Dnes je středa 17. duben, svátek má Rudolf.

hudební festival Dobříš

Květnové Dobříšské listy: Kultura a kulturní život v našem městě

přidáno: 02. 05. 2021

Květnové Dobříšské listy přináší v tomto měsíci 25 stran zaměřených na téma kultury v Dobříši. Právě v květenu se totiž ve městě konají největší slavnosti v roce s bohatým kulturním programem. Tak jako loni je však svět divadel, koncertů, kulturních a společenských akcí ovlivněn pandemií covid-19.

Na titulní straně Dobříšských listů tentokrát uvidíte dobříšského mistra houslí Karla Čiháka. Uvnitř Dobříšských listů se pak můžete těšit na velký rozhovor s tímto učitelem dobříšské hudební školy a frontmanem skupiny Dynamic. Autorem fotografie je Michael Hrabák Kočí.

Z MĚSTA A RADNICE

Květnové slovo starosty

Starosta Pavel Svoboda shrnuje současnou situaci okolo koronaviru. Informuje kolik osob z Dobříše již nemocí prošlo, jak pokračuje očkování, postupné rozvolňování a spolupráce s vedením Středočeského kraje. Nezapomíná zmínit ani složitá jednání v rámci zastupitelstva týkající se nové podoby územního plánu Dobříše.

Ve svém úvodním slovu se pak věnuje samozřejmě i tématu kultury. Dobříšské májové slavnosti jsou pro letošní rok opět zrušeny, ale místo nich se bude konat alespoň oblíbený regionální trh. Pokud to situace dovolí, na konci srpna se můžeme těšit na další ročník pivních slavností a připravuje se opět také letní kino v anglickém parku. Velkou novinkou by pak měl být 1. ročník festivalu klasické hudby v čele s Jaroslavem Svěceným, který se má uskutečnit na dobříšském zámku.

V Dobříši také stále pokračují stavební práce na Pražské ulici, pokračuje rekonstrukce ubytovny na Větrníku a úpravy břehu rybníka u Papežanky. Mnoho oprav ve městě již bylo také dokončeno.

Své úvodní slovo končí starosta Dobříše optimisticky: „V dubnu se i Dobříš zapojila do výzvy Deset tisíc kroků, kde soutěží jednotlivci, týmy i celá města. V květnu se naše město zapojí do výzvy Do práce na kole. K tomu chceme uspořádat další akce pro podporu cyklistiky ve městě a okolí. Takže trochu toho pohybu, dobrá kultura a pevné zdraví… důvod radovat se z každého dne.“

Stručné informace z 18. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Stručný přehled s vysvětlením schválených i neschválených bodů z dubnového zasedání zastupitelů najdete na straně 2 a 3.

 • Informace o činnosti výbor – vzato na vědomí
 • Kontrolní výbor – rezignace předsedy a dvou členů – vzato na vědomí
 • Návrh zastupitelky Bc. Jany Vlnasové – k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení
 • Návrh OZV o místním poplatku z pobytu – vydána obecně závazná vyhláška
 • Vodohospodářská společnost Dobříš – delegace zástupce na valnou hromadu – vzato na vědomí, delegování starosty a souhlas s nominací nových členů dozorčí rady
 • Základní škola Dobříš, Lidická 384 – schválení dodatku ke zřizovací listině – schváleno
 • Žádost o dotaci „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu měta Dobříše“ – souhlas zřizovatele – odsouhlaseno
 • Žádost o prodej části pozemku p. č. 1440/147 o výměře 16 m2 (ul. Chatařská) – neschváleno
 • Koupě nově vznikajících pozemků p. č. 1400/130 a 1400/136 (oddělených od pozemků p. č. 1400/67 a 1400/73) (ul. Březová) – schváleno
 • Rozpočtové opatření č. 1/2021 – schváleno
 • Návrh na udělení čestného občanství – Jan Martinec (vl. Jm. Martin Reach) – neschváleno
 • Návrh na pořízení změny územního plánu Dobříše – změna využití pozemku p. č. 2532/24 na plochy SM – plochy smíšené obytné – městské – podtyp SM 1 – neschváleno
 • Různé: Představení projektu paní Bedrníčkové zastupující p. Leonarda Colloredo-Mansfelda ohledně záměru výstavby fotovoltaické elektrárny Klondajk v Brdech. Více informací v článku: Bude v Brdech vystavěna velká fotovoltaická elektrárna? Rozhodne se dnes. Zastupitel pan Filip Kahoun otevřel diskuzi na téma testování dětí ve školách.

