Dnes je čtvrtek 22. únor, svátek má Petr,
je Den sesterství.

hudební festival Dobříš

Únorové Dobříšské listy na téma: Projekty a strategie města Dobříš

přidáno: 01. 02. 2021

Únorové Dobříšské listy mají celkem 21 stran z města. Obsahu tentokrát vévodí článek zaměřený na plány, rekonstrukce a projekty města Dobříše v roce 2021. Samozřejmě nechybí informace z úřadu, příspěvky na téma odpadů a další zajímavosti. I v této covidové době vychází články informující o činnosti škol, kulturních, sportovních a zájmových organizací. Závěrečný článek z historie nás tentokrát seznamuje s tím, jak to bylo v Dobříši se zaváděním elektrického proudu.

Na titulní straně můžeme tentokrát vidět symbolické foto zástupců vedení města nad plány a projekty před budovou radnice. Autorem fotografie je Michael Hrabák Kočí.

Z MĚSTA A RADNICE

Po otevření listů si můžete opět přečíst pozdrav od starosty Pavla Svobody. Hned za ním následuje článek s názvem Plány, rekonstrukce a projekty města Dobříš pro rok 2021, ve kterém se dozvíte, co vše se ve městě bude v tomto roce dít a zjistíte, že toho rozhodně nebude málo. Následuje sekce informací z Městského úřadu Dobříš. Tady se vám tentokrát představuje odbor místního rozvoje, kterému šéfuje Ing. Miloslav Modlík. Další tematický článek přibližuje názory na budoucí rozvoj města členů komise pro oblast územního a stavebního rozvoje města Dobříše. K potřebě obměny zeleně při rekonstrukci náměstí Komenského se vyjadřuje ve svém příspěvku zastupitel a člen komise pro životní prostředí a ekologii MVDr. Jaromír Bláha.  DOKAS, jako výhodu města vidí zastupitelka a členka dozorčí rady této společnosti paní Jindřiška Romba a jednatel Dokasu Adam Šauer. V listech nechybí ani upozornění na možnost on-line objednávání na přepážky s vyvolávacím systémem na dobříšském úřadě. Již na konci loňského roku město informovalo o získání dotace na domácí kompostéry, které je nyní možné získat zdarma prostřednictvím dodatečné registrace žádosti. Dozvíte se také jak je to se zimní údržbou města, proč došlo k přesunu a redukci kontejnerového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš a základní a přehledné informace k systému MESOH. Rubriku článků z města a radnice zakončuje rozhovor s paní Danou Mlýnkovou a novou ředitelkou Pečovatelské služby města Dobříše Mgr. Lucií Přádovou. Informace ohledně očkování seniorů 80+ proti COVID-19 a aktuálně vypsané výběrové řízení na pozici údržbář majetku města.

Slovo starosty: V roce 2021 se v Dobříši máme na co těšit

Starosta Pavel Svoboda se tentokrát ve svém úvodním slově věnuje hned několika problémům. Jedním z nich je vliv počasí na probíhající opravy ve městě. Ty jsou samozřejmě dočasně pozastaveny. Druhým je problematika obyvatel města, kteří tady sice žijí, ale nemají v Dobříši hlášené trvalé bydliště.

„Při hledání dalších zdrojů pro rozpočet také přemýšlíme o tom, jak přesvědčit obyvatele Dobříše, kteří tu sice žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, aby se na Dobříš přihlásili. Tito obyvatelé využívají infrastrukturu města, ale nepřispívají na ni, nebo jen velmi omezeně. Počet osob s trvalým pobytem má přímý dopad do příjmové stránky rozpočtu. Odhadem zde žije dlouhodobě 1 000 až 1 500 obyvatel bez trvalého pobytu, přesnou evidenci nemáme. Každých 100 nových obyvatel by do rozpočtu přineslo 1,2 až 1,4 milionu korun ročně. Takže přemýšlíme nad motivačním programem. Mohl by se jmenovat třeba „Dobříšákem od kolébky po hrob“, kdy by nově registrovaní občané získali poukaz na dětskou postýlku a místo v urnovém háji, slevu na odpady, místo ve školce či rezidenční parkovací kartu. Případně bychom mohli organizovat speciální večírek „Vítání dospělých občánků“. Co podle vás bude nejlépe fungovat?“ ptá se Pavel Svoboda na závěr své myšlenky.

