Dnes je středa 17. duben, svátek má Rudolf.

hudební festival Dobříš

Prázdninové dvojčíslo Dobříšských listů: Dobříšské léto 2021

přidáno: 02. 07. 2021

Prázdninové Dobříšské listy přináší opět 29 stran, na kterých naleznete hlavně pozvánky na nejrůznější akce, které se chystají v našem městě v červenci, v srpnu a v září.

Titulní stranu Dobříšských listů zdobí tentokrát fotografie z loňských Dobříšských pivních slavností. Autorkou fotografie je Karolína Šejnová.

Z MĚSTA A RADNICE

Starostovo rozmarné léto

Úvodník starosty Pavla Svobody tentokrát hned v úvodu značí, jak nelehká je úloha v pozici vedení města. Jedna část obyvatel chce, aby se sekalo, druhá, aby se nesekalo tolik. Když se poseká, je to moc, když vyroste tráva moc rychle, celé město se během jednoho dne neposeká. Všechno navíc stojí peníze… A podobně je to i s koupáním… Většina obyvatel města více jak 15 let toužila po tom, aby břehy rybníka Papež opět ožily. Vše sebou ale nese své… Více lidí, více hluku, nepořádků a odlišných názorů. A k tomu všemu ještě rybník patří do soukromého vlastnictví. Starosta Dobříše proto ve svém úvodním slovu měsíce naznačuje, že bez vzájemné tolerance se v jednom městě žít nedá: „O letních měsících bude v Dobříši živo. Ti, co mají rádi kulturu či sport, si jistě najdou něco pro sebe. Ti, co mají rádi dobré jídlo, konečně mohou také vyrazit do dobříšských podniků. Obracím se na všechny obyvatele našeho města: buďme prosím k sobě i návštěvníkům ohleduplní. Ukažme, že v Dobříši respektujeme jeden druhého. Přeji vám krásné léto.“

Stručné informace ze zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Zastupitelé na 20. jednání zastupitelstva, které se konalo 24. června 2021, probíraly a hlasovaly o následujících bodech takto:

 • Zpráva finančního výboru z jednání 16. června 2021
 • Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2020 – schváleny
 • Rozpočtové opatření č. 3/2021 – schváleno
 • Obecně závazná vyhláška o nočním klidu – schválena
 • Změny územního plánu v lokalitě Brodce – schválena změna využití 6 pozemku z „bydlení individuální“ na plochy smíšené nezastavěného území
 • Město prodává 2 byty – schváleno vyhlášení veřejné soutěže
 • Nabídka na odkoupení pozemku pod ulicí Polní – uzavření kupní smlouvy odsouhlaseno
 • Prodloužení kontokorentu pro Dokas – schváleno
 • Valná hromada Střediska zdraví – starosta Pavel Svoboda pověřen účastí
 • Směna pozemků pod komunikacemi – schváleno uzavření směnných smluv
 • Generálmajor i. m. Josef Balabán čestný občanem – schváleno udělení čestného občanství
 • Molo u Papeže – projednán podnět manželů P. – rada města dostala za úkol vyřešit zklidnění situace
 • Petice rodičů za návrat dětí do škol – paní místostarostka informovala zastupitele o petici a následném jednání

Za kolik a pro koho. Co se děje okolo lokality Brodců

Zastupitelka Jana Vlnasová reaguje na červnový článek v Dobříšských listech týkající se problematiky zástavby lokality Brodců a názor prezentovaný třemi zástupci koalice. Uvádí, že v něm nebyly zohledněny její připomínky ani opravy textu, které adresovala přímo starostovi Pavlovi Svobodovi. Připomíná proto ve svém příspěvku podle ní důležité souvislosti týkající se hlavně následného zajištění infrastruktury při případném zastavení této lokality rodinnými domy.

Celý příspěvek naleznete na str. 3.

