Dnes je středa 17. duben, svátek má Rudolf.

hudební festival Dobříš

Prosincové Dobříšské listy na téma: Vánoční svátky v Dobříši

přidáno: 06. 12. 2020

Vánoční Dobříšské listy přináší tentokrát 31 stran plných zajímavých rozhovorů, informací z města, úřadu, škol a ani v tuto dobu nechybí příspěvky ze sportovních, zájmových a dalších organizací. Naleznete v nich i oblíbené články z historie města s pohledem právě na vánoční svátky v dobám minulých.

Z MĚSTA A RADNICE

Po otevření prosincových Dobříšských listů na vás čeká tradiční slovo starosty města Dobříše, na které navazují zajímavé rozhovory. První rozhovor s maminkou Zuzanou, která má s manželem celkem 8 dětí má připomenout důležitost rodiny a její význam zvláště v době Vánoc. V druhém rozhovoru se dočtete o práci manželů Frankových z CD STUDIA, kteří ve spolupráci s městem vydávání Dobříšské listy už více jak 25 let. Úvodní články s vánoční tématikou doplňuje rozhovor s páterem Angelem z Římskokatolické farnosti Dobříš a panem farářem Mgr. Jaroslavem F. Pecharem z Českobratrské církve evangelické v Dobříši.

Slovo starosty Pavla Svobody

Starosta města Dobříše se tentokrát věnuje současné situaci města a jeho budoucnosti. Představuje občanům zásadní problémy, které město čekají vzhledem k epidemii covid-19 a následnému poklesu příjmů o 24 mil. Kč. Bohužel podobná situace se týká i všech jiných města a obcí, firem i rodin. Při sestavování rozpočtu tak musí na radnici škrtat všechny možné plány: „Co to znamená konkrétně? Především se nám nepovede opravit všechny ulice či budovy, které by to potřebovaly. Bude však pokračovat rekonstrukce Pražské ulice a navazujících chodníků. Pustíme se konečně do budování Březové ulice, která je dlouhodobě v havarijním stavu. Zahájena bude také celková rekonstrukce ubytovny Větrník, kde jsme na část nákladů již získali dotaci. V plánu máme také zahájení projektu celkové rekonstrukce Komenského náměstí. To je z větších investic vše, na víc bohužel nebudeme mít prostředky. I tak bude třeba tyto investice hradit z úvěrového rámce a v dalších letech postupně splácet. Zní to jako špatné zprávy? Není to bohužel vše.“

Vedení města uvažuje také o prodeji některých svých budov a od nového roku plánuje zvýšení poplatku za odpad. O finální podobě rozpočtu budou rozhodovat zastupitelé už 10. prosince 2020 na svém zasedání.

V závěru svého vyjádření starosta Pavel Svoboda naopak uvádí, že se budou na městě snažit hledat možnosti, jak s omezenými zdroji zlepšovat prostředí města a mít z něj dobré místo pro život: „Chystáme se například zpřístupnit jedlový hájek za domovem seniorů či upravit břeh Papeže, aby se tam snáze mohly koupat děti.“

„Vážení spoluobčané, letošní rok nebyl snadný. Řada z nás musela ze dne na den měnit své plány, přizpůsobovat se, přemýšlet nad dříve samozřejmými věcmi. V době epidemie se ukázalo, že si v Dobříši umíme pomoci. To dokázali například skauti či v poslední době bleskový nábor dobrovolníků do Masarykova sanatoria či domova seniorů. To vše mě naplňuje jistotou, že i nové výzvy společně zvládneme. Přeji Vám krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok,“ zakončuje své úvodní slovo prosincových Dobříšských listů Pavel Svoboda.

Jsme velká rodina a fungujeme úplně stejně jako každá jiná. Čas na nudu u nás ale rozhodně není

Velké rodiny jsou dnes raritou, přesto i takové v Dobříši mají. Jednou z těch nejpočetnějších je rodina manželů Gatnarových s celkem 8 dětmi.

Maminka Zuzana pochází z Příbora, vystudovala VŠE a nyní je v domácnosti na mateřské dovolené. Tatínek Pavel pochází z Opavy a studoval UK v Praze, dnes pracuje v oboru IT. Spolu se seznámili už před 18 lety ve vlaku cestou na Moravu.

