915 Srbsko, vojenská nemocnice, pohřben Skopje

Žaloudek Otakar, nar. 14. 1. 1896, Dobříš. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku, hodnost nedoložena. Zajat 7. 9. 1915, Tarnopol. Do ČS legií v Rusku zařazen 9. 9. 1916, k 1. střeleckému pluku, hodnost nedoložena. Padl 13. 6. 1918 jako příslušník 3. střeleckého pluku.

Švagr Václav, nar. 7. 9. 1884, Úběnice. V RU armádě sloužil u 8. zemského pěšího pluku jako vojín. Zajetí nedoloženo. Do ČS legií ve Francii zařazen 5. 3. 1918, k 21. střeleckému pluku, hodnost nedoložena. Demobilizován 7. 5. 1919. Zemřel na následky zranění 9. 2. 1920

Válku přežili, jsou však na pomníku:

Kadlec Josef, nar. 5. 6. 1881, Dobříš. V RU armádě sloužil u 102. pěšího pluku jako vojín. Zajat 16. 9. 1916, Nová Ves. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 22. 4. 1918 v Padule. Zařazen 22. 4. 1918 k 34. pěšímu pluku jako vojín. Do vlasti se vrátil 31. 12. 1919.
Josef Kotrbášek 1882 - 24. 5. 1915 Nezvěstný Halič, Rusko, legionář Rusko

Josef Kokstein - 1890 legionář Rusko

Josef Bumba - 1893, Dobříš legionář

Karel Ernest - ? Jan Ernest 1883, 21. pluk legionář

Antonín Hůla - ?  František Hůla - 1895 legionář Rusko

Vojtěch Hůla - ?  Václav Hůla - 1889 legionář Rusko

Ferdinand Jechout - ? František Jechout - 1890, legionář Rusku

Vojtěch Soukup - ? Rudolf Soukup 1885, legionář Itálie.

Karel Kunz 1877 - 16.9. 1916 pravděpodobně zemřel v zajetí v Srbsku, legionář

Václav Novotný - ? Antonín Novotný 1890, legionář Francie

Václav Plevka - ? Josef Plevka 1895 legionář

Na pomníku jsou, ale nejde dohledat úmrtí:

Rudolf Cifrajn

Josef Šparlínek 

Alois Slanec 

Josef Slanec 

František Slabihoudek

Karel Rys

Josef Punčochář

Václav Pikart

Rudolf Pikart

Josef Průša 

Emanuel Kymla

Antonín Klouda

Antonín Kočí

František Peták

Josef Peták

Alex Mika

Emil Macháček

Antonín Oliva

Josef Pilecký

Karel Kasner 

Josef Hampejs

Karel Chýla

František Drtikol

Antonín Rudolf

Pokud se chcete dozvědět o této době více, můžete si pořídit nové knihy „Ještě není konec, bojujeme dál“ a „Za velké války v Novém Kníně“, obě knihy lze zakoupit v místním knihkupectví a informačním středisku.

 

autor článku: Petr Kadlec