Starosta Dobříše samozřejmě nezapomíná na stále trvající nouzový stav a přidává pár aktuálních informací ohledně seniorů a očkování.

Plány, rekonstrukce a projekty města Dobříš pro rok 2021

Stejně tak jako jiná města, i to naše se muselo přizpůsobit současným podmínkám a vlivům pandemie covid-19. Pro rok 2021 to znamenalo v první řadě škrtání v rozpočtu a omezení plánovaných investic. I přesto se v Dobříši chystá v tomto roce řada rekonstrukcí, oprav, nových projektů a dalších akcí.

V tomto článku se tak dozvíte zásadní informace a podrobnosti k následujícímu plánům, rekonstrukcím a projektům:

 • Rekonstrukce Pražské ulice v I. a II. etapě
 • Oprava Březové ulice je pro letošní rok prioritou
 • Na velkou rekonstrukci ubytovny na Větrníku získalo město dotaci
 • Studie Mírového náměstí mají za cíl vzbudit veřejnou debatu
 • Další opravy ulic a obnova vodohospodářské infrastruktury
 • Očekávané opravy v budově polikliniky
 • Již částečně vyřešené hledání nových prostor pro ZUŠ Dobříš
 • Bourání budovy bývalého kina
 • Projekt a rekonstrukce náměstí Komenského
 • Informace k letošní podpoře sportu a cyklistiky
 • Příprava projektu pro novou hasičskou zbrojnici
 • Upřesnění k nové výsadbě a péči o městskou zeleň
 • Doplnění herních prvků na hřiště Větrník z participativního rozpočtu
 • Informace k protipovodňovým opatřením
 • Odpady v roce 2021
 • Kultura v Dobříši

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor místního rozvoje

V minulém čísle Dobříšských listů se představilo oddělení tajemníka Městského úřadu Dobříš. Toto číslo se věnuje odboru místního rozvoje, jehož vedoucím je Ing. Miloslav Modlík. Odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš čítá dohromady kolektiv šesti zaměstnanců, vedoucího, dva pracovníky přípravy a realizace investic a tři projektové manažery, kteří pro město Dobříš zajišťují v první řadě plnění úkolů a činností na úseku samosprávy, a to zejména pro oblasti rozvoje města, přípravy a realizace investic města a přípravy žádostí o dotace včetně jejich následné administrace. Do 31. srpna 2020 byl součástí odboru místního rozvoje také úsek správy majetku, který čítal celkem 10 pracovníků, avšak od 1. září 2020 je z něj vytvořen samostatný odbor.

Celý článek najdete na str. 5.

Omluva místostarostky k harmonogramu svozu odpadu

Vážení spoluobčané,

omlouváme se všem za zmatek kolem harmonogramu svozu odpadu. Harmonogram svozu byl připraven, ale následovala obtížná diskuze radních o navýšení frekvence svozu plastu. Jsem opravdu ráda, že nakonec byla shoda a navýšení frekvence svozu prošlo. Bohužel toto rozhodování nám bránilo ve zveřejnění harmonogramu svozu, který byl připraven v několika variantách.

Dovolím si krátké vysvětlení ke svozům. Rok 2020 měl 53. týdnů (lichý týden), kalendářní rok nejen 2021 začíná vždy 1. týdnem (lichý týden). Proto, aby zůstala zachována perioda svozu směsného odpadu v lichých týdnech, což je v Dobříši opravdu již zažité, tak na sebe navázaly 2 svozy směsného odpadu – a některým se to jistě v době vánočních svátků hodilo. Rok 2021 má 52. týdnů, tedy rok 2022 plynule naváže.

Mohu vám slíbit, že udělám všechno pro to, aby byl harmonogram na rok 2022 nejen v prosincových DL, ale aby byl dostupný také na podatelně MěÚ a včas jste ho našli i ve svých odpadových účtech.

S pozdravem Dagmar Mášová, místostarostka

Jak vidí budoucí rozvoj města členové komise pro oblast územního a stavebního rozvoje města Dobříše?

Hned dvakrát v prvním měsíci nového roku se členové komise pro oblast územního a stavebního rozvoje města Dobříše spojili prostřednictvím on-line konference, aby projednali zásadní studie, opatření a přípravy rekonstrukcí, které město v roce 2021 čekají. V rámci programu se věnovali studiím úprav Mírového náměstí a návrhům, které zpracoval tým ŠENKÝŘ Architekti, s. r. o., a Ing. arch. Marek Prchal. Dalším projednávaným bodem byla protipovodňová opatření na polích mezi Bzdinkou a Hostomickou ulicí a na řadu přišla i debata ohledně stavu a příprav rekonstrukce ulice Březová a náměstí Komenského.

