Dnes je středa 17. duben, svátek má Rudolf.

hudební festival Dobříš

Říjnové Dobříšské listy se věnují osobnostem města

přidáno: 03. 10. 2020

Říjnové vydání Dobříšských listů přináší 28 stran informací z města a radnice, škol, kultury, sportu, dalších zájmových organizací, sociální oblasti a nechybí ani pohled do historie. Tématem měsíce jsou tentokrát osobnosti města a udíleny Ceny města Dobříše v roce 2020.

Z MĚSTA A RADNICE

Úvodní články Dobříšských listů jsou zaměřeny na téma měsíce. Po jejich otevření si tedy jako první můžete přečíst rozhovory s moderátorkami slavnostního udílení Ceny města Dobříš a letošními oceněními.

Ceny města Dobříše

Ceny města Dobříše jsou v našem městě vyhlašovány již od roku 2008. V rámci tradičního slavnostního večera, kdy jsou ceny předávány, už tak získalo toto ocenění mnoho významných osobností. Od samého počátku udílení cen dostávali ocenění lidé, kteří pro město Dobříš i pro jeho okolí přispěli velkou měrou v nejrůznějších oblastech. Díky nim jsme si mohli vždy připomenout pravé životní hodnoty, krásy zdejšího místa a uvědomit si, že člověk po sobě nemusí zanechat vždy jen materiálno, aby přispěl k rozvoji dalších generací.

V minulosti slavnostní předávání Ceny města Dobříše moderovala paní Ivana Lenerová, která pracuje jako psycholožka a dlouhá léta působila také v Zastupitelstvu města Dobříše. Posledních několik let návštěvníky tohoto večera provází jeho programem Zdeňka Žádníková, herečka Dejvického divadla, moderátorka a všestranná umělkyně. Jak vidí oceňování osobností a samotný slavnostní večer právě ony, se dočtete na str. 2.

Ceny města Dobříše v roce 2020 získávají paní Marie Michlová a Josef Bedřich, spol. s r. o.

Zastupitelstvo města Dobříše na návrh Rady města Dobříše udělilo Ceny města Dobříše za oblast sportu, výchovy a vzdělání paní Marii Michlové a za hospodářský rozvoj kolektivu společnosti Josef Bedřich, spol. s r. o. Pokud se chcete o oceněných dozvědět více, určitě si přečtěte i tyto rozhovory. 

Slovo starosty Pavla Svobody

Také starosta města Dobříše se ve svém pravidelném příspěvku věnuje tématu měsíce. Zároveň zmiňuje, že každý máme okolo sebe nějaké osobnosti: "Teď je právě ta vhodná doba říct těm, kterých si vážíme, že vnímáme jejich úsilí a jsme rádi, že s nimi můžeme sdílet naše město. Nebo si na ně jen vzpomeňte či připomeňte je svým kamarádům na sociálních sítích. Každý z nás dokáže najít někoho, kdo si poděkování zaslouží."

V závěru svého „slova“ nezapomíná na právě probíhající volby a vyzívá občany, aby šli volit: "Pokud se snad ještě rozmýšlíte, pojďte prosím volit – volby končí v sobotu 3. října 2020 ve 14:00hod.. Není to povinnost, je to právo. Stojí za to jej využít a ovlivnit další směřování krajského úřadu či Senátu."

Zeptali jsem se zastupitelů

Také otázka na zastupitele města zní v duchu tématu: Koho považujete za jednu z největších osobností našeho města? Na otázku odpovědělo celkem 8 zastupitelů: Petr Kadlec, Jindřiška Romba, Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Jaromír Bláha, Romana Bodorová, Mirek Sochor a Adam Böhm.

Stručné informace ze 14. Zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Dne 10. září 2020 se ve společenském sále Kulturního domu Dobříš konalo 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Stručné informace přináší shrnutí toho nejdůležitějšího. Asi nejzásadnější je bod týkající se nových pravidel pro poskytování dotací z města.

Dotace z rozpočtu města Dobříš 2021

Zastupitelstvo města Dobříše na svém zářijovém zasedání schválilo nová pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů).

O nových pravidlech informuje místostarostka Dagmar Mášová a tajemník města Jan Horník. Nastavena prý jsou objektivnější kritéria pro vyhodnocení žádostí, zároveň bude možné podávat žádost i elektronicky a v neposlední řadě je proces přidělování dotací plně nastaven tak, aby byl v souladu se zákonem. Podstatnou změnou je vyčlenění předem daného objemu peněžních prostředků pro registrované poskytovatele sociálních služeb pro zjednodušené přidělování dotace prostřednictvím sociálního fondu regionu MAS Brdy–Vltava mimo celkový objem vyčleněný pro dotace z rozpočtu města.