Reakce na článek zastupitelky Jany Vlnasové „Za kolik a pro koho“

Na výše uvedený článek reaguje sám starosta Pavel Svoboda, který připomíná, že lokalitu v Brodcích se snaží vedení města řešit transparentně a v řadě otázek se s kolegy zastupiteli neshodují. Hledají proto kompromis, jaké řešení dále prosazovat.

Celou reakci starosty naleznete také na str. 3.

Poděkování

Městský úřad Dobříš k 1. srpnu 2021 opouští hned dva dlouholetí pracovníci. Kolegové z odboru místního rozvoje se loučí s Ing. Miloslavem Modlíkem a Ing. Jitkou Šafářovou, kteří odchází do zaslouženého důchodu.

Našemu panu vedoucímu Ing. Miloslavovi Modlíkovi děkujeme za trpělivost, ochotu a vstřícnost při výkonu každodenní agendy. Za dobu svého působení na MěÚ Dobříš, celkem za dobu 28 let, vykonal mnoho dobrého pro rozvoj města. Podílel se na opravě řady komunikací, chodníků, na rekonstrukci čistírny odpadních vod, zateplení budovy městské polikliniky, rekonstrukci zimního stadionu v Dobříši, zateplení a rekonstrukci sportovní haly v Dobříši, výstavbě nového pavilonu 2. ZŠ v Dobříši, na rekonstrukci Pražské ulice a na mnoha dalších projektech. Svým klidným a pozitivním přístupem k práci nás vždy motivoval ke splnění náročných úkolů. Spolu s ním odchází do důchodu i kolegyně Ing. Jitka Šafářová, které taktéž děkujeme za vše, co vykonala ve prospěch města Dobříše. Je to velká pěstitelka, a tak se jistě už těší na svoji zahrádku, děkují kolegové z odboru místního rozvoje, odboru správy majetku a dalších odborů Městského úřadu v Dobříši

Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. července 2021

Rada města na svém jednání dne 15. června 2021 rozhodla o zvýšení ceny vodného a stočného.

Současná cena 82,25 Kč/m3 se zvyšuje na 97 Kč/m3 od 1. července 2021.

Od 1. července 2021 platí tyto ceny vč. 10% DPH:

 • Vodné                  58,74 Kč/m³
 • Stočné                 38,26 Kč/m³
 • Celkem                97,00 Kč/m³

Aktuální nákladová cena vody při plném plnění fondu obnov činí 116,58 Kč/m3. Tato částka je vypočítávána každý rok podle metodiky Ministerstva zemědělství. To je skutečná cena vody, kterou bychom v Dobříši měli platit. V současnosti ale platí občané za vodné a stočné výrazně méně, jen 82,25 Kč/m3. To ve svém důsledku vede k tomu, že město nemá prostředky na potřebné investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Hlavní důvody zvýšení ceny za vodné a stočné jsou:

 1. Plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“
 2. Obnova vrtů
 3. Závazek vyplývající z přijetí evropských dotací
 4. Inflace, nárůst cen materiálu a mezd
 5. Omezení plýtvání pitnou vodou

 

Zvýšení ceny o 14,75 Kč/m³ na 97 Kč/m3 představuje nárůst o 17,9 %.

Skutečná cena vody při plném pokrytí plánu obnovy je 116,58 Kč/m³, i po zdražení bude aktuální cena vody o více jak 20 % nižší než skutečná cena vody při plném pokrytí plánu obnov.

Sociálně únosná cena vody ve Středočeském kraji je pro r. 2021 ve výši 128,81 Kč. Zvýšená cena vody v Dobříši bude stále o 31,81 Kč pod touto hranicí. Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 litrů na osobu a den, t. j. 9,70 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy občan Dobříše vynaloží po zdražení za vodné a stočné za měsíc 291 Kč.

Zvýšení ceny představuje částku 43 Kč na osobu za měsíc. O to zaplatí v průměru každý z nás za měsíc více. Kvalitní pitná voda, která nám teče z vodovodních kohoutků, stejně jako dobré nakládání s odpadními vodami nejsou samozřejmostí a mají svou cenu.