Na Dobříš se přistěhovali v roce 2007 s 1 dítětem a od té doby se pro ně město Dobříš stalo jejich pravým domovem.

Právě s maminkou Zuzanou si můžete přečíst zajímavý rozhovor o tom, jaké to je mít tak velkou rodinu. A proč právě v prosincových Dobříšských listech? Protože vánoční svátky, které k nám nyní opět přicházejí, s sebou nesou symbol rodiny, lásky, klidu, míru a vzájemné tolerance. Právě v dnešní době je více než důležité si připomenout, že zrovna rodina vám může přinést to pravé štěstí a bezpodmínečnou lásku.

Dobříšské listy vydávají manželé Frankovi více jak 25 let

CD STUDIO – grafické a reklamní studio patřící manželům Frankovým spolupracuje s městem Dobříš již více jak 25 let při vydávání tištěné a dnes už i online formy Dobříšských listů. První číslo pod hlavičkou studia vyšlo už v říjnu 1995.

A co vše se v rozhovoru dočtete?

 • Jak vzpomínají na první spolupráci s městem Dobříš a tvorbu prvních Dobříšských listů?
 • Jaký je postup zpracování Dobříšských listů?
 • Jak se vyvíjela grafika Dobříšských listů? Úprava vzhledu vychází od Vás nebo je na vedení města či redaktorovi?
 • Co bylo a je nejtěžší na přípravě městského měsíčníku?
 • Kdy a proč vznikla elektronická verze Dobříšských listů a kdo byl jejím iniciátorem?
 • Jaký byl vývoj listů z hlediska obsahu a počtu stran, ale také nákladu, ekonomické stránky a návštěvnosti online verze Dobříšských listů? A uvidíte pohled na několik titulních stran z dřívějších let.
 • Jak mají manželé Frankovi rozdělenou práci na Dobříšských listech mezi sebou a jak moc jim zasahuje pracovní život do toho soukromého? Shodnou se na všem a nenosí si práci domů, nebo je to naopak?
 • Vidí v Dobříšských listech nějaký nevyužitý potenciál, na kterém budete chtít v příštích letech pracovat?
 • Co jim za těch 25 let udělalo při práci na Dobříšských listech největší radost?

Advent a Vánoce 2020 a Vánoční slovo pátera Angela aneb Jiné Vánoce

O tom, že letošní Vánoce budou jiné, tak jako jiný byl celý letošní rok hovoří ve svém vánočním příspěvku páter Angelo z Římskokatolické farnosti Dobříš a zároveň také odpovídá na otázky:

Co je typické pro vánoční svátky v dobříšské farnosti a jak vnímá Vánoce a samotný Štědrý den on sám?

Vánoce s Českobratrskou církví evangelickou v Dobříši

Tento sbor Českobratrské církve evangelické vznikl už roku 1851 v nedaleké obci Rybníky, kde si tehdy vybudoval i vlastní kostel (nyní v soukromém vlastnictví). Nynější kostel v Dobříši byl postaven v roce 1937 a v 90. letech 20. století byla v jeho těsném sousedství vybudována nová farní budova.

Duchovním správcem dobříšského sboru je od roku 1999 farář Mgr. Samuel Hejzlar ml., který je v současné době v pracovní neschopnosti. Nyní je tedy dočasně zastoupený Mgr. Jaroslavem F. Pecharem. V čele sboru stojí také kurátorka Mgr. Kateřina Vojkůvková. Sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši má nyní 151 členů.

Jak probíhají vánoční svátky u evangelíků popisuje v rozhovoru Mgr. Jaroslav F. Pechar. Dozvíte se jak on sám připravuje vánoční kázání nebo co je podle něj nejdůležitější myšlenka do dnešní doby.

Provozní doba MěÚ Dobříš o vánočních svátcích

Vzhledem k nejasné situaci ohledně dalšího vývoje bezpečnostních opatření v důsledku pandemie covid-19 v České republice v době uzávěrky příspěvků do Dobříšských listů nemohl MěÚ Dobříš uvést přesnou provozní dobu úřadu a dalších městských organizací v době vánočních svátků. 