Pro rok 2021 budou rozdělovány celkem 3 mil. Kč – jsou vyhlášeny 4 dotační programy. V jednotlivých programech budou podporovány tyto aktivity: činnost žadatele, akce (cyklus akcí) nebo jiné projekty, a to v těchto oblastech:

 • sport a tělovýchova: 50 % z celkové částky, tedy 1,5 mil. Kč,
 • kultura a umění: 15 % z celkové částky, tedy 450 tis. Kč,
 • výchova a vzdělávání: 15 % z celkové částky, tedy 450 tis. Kč,
 • volný čas se zaměřením zejména na prevenci kriminality a protidrogové aktivity: 20 % z celkové částky, tedy 600 tis. Kč.

Začíná velká rekonstrukce Pražské ulice

Jedna z nejdůležitějších stavebních akcí dobříšské dopravní infrastruktury se začíná opravdu realizovat. Aktuální informace k celé rekonstrukci jsme vám přinesli i my v článku: Zahájení rekonstrukce hlavní ulice v Dobříši přináší dopravní komplikace.

Výzva: Místo cesty autem pojďme pěšky

K modernizace hned několika dobříšských silnic se vyjadřuje ve své výzvě zastupitel Miroslav Sochor, který prosí hlavně občany města, aby v této době používali své automobily co možná nejméně, byli tolerantní a ohleduplní.

Dobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky

Od března 2020 využívá město Dobříš elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Informace a přínos rozšíření elektronických služeb dobříšského úřadu shrnul Petr Oplíštil, který mimo jiné uvedl, že díky E-ZAKu město vysoutěžilo opravy ulic, např. ulici Jiráskova provede firma Robstav z jiného regionu, kterou by dříve stěží aktivně oslovilo. 

Středisko zdraví, spol. s r. o., v Dobříši přebírá nový jednatel

Pozici jednatele dobříšského Střediska zdraví zastával Mgr. Tomáš Vokurka více jak 7 let. Po jeho loňském jmenování do funkce neuvolněného místostarosty města Dobříše však sám deklaroval, že nebude chtít tyto dvě pozice zastávat současně. Jeho rozhodnutím prý bylo a je maximálně se věnovat práci ve vedení města. Vzhledem k pandemii koronaviru se však ukončení práce pro Středisko zdraví, respektive dobříšskou polikliniku, a vypsání výběrového řízení na nového jednatele protáhlo o několik měsíců.

V Dobříškých listech si můžete přečíst jak hodnotí svou práci pro dobříšskou polikliniku odcházející jednatel a jaké vize má jeho nástupce Ing. Petra Soudského.

Změny personálního zajištění odpadového hospodářství na MěÚ

Od 1. října 2020 převezme agendu odpadového hospodářství města, včetně spravování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar Mášové a Ing. Jitky Kořínkové kolegyně Ing. Kateřina Rambousková.

Město Dobříš získalo dotaci na rekonstrukci objektu Větrník

Město Dobříš, prostřednictvím Ing. Markéty Samcové, bylo úspěšné v dotačním řízení z programu Výstavba pro obce dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze SFPI.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům s celkovým počtem 29 bytů, z toho bude 15 sociálních bytů a 14 bytů dostupných.

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Pečovatelské služby města Dobříše

Na základě vzájemné dohody byl rozvázán pracovní poměr s paní Naděždou Matějkovou, dlouholetou ředitelkou domu s pečovatelskou službou. Na pozici ředitele/ky Pečovatelské služby města Dobříše je nyní vypsáno výběrové řízení.

Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši!

Problematikou lokálních topenišť se zabývá článek zpracovaný odborem výstavby a životního prostředí. Dle analýzy vycházející z akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, kterou město nechalo v letošním roce vypracovat, mají lokální topeniště na zhoršení kvality ovzduší v Dobříši vliv až z 90 %. V sérii článků, které budou aktuálně publikovány v DL, se pokusí tento odbor obyvatelům města představit možnosti, jak se sami mohou podílet na zlepšení kvality ovzduší v našem městě zejména z pohledu správné „topenářské“ praxe, využívání alternativních zdrojů vytápění a legislativy.