Upozornění na šetrné hospodaření s vodou v letním období

Začátkem teplého období se zvyšuje nárůst odběru vody – především napouštěním bazénů a zaléváním zahrad. Zalévání kvalitní pitnou vodou představuje zbytečné plýtvání – šetřete s ní! Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22:00 do 6:00 hod., aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu – buďte ohleduplní k ostatním!

Větší odběry konzultujte s námi na telefonním čísle 318 521 108. Dobříšská pitná voda pochází z podzemních zdrojů brdských lesů, je důležitá a vzácná, šetřeme s ní a chraňme životní prostředí.

Místostarostka Dagmar Mášová: Ohlédnutí za první polovinou roku 2021 na dobříšské radnici

Místostarostka Dagmar Mášová shrnuje ve svém článku události od ledna do června letošního roku. Připomíná, co vše se muselo řešit ve spojitosti s testováním a očkováním proti covid-19, ale i na zajišťování programu slavnostního odhalení pamětní desky generálmajora i. m. Josefa Balabána.

Celý příspěvek najdete na str. 5.

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

Článek o nových technologiích mluví o projektu KLOKTEX, který pomáhá i ohroženým dětem.

Co je to za projekt a jak funguje se dozvíte na str. 5 nebo také v našem článku: VIDEO: Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

Sázíme budoucnost

Město Dobříš uspělo se svou žádostí o nadační příspěvek na akci „Výsadba stromů v lokalitě za židovským hřbitovem“ z grantového programu ŠKODA stromky pro rok 2021. Výše projektu celkových předpokládaných nákladů činí 150 000 Kč, výše dotace 63 000 Kč a spoluúčast města Dobříše 87 000 Kč. Předmětem projektu je výsadba stromů druhu Třešeň ptačí (5 ks), Dub zimní (10 ks), Javor mléčný (10 ks) a Jeřáb oskeruše (5 ks). Do projektu bude zapojena nezisková organizace Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, která se bude podílet na výsadbě stromů. Výsadba bude provedena v říjnu 2021.

Městská policie Dobříš funguje v našem městě již 30 let

Městská policie Dobříš funguje přesně od 15. února 1991. Tehdy se však zprvu jednalo jen o prozatímní, ale již fungující organizaci. Až dne 30. ledna 1992 se městské zastupitelstvo usneslo přijmout obecně závaznou vyhlášku a zřídit městskou policii. Služebně nejstarší strážníci, kteří pracují u MP Dobříš, jsou velitel MP strž. Milan Krejčí (ve službě od 17. března 1993) a strž. Alena Kovaříková (zástupkyně velitele, ve službě od 4. září 1995). Od roku 1991 do r. 2021 se na MP Dobříš vystřídalo již 49 zaměstnanců.

Zprávu k tomuto výročí Městské policie Dobříš o činnosti strážníků a jejich další práci sepsala zástupkyně velitele MP Dobříš, str. Alena Kovaříková a najdete ji na str. 6.

Údržba topení: Zkontrolujte si během léta, zda vše funguje

V neděli 6. června proběhly v anglickém parku zámku Dobříš kurzy sebeobrany pro ženy a seniory zdarma. Obě tyto akce se konaly pod záštitou Městského úřadu Dobříš v rámci prevence kriminality.

Jak probíhaly si můžete přečíst v příspěvku instruktora kurzů Michala Janouška na str. 7.

