Dnes je čtvrtek 22. únor, svátek má Petr,
je Den sesterství.

hudební festival Dobříš

Dubnové Dobříšské listy na téma: Životní prostředí v Dobříši

přidáno: 02. 04. 2021

Dubnové Dobříšské listy přináší tentokrát 23 stran zaměřených tematicky na kvalitu vzduchu, vody a země v Dobříši. Právě duben je totiž měsíc, ke kterému patří organizování veřejných úklidů a osvětových akcí na ochranu přírody kolem nás.

Titulní stranu Dobříšských listů zdobí jako vždy fotografie Michaela Hrabáka Kočího. Tentokrát se můžete podívat, jak vypadal jarní výlov rybníka Papež.

Z MĚSTA A RADNICE

Za tradičním slovem starosty, najdete v této rubrice článek s názory členů komise pro životní prostředí a ekologii, rozhovor s Tomášem Kolaříkem z VHS Dobříš, zjistíte, že v objektech Městského úřadu Dobříš nově šetří pitnou vodou a jak, přečtete si o dobříšských lesích, které jsou ve správě rodiny Colloredo-Mannsfeld, dozvíte se o vývoji a stavu ovzduší v Dobříši a o studii protipovodňových opatřeních. K tématu otevírá několik zajímavých otázek ve svém příspěvku také zastupitelka Jindřiška Romba. V rubrice z města nechybí článek k nově upravenému jedlovému hájku v Dobříši ani představení dalšího odboru města. Tentokrát se představuje odbor výstavby a životního prostředí vedený Ing. Alenou Harmanovou. Městský úřad se nyní prezentuje také přes nově upravené webové stránky s novými službami. Na konci rubriky pak najdeme hned několik výzev. Do finále jde hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš, začíná výzva 10 000 kroků pro zdraví, blíží se soutěž Do práce na kole a stále probíhá akce Ukliďme si Dobříš. Rubriku z města ukončuje rozhovor s nadpraporčíkem Janem Cajthamlem, který po 32 letech opustil řady dobříšských profesionálních hasičů.

Dubnové slovo starosty

Dobříšský starosta Pavel Svoboda se ve svém úvodním slovu Dobříšských listů věnuje tématu přírody. Dobříš obklopují krásné lesy, které z důvodu kůrovce v budoucnu zcela změní svou podobu, proto je potřeba si současného stavu vážit. Neméně důležité je téma vody, ovzduší a ekologii ohledně odpadů. „Někdy se téma přírody rozebírá z pohledu, jak člověk škodí přírodě, nebo jak ji naopak pomáhá. To je nedorozumění. Jsme živé bytosti a jsme součástí ekosystému. My jsme příroda. Chovejme se podle toho,“ zakončuje Pavel Svoboda svůj dubnový příspěvek.

Členové komise pro životní prostředí a ekologii: Zeleň, voda, vzduch, odpady, … V Dobříši a okolí

Co je v dobrém stavu, kde vidí hrozbu a jaká navrhují opatření. K dubnovému tématu Dobříšských listů, které je zaměřeno na životní prostředí v našem městě a jeho bezprostředním okolí, se vyjadřují členové komise různě.

Co konkrétně a jak hodnotí členové komise v této oblasti, kde vidí největší hrozbu a jaká navrhují zlepšení se dočtete na str. 2 a 3.

VHS Dobříš připravuje užitkový vodovod pro město a zavádí „chytré“ technologie

O vodu v Dobříši se stará Vodohospodářská společnost Dobříš v čele s Ing. Tomášem Kolaříkem. V rozhovoru s jednatelem VHS Dobříš se dozvíte, proč zrovna na jaře přichází pro vodohospodáře nejnáročnější období, jak můžete efektivně šetřit vodou a další novinky z práce této městské společnosti.

Celý rozhovor naleznete na str. 3.

Dobříšské lesy ve správě rodiny Colloredo-Mannsfeld

Rodina Colloredo-Mannsfeld je s Dobříší spojena již několik století a prakticky téměř všechny lesy v okolí města Dobříš patří právě jí, dohromady je to rozloha asi 9 000 hektarů. Málokdo však ví, že se na Dobříši o správu lesů dělí dvě větve rodiny Colloredo Mannsfeldů. Zbirožská větev rodiny spravuje majetek ve vlastnictví Dipl. Ing. Jeroma Colloredo-Mannsfelda, kterému patří polesí Svatá Anna. Opočenskou větev rodiny pak představuje pan Leonhard Josef Colloredo-Mansfeld, který spravuje zbytek lesních porostů.

V článku na str. 4 naleznete vyjádření ředitele lesní správy Ing. Robina Ambrože, Ph.D. ze společnosti Colloredo-Mannsfeld a ředitele společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld Ing. Michala Pernici, Ph.D.

Vývoj a stav ovzduší v Dobříši a studie protipovodňových opatření

Na str. 5 v Dobříšských listech najdete zajímavý článek o vývoji a kvalitě ovzduší ve městě a také informaci o protipovodňové studii města.  Na západním okraji se města Dobříš se totiž opakovaně potýkají obyvatelé s místními povodněmi, kdy při silnějších deštích voda zaplavuje zahrady a sklepy domů. Jedná se o lokality, kam stéká voda z polí u Hostomické ulice a pod Bzdinkou.

