Dnes je středa 17. duben, svátek má Rudolf.

hudební festival Dobříš

NOVÉ Dobříšské listy na téma: Dobříšské školy v roce 2020

přidáno: 03. 09. 2020

Zářijové Dobříšské listy s novým školním rokem z velké části změnily svůj styl. Proměnou prošla nejen jejich vizuální stránka, ale nově v nich naleznete také tematické redakční články, souhrnný kalendář akcí na září a další zajímavosti.

Titulní strana je bez článku

Snad poprvé v historii Dobříšských listů zdobí jejich titulní stranu velká tematická fotografie, na které vidíme těšící se děti do školy :-). První upoutávka nás upozorňuje na příspěvky týkající se právě dobříšského školství a další zásadní články v zářijových listech. Na spodní straně pak nechybí přehled dalšího obsahu.

Z MĚSTA A RADNICE

Další změna čeká na čtenáře hned po otevření Dobříšských listů. Jako první tady totiž není (jako dříve) slovo starosty, ale velký redakční článek s názvem: S řediteli základních škol nejen o novinkách ve školním roce 2020/2021. Město Dobříš je zřizovatelem tří základních škol. Ve městě však mají také další významné instituce, které poskytují základní vzdělání. Jednou z nich je soukromá základní škola a dalšími jsou lesní a nově také komunitní škola. Téměř všichni ředitelé se v článku vyjadřují k otázce připravenosti na případné opětovné vyhlášení nouzového stavu a omezení výuky, k tomu, co je v jejich škole nového a dokonce i k otázce: Proč je zrovna jejich škola lepší a v čem se liší od ostatních? Zároveň ředitelé vyjádřili také své starosti a potřeby.

Hned následující příspěvek je také novinkou. Je jím totiž souhrnný kalendář akcí pro město Dobříš na září. Zásadní kulturní, sportovní, společenské a zájmové akce v něm rozhodně najdete. Zároveň upozorňuje také na probíhající velké výstavy a ty nejdůležitější akce chystané na říjen.

Slovo starosty Pavla Svobody

Starosta města Dobříše vyjadřuje ve svém příspěvku v první řadě radost z množství letních akcí a pozitivních ohlasů z řad občanů na jejich uskutečnění.

Dále pak zmiňuje velké stavební projekty, opravy silnic ve městě a změny s tím související.

Největší prostor věnuje v závěru svého článku právě školám, práci učitelů a dětem. „Milí pedagogové, přeji Vám do nového školního roku hodně energie a pevné nervy. Školákům a studentům přeji nehasnoucí touhu zkoušet a učit se nové věci,“ píše závěrem starosta Pavel Svoboda.

Velká rekonstrukce Pražské ulice v Dobříši je podepsána

V pondělí 17. srpna 2020 byla podepsána třístranná smlouva mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, městem Dobříš a firmou ROBSTAV, k. s., díky které bude v brzké době zahájena velká a dlouho očekávaná rekonstrukce Pražské ulice v Dobříši.

Další podrobnosti k tomuto historickému činu a kroku, který zbaví Dobříš jeho nechvalně známého tankodromu, naleznete právě v novém vydání Dobříšských listů.

Město Dobříš má nový tržní řád

Od začátku srpna nabyl účinnost nový tržní řád města Dobříše. Jedná se o nařízení, které nově reguluje provoz restauračních předzahrádek a stanovuje jednotná pravidla pro tzv. předsunutá prodejní místa u kamenných provozoven.

Budovu bývalého kina čeká demolice

Stará budova dobříšského kina je již dlouho v žalostném stavu, postupně chátrá a po nedávném požáru je její stav již neúnosný. Ruina, obklopená nepříliš udržovanou zelení, trápí obyvatele nejen svým vzhledem. Obtěžuje také tím, že se do jejího okolí stahuje problémová mládež, a co víc, že slouží nepřizpůsobivým osobám jako noclehárna.

Projekt knihovny se spolkovou činností je tak definitivně zastaven a na místě stávajícího kina vznikne nový park.

„Rozhodnutí ukončit projekt nové knihovny se spolkovou činností nebylo snadné a předcházela mu velká debata. Jsme si ale vědomi toho, že jen tak nechat staré kino jeho osudu by byl krok zpět. Rozhodli jsme se tedy na základě platného demoličního výměru připravit projekt na odstranění staré budovy a revitalizaci lokality,“ potvrzuje v článku mimo jiné místostarosta města Tomáš Vokurka.