V tomto článku někteří členové komise odpovídali na dvě otázky. První zní: Na které projekty by se město mělo v dalších letech soustředit a proč? Na tom, že klíčových oblastí pro budoucnost města je k řešení mnoho, se shodují téměř všichni členové komise, a určitě nejen oni. Zásadní otázkou je budoucnost Mírového náměstí v Dobříši. Druhá otázka míří více do budoucnosti: Jaké změny pokládáte pro rozvoj města do budoucna za klíčové, aby Dobříš byla lepším místem pro život?

Jak je to s potřebou obměny zeleně při rekonstrukci náměstí Komenského

„Jedním z nejdiskutovanějších kroků při případné rekonstrukci náměstí Komenského je výměna zeleně – nahrazení současných stromů novými. Velmi živá diskuse o tom byla i na červnovém jednání komise pro životní prostředí a ekologii. Kácet strom – živou bytost je mimo jiné problém etický. Zjišťoval jsem, zda lze provést rekonstrukci s výměnou povrchu a současné stromy zachovat. Takové postupy skutečně existují: kolem stromu nemůže pracovat bagr, ale pracovníci musí ručními nástroji jemně odkrýt kořeny i drobné kořínky a kořenové vlášení, aniž by je poškodili, a po dobu jejich odkrytí je neustále zavlažovat vodou, aby nevyschly. To tím pádem projekt hodně prodraží, provádí se to zatím spíše u významných stromů,“ začíná svůj příspěvek MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel a člen komise pro životní prostředí a ekologii.

Více na str.  6 a 7 v Dobříšských listech.

DOKAS Dobříš, s. r. o., jako výhoda města

Další článek přináší čtenářům Jindřiška Romba, zastupitelka a členka dozorčí rady společnosti Dokas, a Adam Šauer, jednatel společnosti. Společně přibližují Dokas a jeho fungování velmi jednoduše a věnují se také tématu toho, co je a není v kompetenci této společnosti, ale i dalším nejasným otázkám okolo ní.

Možnost on-line objednávání na přepážky s vyvolávacím systémem na dobříšském úřadě

Během ledna Městský úřad Dobříš pilotně zaváděl on-line objednávání, které je od února spuštěno do ostrého provozu. Tato služba, po které mnozí z vás voláte, spočívá v tom, že se lze předem ve vybraných agendách (např. registr vozidel, registr řidičů, občanské průkazy nebo pasy) na určitý den a určitou hodinu dopředu objednat přes rezervační systém. Adresa pro objednání je http://rezervace.mestodobris.cz.

Více na str. 8 v Dobříšských listech.

Upozornění pro občany města Dobříše – domácí kompostéry

„Upozorňujeme občany města Dobříše na možnost dodatečné registrace žádosti o domácí kompostér. Kompostér je o velikosti 1 050 l a slouží ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácnosti a ze zahrady. Bude poskytován zdarma. Registrovat se můžete od 1. února 2021 prostřednictvím vyplněného elektronického formuláře, který je dostupný na webových stránkách – www.mestodobris.cz, případně e-mailem na adresu: samcova@mestodobris.cz. Pozor, netýká se zájemců, kteří již svůj zájem potvrdili na přelomu roku 2020/2021,“ informuje Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, odbor místního rozvoje.

DOKAS: Jak probíhá zimní údržba města

Ing. Adam Šauer, jednatel Dokasu se vyjadřuje k zimní údržbě ve městě a popisuje její systém, práci jeho zaměstnanců a nemožnost zajištění průchodnosti a průjezdnosti města na všech místech v případě hustého sněžení či námrazy.

Více na str. 8 v Dobříšských listech.

Přesun a redukce kontejnerového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš

V rámci právě probíhající rekonstrukce komunikace dle projektu „Stavební úpravy ulice U Slavie, Dobříš“ došlo k přesunu a redukci kontejnerového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš (vedle parkoviště u sportovní haly). Důvody tohoto rozhodnutí rady města vysvětluje místostarostka města Dobříše Dagmar Mášová na str. 9.