Pro aktuální informace proto sledujte internetové stránky města (www.mestodobris.cz), městských organizací (Dokas, Městská knihovna Dobříš, Kulturní dům Dobříš a Muzeum a archiv města Dobříše) a facebookový profil (Město Dobříš oficiální stránka).

Ve středu 23. 12. 2020 však bude MěÚ Dobříš z technických důvodů zcela uzavřen, proto mimořádně rozšíříme úřední hodiny v úterý 22. 12. 2020 od 12:00 do 17:00 hod.

Vánoční pozdravy dobříšských zastupitelů

Prosincovými Dobříšskými listy se snažila jejich redaktorka Denisa Havlíčková jejich čtenáře potěšit zajímavým čtením. Poprosila proto i dobříšské zastupitele, aby poslali svůj pozdrav, oblíbený vánoční recept, zvyk, tip, jak předejít vánočnímu shonu nebo radu, jak pořídit ty nejlepší dárky pod stromeček.

Na str. 7 a 8 se tak můžete nechat inspirovat některými zvyky nebo tipy od zastupitelů, či si přečíst vánoční přání pro město a jeho obyvatele.

Předvánoční setkání s vedením města

K předvánočnímu setkání u radnice zve veřejnost starosta Pavel Svoboda, místostarostka Dagmar Mášová a místostarosta Tomáš Vokurka.

V pondělí 14. prosince od 17:00 do 18:00 hod. budou občanům k dispozici, aby s nimi promluvili o současném i budoucím vývoji města. A pokud to situace dovolí, bude pro vás připraven vánoční svařák na zahřátí.

Kalendáře města Dobříš 2021: Historie a současnost ve fotografiích

Město Dobříš pro nový kalendářní rok 2021 již tradičně vytvořilo originální kalendáře. Tentokrát v nich naleznete pohled do minulosti a současnosti míst z našeho města.

Historické fotografie do kalendáře byly vybrány ve spolupráci s Depozitářem a archivem Muzea města Dobříše a PhDr. Janem Michlem, Ph.D., který je jeho správcem. Současné obrázky konkrétních míst pak vytvořila fotografka Karolína Šejnová. Oběma touto cestou srdečně děkujeme za pomoc.

Kalendáře si můžete zakoupit třeba jako vánoční dárek pro své blízké v Informačním středisku města Dobříše od 2. prosince 2020 za cenu 70 Kč.

Stručné informace z 15. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Dne 12. listopadu 2020 se konalo historicky první on-line zasedání zastupitelů města Dobříše. Někteří ze zastupitelů se za dodržení všech bezpečnostních opatření sešli ve společenském sále Kulturního domu Dobříš, odkud bylo on-line zasedání vedeno starostou města, jiní se připojili přímo ze svých domovů či kanceláří.

O čem rozhodli a co odsouhlasili se dočtete na str. 9 a 10.

Projekt rekonstrukce náměstí Komenského

V Dobříši podle vedení chybí centrální prostor, který by sloužil jako klidová zóna pro setkávání. Historicky tuto roli ve městech zpravidla tvoří hlavní náměstí. V Dobříši však Mírové náměstí tuto roli neplní a plnit ani dlouhodobě nebude. Město protíná rušná ulice Pražská. Prostor mezi sokolovnou a radnicí je využíván pro autobusové zastávky. Policie ČR nepovolila přesun zastávek autobusů na ulici Pražskou, autobusy tedy i nadále budou projíždět Mírovým náměstím.

Prostor pro klidovou zónu tak je v centru pouze na náměstí Komenského. Projekt, který připravilo studio FAM ARCHITEKTI pod vedením Ing. arch. Pavla Nasadila předpokládá celkovou úpravu prostoru mezi základní školou, poštou a křižovatkou. Projekt tak navazuje na původní studii z roku 2015 od stejného architektonického studia. Komenského náměstí je veřejný prostor související s Mírovým náměstím, hlavní společenské, správní, kulturní a duchovní srdce města Dobříše. Současný stav náměstí Komenského však neodpovídá této významné poloze v rámci městské struktury. Cílem změny je vytvořit náměstí nové, které bude sloužit pro klidné posezení, setkávání, konání farmářských trhů, slavností a koncertů. Projekt počítá s úpravou celkové plochy 4 146 m2.

Více informací k projektu naleznete na str. 10 a 11.

Odpady v roce 2020 – vyhodnocení MESOH roku

Po pilotním provozu v roce 2019 byl v Dobříši dne 1. prosince 2019 spuštěn ostrý provoz motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství (MESOH). K 30. září 2020 tak bylo uzavřeno druhé vyhodnocovací období. I s pilotním provozem v říjnu a listopadu 2019 tak máme za sebou prvních 12 měsíců s MESOH.

Více informací se dočtete na str. 11 a 12.

Svoz směsného komunálního odpadu na přelomu nového roku

Poslední vývoz komunálního odpadu v roce 2020 proběhne na Dobříši beze změny dle aktuálně platného harmonogramu v pondělí 28. prosince 2020 a ve středu 30. prosince 2020. Svoz komunálního odpadu v roce 2021 začne náhradním svozem (pro lokality svážené v pátek) v sobotu 2. ledna 2021. Následně proběhnou vývozy v pondělí 4. ledna 2021 a v pátek 8. ledna 2021. Další svozy již budou probíhat opět jednou za 14 dní vždy v lichý týden dle nového harmonogramu svozů pro rok 2021. Dále chceme upozornit občany nové zástavby navazující na ulici Anenskou, že od nového roku budou probíhat vývozy odpadu místo středy vždy každý lichý týden v pátek. První vývoz zde proběhne 8. ledna 2021.

Město Dobříš má novou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven

Zastupitelstvo města Dobříše se na svém zasedání konaném 12. listopadu 2020 usneslo vydat novou obecně závaznou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven.

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření, která budou směřovat k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů města Dobříše, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a podmínek k provozování hostinské činnosti bez kolize s dodržováním veřejného pořádku podle místních předpokladů.

Více informací na str. 13.

Údržba městské zeleně v roce 2020

O tom, co vše se v letošním roce událo v rámci údržby zeleně se dočtete na str. 13 a 14.

Proč došlo ke změně v projektu Tvoříme dobříš 2020?

V letošním roce se uskutečnil další ročník Tvoříme Dobříš. Na realizaci návrhů jednotlivých projektů, které podávala veřejnost, bylo z rozpočtu města schváleno 500 000 Kč. Celkem se sešlo 22 návrhů.

Vítězem letošního ročníku se stal návrh Ladislava Svobody na vybudování chodníku v údolí Trnovského potoka. Tento projekt však nemůže být realizován na předjednaném pozemku z důvodu ochrany přírody. Nyní se tak řeší namísto něj návrh, který se umístil na druhém místě.

Více informací naleznete na str. 14.

Seriál: Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši…

Kvalita ovzduší je ovlivňována chováním každého z nás. O tom, jak působí znečištěné ovzduší na mužskou potenci a jak topit, abychom kvalitu ovzduší zlepšili, jste se mohli dozvědět v minulém díle tohoto seriálu. Nyní se článek zaměřuje na kvalitu ovzduší z hlediska prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém bychom jistě rádi dlouho a dobře žili.

Dobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky

Od března 2020 využívá město Dobříš elektronický nástroj E-ZAK.

Více informací naleznete v článku Petra Oplíštila na str. 15.

Placené stání vozidel na místních komunikacích v Dobříši

Rada města Dobříše se na své 71. schůzi konané dne 3. listopadu 2020 usnesla vydat dvě nová nařízení, která se týkají zpoplatněného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Dobříši, tj. na parkovištích s parkovacím automatem a v tzv. parkovacích zónách.

Podrobné informace a změny naleznete sepsané na str. 15

Covid-19 ovlivnil i fungování Městské policie Dobříš

Také strážníci MP Dobříš museli uzavřít svou služebnu veřejnosti a z důvodu pandemie řešit nejrůznější problémy.

Souhrn toho nejzajímavějšího z jejich činnosti naleznete na str. 16.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Rubrika DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY tentokrát přibližuje výuku v době pandemie a práci učitelů i dětí on-line. Své příspěvky zaslala 1. ZŠ Dobříš, 2. ZŠ Dobříš a o své činnosti informuje také lesní školka Dítě v lese. Dočtete se také jak budou probíhat Vánoce v ZŠ Trnka a nechybí ani zprávy ze ZŠ Lidická.

KULTURA A SPOLEČNOST

Velmi omezená je v současné době stále kultura. Kulturní dům Dobříš se v tomto ohledu potýká stále s rušením a přesouváním plánovaných akcí, což přibližuje jeho ředitelka Jindřiška Kastnerová.

Městská knihovna Dobříš v tomto roce zažívá také velmi těžké chvíle. Fungování knihovny se však snaží maximálně přizpůsobit době a od příštího týdne se snad budou moci uskutečnit i některé plánované aktivity.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši muselo také řadu koncertů zrušit, ale veřejná sbírka na tento unikátní hudební nástroj stále běží, a i malá finanční pomoc může být v dnešní době významná.

Zámek Dobříš připravoval na prosinec oblíbený Adventní trh na nádvoří zámku. Bohužel v tomto týdnu bylo definitivně oznámeno, že se jeho konání ruší.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti se otevřel veřejnosti opět ve čtvrtek 3. prosince a návštěvníky láká na výstavu ke 100 letům robotů i stálou expozici.

SPORT

Rodinné centrum Dobříše spustilo od 1. prosince Adventní detektivku městem Dobříš s názvem Záhada rozbitého hřiště, do které se můžete zapojit s dětmi kdykoliv. Čekají vás zajímavé úkoly i odměny.

Zprávy a aktuální informace z činnosti přidává také Sokol, Okrašlovací spolek města Dobříše, Aerobik studio Orel Dobříš, MFK Dobříš, TenisCentrum Dobříš a Psí útulek Dobříš.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Vánoční balíček přání z Pečovatelské služby města Dobříše

Pracovníci Pečovatelské služby města Dobříše posílají ve svém vánočním přání hlavně zdraví a dobrou náladu.

Více se dočtete na str. 27.

Závěr projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava“

O projektu realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který přes dva roky cílil na problematiku nezaměstnanosti na našem území informuje za realizační tým MAS Brdy – Vltava Eva Lenhartová.

Komunitní centrum Svět dobrých lidí

Většinu plánovaných programů muselo zrušit v důsledku špatné epidemiologické situace také nové komunitní centrum v Dobříši.

O své činnosti informují na str. 27.

Naše videa vám poradí, jak zvládnou péči v domácím prostředí

Pracovníci z Centra pro komunitní práci střední Čechy vytvořili video rady pod souhrnným názvem „Pečovat a žít doma je normální“. Vznikla 4 videa, která obsahují rady, jak se s náročnou situací vyrovnávat: Co udělat nejdříve, Finanční a materiální podpora, Kdo mi s péčí pomůže a Co a jak dál.

PŘIŠLO DO REDAKCE

My, co nejsme na „fejsbuku“

K výsadbě zeleně ve městě a projektu náměstí Komenského se vyjadřuje ve svém příspěvku paní H. Kahounová.

Nová kniha o dobříšském zámku

Petr Kadlec vydává svou novou knihu, a právě upoutávku na ni naleznete na str. 29.

Z HISTORIE MĚSTA

Historie rozsvěcování vánočních stromečků v Dobříši

Dnes si skoro nedokáže většina z nás představit, že by na náměstích a návsích nesvítil vánoční stromeček, ale je historie podobné tradice opravdu tak dlouhá, jak si myslíme?

Příspěvek historika Petra Kadlece vypráví, jak právě takové zdobení a rozsvěcování vánočních stromečků probíhala v dřívějších dobách na Dobříši.

Historie Vánoc v Dobříši

Pohled na vánoční svátky v Dobříši přibližuje také správce Depozitáře archivu Muzea města Dobříše PhDr. Jana Michla, Ph.D. Bohužel, jak sám píše, v dobříšském archivu fotografií s vánoční tematikou příliš mnoho není. Proč se dočtete právě v jeho článku.

Oba články naleznete na str. 30 a 31.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

 • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
 • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
 • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku 
 • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
 • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
 • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy online

Dobříšské listy a jednotlivé příspěvky z nich naleznete také na internetové adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)