Bezpečné přecházení v ulici Příbramská v Dobříši

Město Dobříš se stalo úspěšným žadatelem o příspěvek na nasvětlení přechodu křižovatky ulic Lesní – Tylova – Příbramská. V rámci výzvy Nadace ČEZ „Oranžový přechod“ získalo příslib 120 000 Kč na realizaci osvětlení tohoto frekventovaného přechodu přes krajskou komunikaci.

Nová horolezecká stěna ve sportovní hale

V prostoru zrekonstruované sportovní haly byla podle plánu instalována nová lezecká stěna. Její cena včetně montáže vyšla město celkem na 489 100 Kč bez DPH.

Vodní zdroje v Dobříši

V obsáhlém článku pana Radka Vlnase se dozvíte o problematice zdrojů vody a zásobování pitnou vodou v Dobříši.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů

Informace k říjnovým volbám, místech a možnostech hlasování najdete na str. 6 v Dobříšských listech.

Str. 7 je věnována upoutávkám na chystané akce pod hlavičkou Zdravého města a MA 21.

Z letní činnosti Městské policie Dobříš

Městská policie během léta řešila nejvíce stížností na nepořádek a rušení nočního klidu. Nicméně i příspěvek MP Dobříš prošel velkou změnou. Vyčet z jejich činnosti, už nyní naleznete pouze na webu města. V Dobříšských listech, se bude zástupkyně velitele MP Dobříš str. Alena Kovaříková věnovat od teď vždy zásadním tématům a problémům. Zároveň zde vždy naleznete jeden „příběh“… Tentokrát si tak můžete přečíst jak: Opilého řidiče nezastavila v jeho cestě ani srážka s betonovým zátarasem a utržen přední náprava.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Rubrika DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY začíná exkluzivním rozhovorem s ředitelem Gymnázia Karla Čapka Dobříš. Právě rozhovor je jedním z nových a pravidelných příspěvků, který bude v Dobříšských listech směřován vždy k tématu měsíce.

O tom, zda bylo snem pana ředitele RNDr. Jiřího Kastnera stát se ředitelem střední školy, ale i o jeho názoru na současnou dospívající mládež a její vztah ke vzdělání a další odpovědi naleznete na str. 8 – 9 v Dobříšských listech.

My vám nyní prozradíme odpověď pana ředitele jen na poslední otázku:

Máte nějaké osobní motto, kterým se rád řídíte?

Zachovat si klidnou mysl a vše přijímat s přiměřenou dávkou pochybnosti.

Zeptali jsem se zastupitelů

To je další novinka zářijového vydání Dobříšských listů. V redakčním článku dostalo prostor 21 zastupitelů, aby se vyjádřilo k problematice dobříšského školství. Své odpovědi na 2 otázky však zaslali pouze 4 z nich – starosta Pavel Svoboda (PRO DOBŘÍŠ), místostarostka Dagmar Mášová (PRO DOBŘÍŠ), Jindřiška Romba (Otevřená radnice) a Miroslav Sochor (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti).

V rubrice DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY pak dále najdete příspěvek ZŠ Lidická Dobříš a dozvíte se, co je hotového a co ještě čeká ZŠ Trnka.

KULTURA A SPOLEČNOST

Kulturní dům Dobříš v září opět ožívá a zve vás k nové výstavě Fanči Vandasové: JINoDnY a koncertům kapel Švihadlo a Poletíme?

Program knihovny na září: dílny, divadlo, Den bez obalu, Noc literatury, přednášky, procházky i hry. Program Městské knihovny Dobříš je opět nabitý a velmi pestrý.

Ze zámku a podzámčí a dopis rodiny Colloredo-Mannsfeld. Zámek Dobříš zve návštěvníky na stále probíhající výstavu Oty Janečka a také na koncert pro dobříšské varhany.

Zásadním sdělením ze zámku je pak oficiální vyjádření rodiny Colloredo-Mannsfeld k aktuálnímu dění na zámku a „fámám“ ohledně expozice. Kníže Jerome Colloredo-Mannsfeld se svou rodinou v otevřeném dopise vše vysvětluje a uvádí věci na pravou míru.

Pozvánka na benefiční koncerty. Sdružení pro obnovu dobříšských varhan vás zve 6. září od 19:00 hod. do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na benefiční koncert GOSPEL SONGS. Další koncert se pak uskuteční 20. Září přímo v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši a přinese duchovní hudbu v podání vokálního souboru GONTRASSEK pod vedením Jana Bati.

Římskokatolická farnost Dobříš: Pastorační centrum sv. Tomáše má na září také připraveno hned několik zajímavých akcí a opět zde začínají také pravidelné aktivity. 12. září zde proběhne vernisáž výstava fotografií „K poctě Páně“ Květy Tošnerové a 30. září proběhne povídání s Mgr. Petrem Váňou o zážitcích z cesty o Vietnamu a Kambodži.