Do práce na kole a cyklodoprava v Dobříši

Město Dobříš se už v květnu zapojilo do výzvy Do práce na kole, kterou celorepublikově pořádal spolek AutoMat. Do této kampaně se letos přihlásil rekordní počet účastníků a velmi aktivně se jí věnovalo i vedení města v Dobříši, které si za jeden ze svých současných cílů klade právě podporu cyklodopravy ve městě. Starosta Pavel Svoboda k tomu uvedl: „Dobříš je díky své velikosti městem krátkých vzdáleností. Z Větrníku do školy dojedete na kole rychleji než autem. Jsem rád, že se Dobříš zapojila do květnové výzvy. O opatřeních pro podporu šetrnějších způsobů dopravy se vedly živé debaty. Děkuji všem, kdo do diskuze přispěli. Propagace cyklistické dopravy v našem městě má smysl.“

Pokud chcete vyrazit na kole po okolí a hledáte inspiraci, zkuste web https://kolemdobris.cz, který obsahuje podrobné popisy několika desítek tras pro děti i zkušené cyklisty.

Celý článek naleznete na str. 8.

Basketbal 3x3 na Dukeláku

Ve středu 21. července se na Dukelském náměstí chystá soutěž týmů v basketbale se streetballovými pravidly. Přihlásit se mohou kluci a holky od 15 let. Na místě bude zajištěno pití, občerstvení i hudba. Zájemci se mohou přihlásit do utkání o pěkné ceny přes e-mail: pucova@mestodobris.cz.

V infocentru máme nové poutní razítko

Místostarostka Dagmar Mášová informuje o novince v Informačním středisku města Dobříše v podobě nového poutního razítka, které bylo vyrobeno ve spojitosti s tzv. Svatojakubskou cestou, která prochází právě Dobříší.

Více o významné pouti, její trase a historii se dozvíte v článku na str. 8.

Velký kalendář letních akcí v Dobříši

Největší seriál cyklistických závodů v České republice odstartuje opět jeden ze svých závodů u nás v Dobříši

Kolo pro život chystá na sobotu 17. července v okolí Dobříše závod Trans Brdy s 211. Tak jako v loňském roce se očekává hojná účast. Na celorepublikovou akci zve zastupitel Filip Kahoun, který je zároveň jedním ze spolupořadatelů. Ten také shání na tento den dobrovolníky, kteří by pomohli na trase.

Více informací se dočtete k této akci také u nás v článku: Kolo pro život míří na Dobříš! Buďte jedním z pomocníků přímo na trase

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Základní škola Dobříš, Komenského nám. před prázdninami vydává své nové číslo školního časopisu, které je opět nabité informacemi ze školy a velmi pěkně zpracované. Škola zároveň informuje o tom, jak dopadla matematická soutěž, jak si deváťáci užili role učitelů a jak na škole probíhá výuka robotiky.

2. ZŠ Dobříš informuje čtenáře Dobříšských listů o projektovém dni, v rámci kterého děti absolvovaly kurz Práce s kůží pod vedením paní Osičkové a měly tak možnost vyzkoušet si něco málo z tradičního dobříšského řemesla – rukavičkářství. Od vedoucí vychovatelky školy se dozvíte něco o aktivitách dětí v družině a nechybí ani slovo paní ředitelky.

ZŠ Lidická přináší zprávy ze závěru školního roku, který učitelé a žáci strávili na výletech, kde poznávali a učili se nové věci. Přímo ve škole se děti věnovaly několik hodin prevenci rizikového chování. V rámci společných besed se věnovali několika tématům.

Základní škola Trnka ukončila letošní rok opět svou oblíbenou a tradiční akcí s názvem Zahradní slavnost. Zahrada školy byla zaplněná k prasknutí a učitelé, žáci školy, ale i rodiče si užili opravdu velmi příjemné odpoledne s hudbou, občerstvením, malováním na obličej a dalším programem.

Do Dobříšských listů tentokrát zaslala svůj příspěvek také 2. MŠ Dobříš, která informuje také o tom, jak děti strávily poslední měsíc ve školce a jak si užily výlety, speciální návštěvy, ale i pasování dětí na školáky.

Více se dočtete na str. 11-14 v Dobříšských listech.

KULTURA A SPOLEČNOST

Městská knihovna Dobříš zve malé i velké čtenáře na svůj letní program v rámci kterého se odehrají i dvě venkovní divadla pro děti.