Odpady – MESOH

Také další příspěvek se věnuje tématu odpadů a opět je z pera paní místostarostky. Ta se tentokrát zabývá evidenčním systémem MESOH a jeho výhodami.

Více na str. 9 v Dobříšských listech.

ROZHOVOR MĚSÍCE: Ohlédnutí za činností dobříšské pečovatelské služby

Naše životy stále ovlivňuje pandemie covid-19. Jednou z nejvíce postižených skupin obyvatel jsou senioři. Své o tom ví také v Pečovatelské službě města Dobříše. Jak zde prožívali minulý rok a jak vidí ten současný? Nejen na to odpovídala paní Dana Mlýnková a nová ředitelka pečovatelské služby Mgr. Lucie Přádová, která do funkce oficiálně nastupuje od 1. února 2021.

V rozhovoru se dozvíte:

 • Jak se promítla pandemie a nouzová opatření do služeb Pečovatelské služby města Dobříše?
 • O kolik klientů se aktuálně staráte a jaké služby jim můžete v současnosti nabídnout?
 • Mění se v souvislosti se současnou situací struktura nebo požadavky vašich klientů?
 • Na jaké problémy nejčastěji narážíte?
 • Pokud by se někdo chtěl stát vaším klientem, co má udělat?
 • Pandemie nebyla jediná změna, která vaši pečovatelskou službu v loňském roce provázela. Změna přišla také ve vedení organizace. Posledních několik měsíců totiž vede pečovatelskou službu paní Mlýnková. Jakou zkušenost si pro sebe odnášíte?
 • Od 1. února 2021 se stává novou ředitelkou dobříšské pečovatelské služby paní Lucie Přádová. Jaké máte plány pro letošní rok?
 • Mohou vám kromě města nějak pomoci i dobříšští občané?

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

1. ZŠ Dobříš informuje o termínech a průběhu zápisů do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022. 2. ZŠ Dobříš se chlubí úspěchy svého žáka Davida Fabiána a přibližuje péči o děti vybraných profesí v době pandemie.

Připomíná se také Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje, který je určený především žákům 8. a 9. ročníků základních škol a jejich rodičům.

Základní škola Lidická přibližuje lednové aktivity a ZŠ Trnka se věnuje slovnímu hodnocení, ke kterému připravila i větší rozhovor pro on-line Dobříšské listy.

Více se dočtete na str. 13 v Dobříšských listech.

KULTURA A SPOLEČNOST

Kulturní činnost je stále jedním z nejvíce ochromených oborů v důsledku pandemie.

Městská knihovna Dobříš se však stále snaží být se svými čtenáři v kontaktu alespoň on-line formou. Na jejich webu a facebooku se tak můžete připojit k debatní skupině, užít si výtvarnou dílnu s Jíťou, sledovat program Knihomrně v síti a opět se chystá i čtení nazvané Příběhy z knihovny.

Kolektiv Městské knihovny Dobříš představil v lednu také svůj velký úspěch. Vydána byla totiž jedinečná komiksová kniha s názvem Pověsti z Dobříšska. K této příležitosti Městská knihovna připravila Velkou únorovou soutěž právě o ni. Každý týden vás čeká jeden úkol, na konci měsíce vyhodnocení a výherce získá knihu Pověsti z Dobříšska – komiksové zpracování místních pověstí. Kniha autorů Martiny Jerie-Lukáškové a Karla Jerie obsahuje komentáře, ve kterých se k pověstem dozvíte mnoho dalších zajímavostí. A to nejlepší nakonec: v únoru výjimečně rozdáme tři výtisky místo jednoho! Soutěž není věkově omezena, věk soutěžících však při hodnocení zohledňujeme. Úkoly budou rozmanité: ten první je vyfotografovat se s vlastnoručně vyrobeným sněhulákem či sněhuláčkem. Fotografie můžete poslat e-mailem na adresu knihovna.dobris@seznam.cz nebo na whatsapp, číslo 721 112 559. Nezapomeňte připsat vaše jméno, abychom si vaše řešení zadaných úkolů mohli spojit.

Dobré zprávy bohužel nepřináší Kulturní dům Dobříš. Plánovaný program se dál ruší a přesouvá a letos jubilejní ročník salonu dobříšských výtvarníků je dokonce odložen na příští rok.  Ani leden nového roku nepřinesl žádný pozitivní vývoj. Opatření proti pandemii se naopak zpřísňují, a tak bohužel dále rušíme plánované akce.