Dobříšské regionální trhy

Pozvánka na letošní regionální trhy, které se konají každou druhou sobotu v měsíci na náměstí Komenského. V květnu se navíc uskuteční trhy nejen 8. května, ale také 22. května, jako náhrada za Dobříšské májové slavnosti.

Celkové stavební úpravy v ulici u Slavie jsou hotové

Více než půl roku trvaly stavební práce v ulici U Slavie v Dobříši. Ty zahrnovaly mimo rekonstrukci komunikace také opravy přilehlých křižovatek na obou koncích ulice (B. Smetany × Příbramská × Školní), ale také uprostřed (× Husova), úpravy vedlejší ulice (Husova), výstavbu nového chodníku a instalaci nového veřejného osvětlení.

Více na straně 3 v Dobříšských listech nebo v článku: Dobříš: Ulice U Slavie a přilehlé křižovatky jsou po opravě bezpečnější 

Karel Čihák: Housle jsou moje druhá manželka, s kterou si plním touhu ovlivnit kulturu v Dobříši

Rodilý Dobříšák, učitel v hudební škole, muzikant a frontman skupiny Dynamic, ale hlavně celoživotní optimista se stálým úsměvem. Takový je Karel Čihák na pódiu i doma. Jaká je jeho životní cesta spojená s muzikou a co by si přál pro budoucnost kulturního života v našem městě?

Velký rozhovor najdete na str. 4 a 5.

Na zámku Dobříš se uskuteční 1. ročník festivalu klasické hudby v čele s Jaroslavem Svěceným

Město Dobříš, zámek Dobříš a agentura SUBITON Jaroslava Svěceného vás srdečně zve na open air festivalovou hudební událost pod názvem Festival hudby zámek Dobříš. Tato kulturní akce proběhne v létě 2021 (10.–15. 8.) v reprezentativním prostředí nově opravené francouzské zahrady a nádvoří oranžerie zámku Dobříš zároveň s unikátní výstavou světových houslí 17.–20. století.

Více o akci se dočtete na str. 5 a 6.

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor obecní živnostenský úřad

V květnových Dobříšských listech se představuje další odbor Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se jedná o odbor obecní živnostenský úřad, jehož vedoucí je Ing. Naděžda Mašková.

Mimo informace týkající se chodu tohoto odboru a základní služby se dozvíte také kolik podnikatelů je nyní v evidenci dobříšského úřadu, jaký obor je v našem regionu zastoupen nejvíce a naopak, který nejméně, ale i to, jak současná doba ovlivnila podnikání a hlavně život osob pracujících jako OSVČ.

Více na str. 6-7.

Tvoříme Dobříš v roce 2021

Město Dobříš ukončilo veřejné hlasování mezi letošními návrhy participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš a vyhlásilo vítěze. Tentokrát byla na realizaci hned dvou projektů vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 200 000 Kč

Více si můžete přečíst na str. 7 a v článku Město Dobříš bude mít nové přírodní hřiště a opraví schody do rybníka Papež.

Pamětní tabule Josefa Balabána

Město Dobříš plánuje odhalení pamětní tabule. Připomínka bude věnována Josefu Balabánovi, který se narodil 4. července 1894 v hájovně Obora u Dobříše.

Generálmajor i. m. Josef Balabán byl legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace Obrana národa a její zpravodajsko - sabotážní skupiny známé jako Tři králové.

Město komunikuje 6x více

Město Dobříš se od března 2020 zaměřilo více na komunikaci s veřejností prostřednictvím facebookového profilu města. Zvyšuje se nejen počet sledujících, ale i dosah příspěvků a jejich frekvence.

Článek o komunikaci města s veřejností prostřednictvím facebookového profilu si můžete přečíst na str. 8.

Zájem o partnerství z Polska

V současné době patří mezi dobříšská partnerská města holandské Mierlo a francouzský Tonnere. Na vedení radnice se obrátili zástupci polského města Wagrowiec, kteří nám nabízejí partnerství mezi našimi městy. Zájem o spolupráci s námi má celá oblast kolem Wagrowiece, takzvaná gmina, kde žije 12 000 obyvatel.