Letošní léto se můžeme také těšit na tradiční dobříšský festival, který sice zkrátil svůj program a ze Summer Festu se stal Summer Day, ale o to více si ho návštěvníci užijí. Už teď se můžete těšit na kapelu Schunky, Los Fotros, Dirty Blondes, Gaia Mesiah a Mr. Loco. Pozvánku na Summer Day v Dobříši, který se uskuteční 24. července už brzy vydáme také u nás.

Také samotné město Dobříš připravilo na léto několik zajímavých akcí. Jednou je již několik let oblíbené promítání Kina na kolečkách (Tady pozor! Po všech změnách se 7. července v anglickém parku bude promítat místo Forresta Gumpa česká filmová novinka Matky). V létě si ale obyvatelé města i jeho návštěvníci užijí Dobříšské regionální trhy a to vždy 2. sobotu v měsíci a na konci léta se chystají Dobříšské pivní slavnosti.

Další kulturní program připravuje na září KD Dobříš nebo Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši, zámek Dobříš nebo Památník Karla Čapka ve Staré Huti.

Více naleznete na str. 17 a 20 v Dobříšských listech.

Událostí letošního léta je pak Festival hudby Zámek Dobříš, který sice trochu změnil svůj program, ale stále láká k výjimečným zážitkům.

Podrobnosti k celému festivalu naleznete na str. 18 a 19 a více vám také přinese Dobříšsko aktuálně.

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Tato rubrika začíná tentokrát informaci z Okrašlovacího spolku města Dobříše týkající se návratu sv. Tekly na Dobříš a realizaci obnovy tohoto unikátního morového sloupu. Spolek zároveň zve na své komentované prohlídky, které se uskuteční v srpnu. O své činnosti po delší době informují také zahrádkáři a dobříšští modeláři zvou na svou akci roku s názvem Dobříšská šelma, která se opět uskuteční ve sportovní hale 21. srpna.

Ze sportovních organizací své příspěvky zaslal do Dobříšských listů Sokol, Gymnastika Dobříš, Aerobik studio Orel Dobříš, skauti, TenisCentrum Dobříš, MFK Dobříš, OK Dobříš a po roce také přichází pozvánka na Mezinárodní kynologický festival CACIT Dobříš.

Více informací se dočtete na str. 21-25.

ZÁJMOVÁ / SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Rodinné centrum Dobříšek připomíná své příměstské tábory, které probíhají v červenci i v srpnu a každý z nich je zaměřen na jiné téma.

Místní akční skupina Brdy-Vltava se připravuje na nové programové období EU 2021-2027 a jejich komunitní centrum Svět dobrých lidí zve veřejnost na své letní akce.

Také Charita Starý Knín připravuje na léto program v podobě výtvarných dílen, které se uskuteční v červenci i v srpnu.

NZDM Terén zase čtenáře informuje o své spolupráci s místními základními školami a plánu od září 2021 otevřít streetwork.

O pomoci pečovatelské služby, dluhové poradně zdarma, prázdninových příměstských táborech a workshopech Charity Starý Knín se pak dočtete na dalších stránkách.

PŘIŠLO DO REDAKCE

Do redakce Dobříšských listů tentokrát přišel příspěvek v rámci výzvy Senioři, vyprávějte!, kterou vyhlásila Městská knihovna Dobříš od paní V. Schillerové a výzva paní Zory Rysové a Jíry Štěpa ohledně remízků, které mohou pomoci přírodě.

Z HISTORIE MĚSTA

Vzduchoplavci v Dobříši

První zaznamenaný výskyt vzduchoplavců v Dobříši se datuje do roku 1910, kdy poblíž města přistál balón Pegnitz s německou dvoučlennou posádkou, která se zřejmě potřebovala zorientovat nebo doplnit zásoby.

Více vám ale neprozradíme, článek PhDr. Jana Michla, Ph.D. z Muzeu a archivu města Dobříše si můžete přečíst na str. 29.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)