Svoz odpadů ze zeleně

DOKAS Dobříš, s. r. o ve spolupráci s městem přistaví veřejně přístupné kontejnery pro podzimní svoz zeleně. 

Odpad bude odvezen na náklady města za uvedených podmínek:

 • odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem,
 • odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně,
 • odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas,
 • odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.).

Strážníci Městské policie Dobříš zachránili lidský život

Strážník Ondřej Suchan a Jiří Kuba, při jedné ze svých pravidelných kontrol města, pomohli zachránit život staršího muže, který zkolaboval na procházce se svým psem. Jak záchrana probíhala vypráví samotní strážníci. Velké díky patří také pánům, kteří seniorovi dávali první pomoc bezprostředně po jeho kolapsu. Pan Jaroslav Zákostelecký, Karel Holínský a Jakub Mařík byli u muže jako první a právě díky jejich včasné reakci mohli dobříšští strážníci pomoci.

Vandalové v Dobříši vytrhali zabetonované lavičky, aby je přemístili o kus dál

Z pátku na sobotu 18.–19. září došlo k vandalismu u domu čp. 1064, v parčíku za sokolovnou. Nějací „nenechavci“ vytrhali všechny lavičky ze země i s betonovými úchyty a přemístili je o kus dál.

Zažili jsme týden v pohybu a město jinak

V září se v týdnu od 5. do 9. září v Dobříši uskutečnila sportovní a náborová akce „Dobří(š) v pohybu“, do které byly zapojeny některé sportovní kluby a spolky. Byla zde možnost si vyzkoušet jednotlivá cvičení, a to nejen pro děti, zcela zdarma. Tohoto týdne se účastnily mimo jiné Aerobik studio Orel Dobříš; Ge-Baek Hosin Sool; Gymnastika Dobříš; OK Dobříš; TenisCentrum Dobříš; TJ Sokol Dobříš; oddíl národní házené TJ Stará Huť; Fitforma, fitness pro ženy a děti a Čajovna Dobříš s lektorkou Alenou Durajovou.

Pozvánka na říjnový Dobříšský regionální trh

Dobříšské regionální trhy přinesly tento rok do města oživení a návštěvníci si chválili jejich organizaci, nabídku a vždy příjemnou atmosféru, která většině z nás zvláště v téhle době zvedla náladu. V sobotu 10. října se uskuteční jeden z posleních tradičních trhů a tak si ho nenechte ujít.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

V rubrice DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY se dozvíte, že T-Mibile Olympijského běhu se zúčastnili žáci 1. i 2. ZŠ Dobříš. 1. ZŠ Dobříš nám zároveň přibližuje, jak probíhal jejich Ekopobyt 2020.

Svůj příspěvek nezapomněla zaslat redakci ani ZŠ Lidická, která připomíná, jak u nich proběhl začátek školního roku a výlet do Mirakula. ZŠ Trnka píše o velké výpravě za blanickými rytíři, které se v záři zúčastnila celá škola.

ZUŠ Dobříš také zahájila školní rok 2020/2021. Informace o průběhu přijímacích zkoušek a předběžný plán veřejných vystoupení žáků ZUŠ představuje ředitel školy Jan Voděra.  

Zprávy z 2. mateřské školy Dobříš

Nemilá událost potkala hned na začátku školního roku 2. MŠ Dobříš. Poslední srpnový den tady totiž došlo k rozsáhlé havárii vody, při které byly vytopeny dvě třídy. Pro děti se tak musely být na nějakou dobu zajištěny náhradní prostory. Jedna z vytopených tříd už je otevřena, ve druhé se stále intenzivně pracuje na vysoušení, aby mohl být provoz celé školky co nejdříve opět obnoven.

KULTURA A SPOLEČNOST

Kulturní dům Dobříš přináší program na říjen. Bohužel vzhledem k současné situace, jsou plánované akce a jejich konání, značně ohroženy.  

Městská knihovna Dobříš plánuje na říjen procházky, dílny, divadlo, Noc literatury i pevnost Bojajár. I tady ovšem nikdo neví, co se bude moci opravdu uskutečnit a za jakých podmínek.

Zámek Dobříš vás zve na komentované vycházky francouzským parkem s průvodcem a výstavu soch a obrazů Oty Janečka.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti zahájil ke 100. Výročí hry R. U. R a slova robot unikátní výstavu s názvem Cesta do hlubin robotovy duše.