Zatím proběhlo několik videokonferencí mezi starostou Pavlem Svobodou a „wojtem gminy“, kterým je p. Przemysław Majchrzak. „Ukázalo se, že když jeden mluví česky a druhý polsky, bez problémů si rozumíme,“ řekl s úsměvem starosta Dobříše a dodal: „Předmětem partnerství mohou být nejrůznější kulturní akce, spolupráce škol či výměna zkušeností samosprávy. Účast zástupců z Polska na letošních Dobříšských májových slavnostech není kvůli covidu možná. V srpnu se koná výroční festival ve Wagrowieci, kam je delegace z Dobříše pozvána. Do té doby ale můžeme uskutečnit řadu příprav a jiných akcí, byť jen na dálku. Hledáme dobrovolníky, kteří by se této nabídky chopili.“

Pokud máte zájem podílet se na realizaci spolupráce mezi Dobříší a Wargowiecem, napište prosím na pucova@mestodobris.cz. Wagrowiec zdraví obyvatele Dobříše a těší se na spolupráci.

Jsme Dobří(š) v pohybu

Dobříš je i díky své poloze oblíbeným místem sportovců. Velká část místních obyvatel aktivně běhá, jezdí na kole nebo se věnuje kolektivním sportům. Celorepublikové sportovní výzvy se proto snaží podpořit i vedení našeho města, které tak chce motivovat k pohybu své obyvatele. Zároveň se připravují i samostatné akce pořádané přímo městem Dobříš.

Více informací v článku: Město Dobříš vyzývá a motivuje lidi k pohybu.

Proběhla akce Ukliďme si Dobříš

Město Dobříš pořádalo během měsíců března a dubna tohoto roku akci Ukliďme si Dobříš, která se snažila v této nepříznivé době alespoň trochu nahradit tradiční osvětovou akci Den Země.

Odbor výstavby a životního prostředí rozdal přes 100 velkých černých pytlů, rukavice a nechal odvézt 1,31 tun sesbíraného komunálního odpadu a 64 kilogramů pneumatik. Uklízelo se po celém městě i jeho okolí. Nelze určit, zda je některá část města oblíbenější a preferovanější k úklidu. Prostě se uklízelo úplně všude.

Akci se snažila zpříjemnit i soutěž o největší kuriozitu nalezenou při úklidu. Kampaň ke Dni Země s úklidem celého města se na Dobříši koná již 13 let. Za tu dobu se většina kuriózních nálezů z dřívějších dob již objevila. V současně době se znečištění přírody (takzvaný littering) skládá zejména z nápojových obalů, plastových sáčků, částí svačin a dalších nezbytností, které si člověk bere s sebou do přírody a už nemá chuť vzít si je i zpět.

Odpady a čistý vzduch v Dobříši

Na straně 10 v Dobříšských listech objevíte články týkající se odpadů, novinek v Dokasu a kvality spalovaných tuhých paliv.

Střípky z prvního výběru BIOtejnerů

V Dobříši proběhl první výběr BIOtejnerů, který ukázal, že ne vždy jsou kontejnery správně používány. Lidé mimo rozložitelného bioodpadu vkládají do kontejnerů například plastové sáčky nebo celé sklenice se zbytky.

Staré pneumatiky a akumulátory můžete nově vozit zdarma do Dokasu

Jednatel společnosti Dokas pan Adam Šauer informuje, že ve spolupráci s městem Dobříš byla podepsána smlouva se společností GREEN Logistics CZ, s. r. o., o zpětném odběru starých pneumatik a olověných akumulátorů. Nyní tak mohou obyvatelé (nejen města Dobříše) odevzdávat staré pneumatiky a olověné akumulátory na sběrném dvoře zcela zdarma. Vše má samozřejmě svá pravidla, a tak by množství pneumatik mělo odpovídat běžné produkci nepodnikajících osob. Při podezření, že pneumatiky pocházejí z podnikatelské činnosti, může dojít k odmítnutí jejich převzetí.

Kvalita spalovacích tuhých paliv k vytápění

Odbor výstavby a životního prostředí vydává v rámci Dobříšských listů další článek k tématu spalování hnědého uhlí a dřeva v rámci vytápění.

Péče o zeleň v Dobříši

Travnaté plochy, stromy, aleje, keře, okrasné záhony a další městská zeleň jsou jednou z priorit města Dobříše. Každoročně dochází k částečné obnově některých dřevin, nové výsadbě a dalším úpravám větších parků a veřejných prostranství s travnatými úseky. V Dobříši byl už v loňském roce v rámci boje s dlouhodobým suchem zaveden také nový způsob sečení.

Informace týkající se odvozu bioodpadu v podobě zeleně ze zahrad, jarní údržby zeleně ve městě, nové výsadby a zatravňování, letošního sekání zeleně a výsadby nového parku v prostoru po budově dobříšského kina naleznete na str. 11.

Dětské dopravní hřiště opět v Dobříši

Děti z dobříšských škol budou moci využít k dopravní výchově mobilní dětské hřiště. Zpřístupněno bude v rámci možností i veřejnosti.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35 hledají možnosti, jak udělat dětem online výuku zajímavou. Podařilo se jim tak zorganizovat besedu v Městské knihovně Dobříš nebo online návštěvu jaderné elektrárny Temelín.

2. ZŠ Dobříš informuje o své návštěvě před příbramskou nemocnicí a akci, kterou připravili pro pacienty i zdravotníky. Nechybí ani slovo paní ředitelky nebo informace k zápisům a výzvě „Ukliďme si Dobříš“.

Zprávy z Lidické jsou o něco veselejší. Už od 12. dubna se zde mohli děti i učitelé opět vrátit k běžné prezenční výuce.

Jak se vracely děti k prezenční výuce v ZŠ Trnka se dozvíte na str. 15.

Více se dočtete na str. 12-13 v Dobříšských listech.

KULTURA A SPOLEČNOST

Knihovna má OTEVŘENO!!!

Městská knihovna Dobříš mohla v rámci uvolňování opět otevřít své dveře milovníkům knih. Stále však běží řada online kurzů a přednášek, které knihovna pořádá.

Na str. 17 navíc naleznete zajímavý rozhovor s autory komiksu Pověsti z Dobříšska.

Jindřiška Kastnerová: Víc než kdy dříve nám kultura schází…

Rozhovor s ředitelkou KS Dobříš si můžete přečíst na str. 18 a 19.

Dozvíte se v něm, co vše pracovníci KS Dobříš dělají a jaké služby zajišťují. Jindřiška také prozradila, jak ona sama vnímá proměnu kulturního života za dobu svého vedení dobříšského kulturního domu, jak vzpomíná na řadu Dobříšských májových slavností, jak vnímá současnou dobu a mnoho dalšího.

V této rubrice nechybí ani další zajímavé články např. z Památníku Karla Čapka nebo dobříšského zámku.

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Sportovní a zájmové organizace informují o své činnosti a zvou k plánovaným akcím. V Aerobik studiu Orel Dobříš se slavili Velikonoce s pohybem. Okrašlovací spolek města Dobříše vyzývá občany k podpoře obnovy morového sloupu na Startovači. Gymnastika Dobříš má připravené letní aktivity a Dobříšek se snaží kromě online kurzů připravovat co nejvíce venkovních her a aktivit.

Více informací se dočtete na str. 18-19.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Pracovní četa přináší naději

Už osm let funguje projekt sdílených pracovních čet, jehož hlavním cílem je nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům našeho regionu novou šanci.

Celý článek naleznete na str. 22 a také zde.

Podporujeme pečující

O své činnosti informuje organizace Dementia, která se zabývá péčí o osoby postižené Alzheimerovou nemocí a své služby nabízí zdarma.

PŘIŠLO DO REDAKCE

Poděkování pracovníkům Městského úřadu Dobříš posílám MUDr. Ludmila Mašková. Další příspěvek je vzpomínkou na dobříšské kino a poslední článek se týká společného soužití…

Sousedka

Mám sousedku – starší paní – žije osaměle – izolovaná jako teď tolik z nás – těch dříve narozených. Její jedinou pýchou a útěchou je malá předzahrádka pod oknem bytovky. Malé umělecké dílo plné květin, sošek, lemované bezpočtem velkých a ohlazených kamenů. Ta obruba z kamenů je završením její mnohaleté sběratelské vášně. Je to velmi originální dekorace, ale navíc pohled z okna je jedním z mála potěšení osamělého života té staré paní. Nedávno začaly kameny postupně mizet. Ten, kdo jimi teď zdobí svou vlastní zahrádku, si jistě neuvědomuje, že zasáhl tu starou paní bolestněji než současný proklínaný koronavirus. Chtěla bych věřit, že se ty krásné kameny nejen přestanou ztrácet, ale že se třeba opět vrátí na domovskou zahrádku.

Z HISTORIE MĚSTA

Ochotníci za první republiky

Kultura v Dobříši mezi světovými válkami se příliš nelišila od toho, čím se žilo v ostatních českých maloměstech. Několik vesměs dechových kapel, pěvecká sdružení, jeden nebo dva malíři samouci, kino a samozřejmě ochotníci. Právě ochotnické spolky patřily k personálně nejnáročnějším druhům kulturního vyžití, protože na zdárném představení se podílelo obvykle několik desítek dobrovolníků.

Více si můžete přečíst na str. 25 v článku pana Jana Michla z Depozitáře a archivu města Dobříše.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)