Muzeum Dobříš oživuje slavnou rukavičkářskou éru města a zve vás na probíhající výstavu k 70. výročí od zahájení výroby v Rukavičkářských závodech Dobříš.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti zve na tři zářijové soboty, které nabízí opravdu orifinální program v podobě možnosti zhlédnutí unikátního Čapkova rukopisu, představení projektu Kulturní Evropa a zahájení výstavy s názvem Cesta do hlubin robotovy duše, která je připravená ke 100. výročí hry R.U.R. a slova robot.

SPORT

Informace o svých aktivitách a činnosti přináší sportovní organizace z Dobříše pravidelně, a tak se i tentokrát dozvíte, jaké velké sportovní akce se v září chystají a kdo otevírá nové kurzy pro školní rok 2020/2021.

SK Vlaška plánuje na září ještě dva velké závody: KOLA BERAN Brdmanův pařez a Brdský terénní 1/2maraton. Aerobik studio Orel Dobříš zve k zápisům do svých sportovních kurzů pro děti, stejně jako Double Cookies, škola sebeobrany KAPAP, Sokol a škola teakwon-do. Nechybí ani tradiční střípek od Gymnastika Dobříš, report z Mistrovství České republiky starších žákyň v TenisCentru Dobříš a příspěvek MF Dobříš. Na str. 18 pak naleznete pozvánku na běh města Dobříše s názvem Dobříšská osmička, kam vás zve sám jeho hlavní organizátor Filip Kahoun a který se uskuteční v neděli 6. zaří v zámeckém anglickém parku.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Také v této rubrice zjistíte co, kdy a kde se děje zajímavého. Svůj příspěvek tady má Čajovna jako centrum pro osobní rozvoj, RC Dobříšek, které od září otevírá řadu nových kroužků pro děti, škola Malý muzikant a Základní organizace Českého svazu chovatelů Dobříš, která zve na tradiční Podbrdskou výstavu drobného zvířectva.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ, tak je nazvané nové komunitní centrum, které otvírá MAS Brdy-Vltava v nově zrekonstruované vile v ulici Pionýrů a informuje o zářijových akcích. Organizace také nabízí opětovnou možnost absolvování rekvalifikačních kurzů zdarma.

V této rubrice se také dočtete, že stále pokračuje tzv. Potravinová sbírka, jaké byly prázdniny v NZDM Terén a svůj příspěvek zde má i organizace Dementia.

Naleznete zde také nabídku odborného poradenství pro pečující s terapeutem Bc. Miroslavem Salcmanem nebo lékařkou MUDr. Evou Kašparovou.

Společenská kronika

Přání, rozloučení a vzpomínky na dobříšské občany a naše blízké.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY REDAKCE A NÁZORY ČTENÁŘŮ

Náš most má podporu středočeských zastupitelů

Článek pana V. Šprungla z Okrašlovačího spolku města Dobříše je poděkováním všem, kteří podepsali petici (celkem 1 179 podpisů) za zapsání tzv. Karlova mostu na Dobříši (most přes Pilský potok pod Pražskou ulicí).

My, co nejsme na FEJSBUKU“ a volili jsem Pro Dobříš

Příspěvek paní H. Kahounové je plný otázek na hnutí Pro Dobříš, rozdělování grantů a budoucnosti dobříšských zahrádkářů. Na její článek odpovídá stranu Pro Dobříš Pavel Svoboda a Dagmar Mášová.

Návrat jelenců běloocasých do zámeckého parku připomenutí ondatry pižmové

Věděli jste to? Otevřením francouzské zahrady na dobříšském zámku se zpřístupnila i přilehlá část anglického parku, kde je umístěn výběh jelenců.

Z HISTORIE MĚSTA

Něco z historie školy v Pražské ulici a otevření školy na Komenského náměstí

Pro mnoho z nás je „Stará škola“ na Komenského náměstí tou nejstarší institucí, se kterou se dnes můžeme v Dobříši setkat. Přesto, když byla tato škola v roce 1899 otevřena, byla tou novou, protože tehdejší stará škola stávala v Pražské ulici a fungovala skoro celé 19. století.

A právě o historii první dobříšské školy se dočtete v článku zpracovaném redakcí z autorských příspěvků dobříšského historika Petra Kadlece a správce Depozitáře archivu Muzea města Dobříše PhDr. Jana Michla, Ph.D.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

  • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
  • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
  • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku nebo v papírnictví Maraco
  • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
  • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
  • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy on-line

Dobříšské listy on-line a jednotlivé příspěvky z nich naleznete na adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.dlonline.cz)