Více v Dobříšských listech na str. 15.

Naopak pozitivnější příspěvek si přečtete od Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši. To se zapojilo do soutěže z programu ČSOB pomáhá regionům. „Soutěž proběhla ve dnech 7. prosince 2020 až 6. ledna 2021 a na účet u ČSOB bylo pro naši neziskovku zasláno od 63 dárců celkem 119 730 Kč. Výsledek předčil naše očekávání a náš projekt se umístil v rámci Středočeského kraje na 1. místě. Ve smyslu pravidel obdržíme od ČSOB dar ve výši 50 000 Kč. Zároveň jsme se v rámci celorepublikové soutěže zařadili na 3. místo mezi nejúspěšnější projekty. K datu uzávěrky únorových Dobříšských listů lze zkonstatovat, že pro obnovu varhan schází na účtu veřejné sbírky cca 470 000 Kč, tj. již pouhých 10,9 % z celkové ceny nového nástroje. Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří v této složité době přispěli na realizaci stavby nových varhan pro Dobříš,“ informuje pan Ivo Kylar.

Na své znovuotevření se těší také v Památníku Karla Čapka, kde jsou připraveny úžasné výstavy.

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Rodinné centrum Dobříšek startuje v únoru novou hru pro děti. Tentokrát se v ní mohou kluci a holky těšit nejen na venkovní aktivity, ale také hodně kreativního tvoření. To si ostatně můžete užít i s kroužkem Keramika ONLINE.

Informace z činnosti přichází také od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobříš, Okrašlovací spolek města Dobříš se ptá: Co s náměstím Svobody, škola Taekwonda popisuje fungování on-line, Aerobik studio Orel Dobříš představuje své jarní plány, MFK Dobříš upozorňuje na blížící se výročí 100 let a Psí útulek Dobříš představuje své nové kamarády.

Více informací se dočtete na str. 16-18.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Místní akční skupiny Brdy–Vltava informuje jaké sociálně prospěšné projekty byly podpořené prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a velké poděkování přichází z Diakonie za akci Krabice od bot.

Více se dočtete na str. 19.

PŘIŠLO DO REDAKCE

MESOH z pohledu občana

"Co přinesl první rok fungování MESOH? Statistika zapojení občanů zveřejněná na stránkách města není lichotivá. Roční zkušenost odhaluje, že jsou podmínky slev nastaveny vůči jednotlivým skupinám občanů asymetricky a diskriminačně. Nejméně výhodný je systém pro obyvatele bytových domů s trvalým bydlištěm na Dobříši. Naopak nejvýhodnější je pro osoby bez trvalého bydliště, které neplatí žádný poplatek, případně poplatek jen za 1 osobu, pokud zde vlastní nemovitost. Je zde hodně prostoru ke zlepšení na straně občanů i na straně radnice. Nedávné zvýšení poplatku za odpad může odradit i skalní příznivce třídění. Město nedávno vyslalo svým občanům jasnou zprávu: Třiďte a získejte slevu, a to třeba ve formě navýšení poplatku o 36 %. Věřím, že motivace ke třídění odpadů je správná cesta. Na druhou stranu by byla chyba zavírat oči před nedostatky celého systému. Stále zůstává řada otázek k diskuzi,“ uvádí svůj příspěvek s otázkami pan Miroslav Brajer. Na jeho dotazy odpovídá starosta města Dobříš Pavel Svoboda a místostarostka Dagmar Mášová.

Celý článek najdete na str. 20 v Dobříšských listech.

Z HISTORIE MĚSTA

Elektrifikace Dobříše

Shlédnout němý film bylo pravděpodobně možné už před první světovou válkou. Právě tak začíná článek pana PhDr. Jana Michla, Ph.D. z Depozitáře a archivu Muzea města Dobříš, který přibližuje historii dobříšského kina.

České země patřily ke špičce v elektrifikaci veřejného prostoru. Dobříš však v tomto ohledu dlouho zaostávala. Elektrický proud zavedly dokonce dříve železárny ve Staré Huti. Na Dobříš dalo věci do pohybu teprve vyhoření dobříšské pily v roce 1911, protože

v rámci obnovy se postavila i první malá elektrárna.

Více na str. 21.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

 • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
 • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
 • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku 
 • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
 • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
 • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy online:

Dobříšské listy a jednotlivé příspěvky z nich naleznete také na internetové adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA