Dnes je středa 22. březen, svátek má Leona,
je Světový den volby.

hudební festival Dobříš

Lednové Dobříšské listy: Dobříš je dobré místo pro život

přidáno: 07. 01. 2021

První vydání Dobříšských listů letošního roku přináší celkem 23 stran z Dobříše. Naleznete v nich důležité informace z Městského úřadu Dobříš i od vedení města. Nechybí ani další zajímavé články o datech a statistikách, zprávy ze škol, kulturních zařízení, sportovních a jiných organizací ani pohled do historie.

Titulní stranu už tradičně zdobí foto od Michaela Hrabáka Kočího, který si tentokrát pohrál s budovou radnice a vyfotil ji přes skleněnou kouli.

Z MĚSTA A RADNICE

Dobříšské listy jako vždy začínají slovem starosty města Dobříše. Za ním následují stručné informace z prosincového zasedání zastupitelů, příspěvek pana místostarosty vysvětlující rozpočtové provizorium a sekce věnující se odpadům s letákem harmonogramu svozu odpadu pro rok 2021 v Dobříši. Rubrika s články z města a radnice se pak věnuje také tématu Sociálního fondu, ke kterému se vyjadřuje paní místostarostka a další bližší informace k tomuto tématu pak podává v rozhovoru paní Markéta Dvořáková s MAS Brdy-Vltava. Článek Dobříš – na Příbramsku nejlepší místo pro život vám odkalí několik zajímavých čísel a statistik z města. Na tyto příspěvky pak navazují důležité zprávy a informace přímo z dobříšského úřadu, kde budou čtenáři nově v roce 2021 pravidelně nalézat jednotlivé díly seriálu, který bude představovat oddělení a pracovníku Městského úřadu Dobříš. První díl je věnovaný pracovníkům a činnostem oddělení tajemníka. Celá rubrika je pak zakončena lehce poučnými příspěvky z oblasti odpadu a samozřejmě nechybí informace z Městské policie Dobříš.

Slovo starosty: V roce 2021 se v Dobříši máme na co těšit

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda ve svém novoročním příspěvku vítá rok 2021 pozitivními zprávami a prozrazuje, na co se mohou občané města v novém roce těšit.

Dozvíte se tak, že se blíží konec rekonstrukce první etapy Pražské ulice, na kterou na jaře naváže tak druhá a náročnější. Informuje zároveň o dnes již povedeném odstranění betonových panelů v centru města a zprůchodnění proluky u hotelu Heinz. V lednu prý začne také celková rekonstrukce ubytovny Větrník a později na jaře by se měla konečně začít opravovat ulice Březová.

O plánované rekonstrukci Komenského náměstí budou rozhodovat zastupitelé na svém únorovém zasedání při debatě o rozpočtu. Nezapomíná také připomenout studii Mírového náměstí, kterou město zveřejnilo na konci loňského roku, ale zároveň přiznává, že toto je investiční akce, na kterou Dobříš v nejbližších letech pravděpodobně nedosáhne.

K dobrým zprávám na začátek roku přidává také informaci o novém objednávkovém systému městského úřadu, jehož pilotní provoz spustilo město včera a prodloužení otevírací doby úřadu ve středu do 18:00 hod. Jisté úpravy se prý dočkají také webové stránky města.

„Chystaných projektů i drobných novinek je celá řada, průběžně vás o nich budeme informovat. Věřím, že to budou změny k lepšímu. Bude to dobrý rok,“ zakončuje své novoroční slovo Pavel Svoboda.

Stručné informace z 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Dne 10. 12. 2020 se uskutečnilo již druhé zastupitelstvo konané z důvodu epidemie covid-19 částečně ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši a částečně formou videokonference.

ZM SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové opatření č. 6/2020
 • Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 a 2023
 • Návrh OZV o místním poplatku za svoz odpadů
 • Návrh na úpravu výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů
 • Směna nově vznikajících pozemků p. č. 1421/44 odděleného z pozemku p. č. 1421/25 za pozemek p. č. 1421/45 odděleného z pozemku p. č. 1421/13 (ul. Březová) dle GP č. 3935-52/2020 – směnná smlouva
 • Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2021 – Sociální fond regionu Brdy–Vltava

ZM PROJEDNALO:

 • Program rozvoje města Dobříše

ZM NESCHVÁLILO:

 • Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků p. č. 1082/128 a 1082/20

Proč máme v Dobříši rozpočtové provizorium?

Problematiku rozpočtu města pro letošní rok vysvětluje místostarosta Tomáš Vokurka. Zásadním důvodem je samozřejmě současná situace okolo epidemie onemocnění covid-19 a nejasné příjmy města pro rok 2021.

O podobě rozpočtu města budou rozhodovat zastupitelé také na únorovém zasedání.

Poplatek za odvoz odpadů v roce 2021

K tématu poplatku za odpady naleznete v Dobříšských listech hned dva články. Jeden vysvětluje jeho zvýšení, druhý upřesňuje informace k této věci z pohledu správce. V této části naleznete také oboustranný leták s harmonogramem svozu odpadu v Dobříši v roce 2021.

Finanční podpora na rok 2021 pro Sociální fond regionu Brdy-Vltava

Místostarosta Dagmar Mášová vysvětluje, proč došlo k převodu finančních prostředků ve výši 514 843 Kč do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava.

Na toto vyjádření pak navazuje rozhovor s Markétou Dvořákouvou z MAS Brdy-Vltava, ve kterém se dozvíte o činnosti této organizace, ale i o sociálních problémech na Dobříšsku.

Dobříš – na Příbramsku nejlepší místo pro život

Velmi zajímavý článek najdete na str. 6. Zabývá se čísly a statistikami z Dobříš, vývojem počtu a věku obyvatelstva. Shrnuje nabídku škol a volnočasových aktivit ve městě a podává zajímavé informace o hodnocení kvality života v Dobříši.

Sedm procent obyvatel má a sebou covid-19

Shrnující informace k průběhu epidemie covid-19 přímo v Dobříši podává sám starosta města. V článku se tak například dozvíte, že v prvním přehledu na konci září byl počet aktuálně nakažených 27. Na konci prosince bylo v Dobříši 49 osob s aktuální nemocí. Nejvyšší přírůstek byl na konci října, kdy během 3 dnů byla nákaza potvrzena u 60 osob. Za rok 2020 v Dobříši prodělalo nemoc celkem 587 osob, to představuje necelých 7 procent obyvatel. Podle evidence hygieny byl covid-19 jako příčina smrti uveden u 3 případů z Dobříše.

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – oddělení tajemníka

S novým miniseriálem pro rok 2021 přichází Městský úřad Dobříš. V něm se každý měsíc dočtete o jednom z oddělení dobříšského úřadu. Zjistíte kde přesně ho najdete, co zde vyřídíte nebo co je náplní práce daných úředníků. První díl je věnovaný oddělení tajemníka, které zajišťuje administrativní a organizační chod celého úřadu.

Další důležité informace z Městského úřadu

Na str. 7 naleznete upozornění na aktualizaci pravidel pro zveřejňování příspěvků v Dobříšských listech. Na str. 8 pak novinky z chodu Městského úřadu Dobříš v roce 2021 z nichž zásadní je novinka v podobě již zmiňovaného on-line objednávání a prodloužení úředních hodin ve středu do 18:00 hod.

Zeptali jsme se zastupitelů

Celkem pět zastupitelů se vyjádřilo k otázce: Co konkrétního budete řešit pro naše město v roce 2021? K čemu a kdo se zavazuje naleznete na str. 8 a 9.

Tvoříme Dobříš

I Dobříšsko aktuálně vás již informovalo o spuštění 3. ročníku participativního rozpočtování s názvem Tvoříme Dobříš.

Na zámku Dobříš vzniká vodohospodářská expozice zámku VODA a ŽIVOT

Vodohospodářská společnost Dobříš připravuje v zámku Dobříš unikátní expozici, která vás vtáhne do tajemného světa vody.  Dozvíte se o jejích všedních i nevšedních schopnostech, o významu této vzácné tekutiny a nudit se rozhodně nebudete vy ani vaše děti, pro které bude připravena interaktivní část plná zábavy i poznání, kde si mohou hrát, tvořit a zároveň se vzdělávat v oblasti vody. 

Více na str. 9 v Dobříšských listech.

Informace k výstavbě nového obchodního centra v Dobříši

V červnu tohoto roku byla zahájena stavba nového obchodního centra na jižním okraji našeho města. V blízkosti ulic Příbramská a V Lipkách tak nyní velmi rychle roste nový komplex obchodů.

Mimo supermarket Billa tady plánuje soukromý investor otevřít také obchod specializovaný na sortiment elektro, dále drogerii, lékárnu, tabák a obchod s chovatelskými potřebami pro zvířata.

K novému obchodnímu centru bude zajištěn bezpečný příjezd pro automobily a dostatečný počet parkovacích míst i přístup pro pěší z centra města.

Pokud půjdou práce na stavbě bez větších problémů a stavba bude řádně zkolaudována, k otevření obchodního centra by mělo dojít na konci března příštího roku.

Odpadová osvěta

Na straně 10 a 11 se dozvíte o domácích kompostérech pro obyvatele Dobříše, zjistíte kam s vánočním stromečkem, jak to chodí s textilem ve sběrném dvoře nebo jak třídit a recyklovat hliník.

Samozřejmě, že ani v tomto čísle nechybí informace z Městské policie Dobříš, která v posledních dnech loňského roku řešila hlavně špatné parkování řidičů.

Děti z Dobříšských škol poznaly práci lesníka a život v lese v zimě

Na následující rubriku věnující se školám krásně navazuje článek zakončující informace z města a radnice. Město se totiž již 7 let zapojuje do spoluorganizování akce pro děti s názvem „Do lesa s lesníkem“, kterou připravuje Nadace dřevo pro život. Ani letos složitá situace nakonec konání jedinečné návštěvy lesa nezabránila a děti se vydaly do lesa ještě v prosinci.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Rubrika DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY tentokrát opět přibližuje výuku v době pandemie a práci učitelů i dětí on-line. Své příspěvky zaslala 1. ZŠ Dobříš, 2. ZŠ Dobříš a o své činnosti informuje také lesní klub Jsem lesem. Dočtete se také jak bude probíhat lednové hodnocení žáků v ZŠ Trnka a nechybí ani zprávy ze ZŠ Lidická. O tom, že do lesa se vydaly děti ze škol a školek i s Jakubem si pak můžete přečíst na str. 15.

KULTURA A SPOLEČNOST

Znatelně omezena je stále kulturní činnost. Městská knihovna však v rámci možností stále funguje a některé své činnosti se také snaží zprostředkovat alespoň on-line. To bohužel nemůže Kulturní dům Dobříš, který pravděpodobně čeká další rušení plánovaného programu.

Muzeum Dobříš přichází se velmi dobrou zprávou. Jeho expozici totiž navštívila Česká televize a vy se tak už v lednu můžete těšit na pořad o rukavicích a Dobříši.

Krátké zprávy přichází také z dobříšského zámku a velká kus práce za sebou má Sdružení pro obcnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Rodinné centrum Dobříšek spouští další soubor on-line přednášek, na které se můžete přihlásit přes jejich registrační web: www.dobrisek.webooker.eu.

Krásné zprávy o pomoci v lese přichází z OK Dobříš, na vylepšování svého areálu zapracovali fotbalisté z MFK Dobříš a novoroční pozdrav posílá také Aerobik studio Orel Dobříš nebo Psí útulek Dobříš.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

MAS Brdy-Vltava pomáhá plánovat sociální služby v Polsku

Zahájení spolupráce s polským regionem Zemia Gotyku přináší cenné zkušenosti a zajímavá poznání.

Více se dočtete na str. 27.

Pomáhat pečujícím je v době nouzového stavu složitější

Rozhovor s Petrou Štěpovou z Centra pro komunitní práci střední Čechy vám přiblíží, jak je v této době možné pomáhat rodinám a osobám, které pečují o blízkého člena rodiny. Lze k tomu samozřejmě využít i on-line formu.  

Z HISTORIE MĚSTA

Kino v Dobříši

Shlédnout němý film bylo pravděpodobně možné už před první světovou válkou. Právě tak začíná článek pana PhDr. Jana Michla, Ph.D. z Depozitáře a archivu Muzea města Dobříš, který přibližuje historii dobříšského kina.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

 • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
 • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
 • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku 
 • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
 • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
 • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy online

Dobříšské listy a jednotlivé příspěvky z nich naleznete také na internetové adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)