V rámci festivalu Den architektury proběhnou v Dobříši hned dvě komentované procházky. V sobotu 3. října vás Dobříší krok za krokem provede paní Ivana Petřinová a v neděli si můžete s historikem Petrem Kadlecem projít Židovskou Dobříš. 

Nechybí ani pozvánka na další benefiční koncert sdružení pro obnovu dobříšských varhan. Nicméně podle aktuálních informací z webu této organizace, je koncert v důsledku covid-19 zrušen. 

V této rubrice pak ještě čtenáři Dobříšských listů najdou pozvánku na tradiční pochod na Čtyřmezí. Ovšem jestli se alespoň tato akce uskuteční, nikdo neví.

SPORT

Zprávy ze své činnosti přináší taneční skupina Double Cookies, Aerobik studio Orel Dobříš, Sokol Dobříš i TenisCentrum Dobříš. Nechybí vzpomínka na běh města Dobříše – Dobříšskou osmičku ani pozvánka MFK Dobříš na fotbalové hřiště. Právě MFK Dobříš tentokrát ještě přidává rozhovor s trenérem Pavlem Foltýnem.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Také v této rubrice zjistíte co, kdy a kde se děje zajímavého. Svůj příspěvek tady má Psí útulek Dobříš, ve kterém najdete aktuální nabídku pejsků, kteří hledají nový domov. Zjistíte jak se povedla letošní Podbrdská výstava drobného zvířectva i co nového připravuje Rodinné centrum Dobříšek.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Pokud někdo z vás pečuje o nemocného člena rodiny, pak vás určitě bude zajímat rozhovor s lékařkou MUDr. Evou Kašparovou, která nabízí možnost konzultací a pomoci v této oblasti. Stále také funguje potravinová sbírka a vy můžete pomoci tím, že nebudete plýtvat jídlem, ale případně darujete nepotřebné trvanlivé potraviny.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY REDAKCE A NÁZORY ČTENÁŘŮ

Smích a křik na dětská hřiště patří, co myslíte?

Nejen strážníci Městské policie Dobříš řeší stížnosti na děti, které si hrají na hřišti a nejsou u toho potichu. Některým občanům žijícím právě v blízkosti takových míst prý vadí, že si tady děti hrají a jsou příliš „hlučné“. Většinou se ale podle redakce Dobříšských listů ukazuje, že problém není v chování dětí, ale v netoleranci nás dospělých…

„My, co nejsme na Fejsbukua volili jsme Pro Dobříš“

Na příspěvek paní H. Kahounové z minulého čísla tentokrát reaguje za dobříšské zahrádkáře jejich předseda Ing. Karel Vítek, CSc. A na ten následně reaguje starosta Pavel Svoboda společně s místostarostou Dagmar Mášovou. Hlavním problémem je otázka rozdělování grantů z města Dobříš.

Z HISTORIE MĚSTA

Most přes Pilský potok je prohlášen za kulturní památku

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče vydalo dne 4. září 2020 oficiální rozhodnutí, ve kterém prohlásilo most přes Pilský potok v Dobříši za kulturní památku. Petici za záchranu mostu inicioval Okrašlovací spolek města Dobříše. Na přelomu roku ji podepsalo téměř 600 signatářů a dne 27. ledna 2020 ji podpořilo také Zastupitelstvo města Dobříše. V Dobříšských listech se odčtete, jak se k tomuto prohlášení ministerstvu vyjádřili další subjekty.

Spisovatel Jan Martinec, osobnost z dobříšského hřbitova

Historik Petr Kadlec vzpomíná na život českého spisovatele a válečného veterána Jana Martince (vlastním jménem Martin Reach).

Vzpomínka na hrdinu Josefa Balabána z Dobříše

Generálmajor i. m. Josef Balabán byl legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace Obrana národa a její zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové. I jemu je věnován prostor v této rubrice. 

Houslový virtuos ze Staré Huti

Posledním článkem říjnových Dobříšských listů je příspěvek PhDr. Jana Michla, Ph. D.: Dobříšsko zrodilo mnoho hudebníků. Málokdy však jejich věhlas přesáhl české hranice a jen výjimečně se o nich zmiňoval světový tisk. Jedním z těchto výjimečných byl rodák ze Staré Huti Alois Synek.

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

 • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
 • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
 • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku nebo v papírnictví Maraco
 • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
 • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
 • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy on-line

Dobříšské listy on-line a jednotlivé příspěvky z nich naleznete na adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.dlonline.cz)