Země, voda a vzduch v našem městě

Zastupitelka Jindřiška Romba ve svém příspěvku pokládá dvě zásadní otázky k tématu:

  • Kolik obyvatel reálně ve městě žije (i když zde nemají hlášený trvalý pobyt) a užívá služeb města?
  • Je město z hlediska infrastruktury připraveno se více rozrůstat a v jakých částech města by byla případná nová výstavba vhodná?

Její názor najdete na str. 6.

Nová úprava jedlového hájku v Dobříši sklízí pozitivní reakce

Město Dobříš se během března pustilo do kultivace jedlového hájku u anglického parku. Prostor dostal zcela novou podobu a nyní je z něj krásné místo na procházku i příjemnou relaxaci mezi stromy. Město nyní vyzývá občany, aby navrhovali, co dalšího by se s prostorem dalo dělat.

Více na str. 6 a také v článku zde.

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor výstavby a životního prostředí

V dubnových Dobříšských listech se představuje další odbor Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se jedná o odbor výstavby a životního prostředí, jehož vedoucí je od jeho vzniku před více než 5 lety Ing. Alena Harmanová.

Mimo základní služby a funkce odboru se také dozvíte, co bývá nejčastější chybou žadatelů o nejrůznější povolení, co zásadního se nyní děje v oblasti povolování výstavby na území města Dobříš a na co je vedoucí Ing. Alena Harmanová u svého odboru nejvíce pyšná.

Více na str. 7.

Městský úřad se prezentuje na novém webu s novými službami pro občany

Za účelem zpřehlednění městského webu jsme pro jeho uživatele aktualizovali nejen jeho podobu, ale i jeho obsah.

"Kromě čistšího grafického zpracování jsme web pročistili o historické dokumenty, aby bylo vyhledávání přehlednější. Menu je strukturované blíže občanovi a snažili jsme se o překlad úředních názvů do „lidštiny“ při zachování veškerých požadovaných náležitostí," uvádí za Městský úřad Dobříš Petr Oplíštil.

Na webu naleznete mimo očekávaných informací také známé elektronické služby: CzechPOINT, mapový portál (GIS), hlášení rozhlasu (podnětů), objednávání klientů on-line, seznam plánovaných odstávek elektřiny a jiné.

Vedení města i úřadu věří, že se vám web v novém kabátě bude líbit a pomůže vám v této době vyřídit maximum možné agendy online.

Tvoříme Dobříš: Hlasujte, má to smysl!

Město Dobříš vyhlásilo již 3. ročník participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš. Vybrat si letos můžete i více projektů a hlasovat pro ně, zároveň je zde možnost udělit i jeden negativní hlas pro návrh, o kterém si myslíte, že by neměl být realizován. Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek https://tvorime.dobris.cz do neděle 4. dubna 2021. Bezprostředně po ukončení hlasování pak budou vyhlášeny výsledky. Z participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2021 budou letos financovány hned dva vítězné projekty. Pro každý z nich je určena částka 100 000 Kč.

Do práce na kole

Letos v květnu se Dobříš zapojí do soutěže Do práce na kole jako jedno z 50 cykloměst. Pojďte s námi zkusit na jeden měsíc změnit své dopravní návyky! Do práce na kole je celostátní výzva, která se koná od 1. do 31. května a která motivuje k cestování na kole, koloběžce, pěšky či poklusem. Pro letošní rok organizátoři z Auto* Mat uzpůsobili pravidla, takže je možné započítávat nejen cesty do práce, ale i cesty do přírody, na nákup nebo se psem. Zapojit se může každý! Více na www.dopracenakole.cz.

10 000 kroků pro zdraví

Rádi chodíte? Vycházkově nebo v tempu, po městě nebo v přírodě, s hůlkami, batohem, sami nebo s rodinou…? Nebo raději běháte? Zapojte se s námi do dubnové výzvy 10 000 kroků pro zdraví!

Akce probíhá od 1. do 30. dubna 2021 a registrace je spuštěna na Dobříš – 10 000 kroků ke zdraví (desettisickroku.cz). Na této podstránce také naleznete informace, které budeme ještě doplňovat, a i vy můžete přispět k jejich doplnění (např. tip na vaši oblíbenou trasu na 10 000 kroků po Dobříši a okolí).

Více informací v článku: Výzva 10 000 kroků startuje už zítra! Vyhraje Dobříš nebo Mníšek?

Ukliďme Dobříš

Město Dobříš pořádá každý rok v rámci mezinárodního svátku Dne Země dobříšský „Týden Země“. V tomto týdnu všechny dobříšské školy, neziskové organizace a spousta dobrovolníků uklízí naše krásné město a jeho okolí. Tento rok je však jiný než všechny roky předchozí. Společné akce s tématem úklidu veřejných prostranství uskutečnit nemůžeme. Můžeme se však procházet po našem katastrálním území. A spoustě lidí to nedá a pomáhají ve svém volném čase a bez jakékoliv organizace čistit naše město od nepořádku.

Více informací v článku: Využijme čas i omezení a "Ukliďme si Dobříš".

HZS ČR – stanice Dobříš: Nadpraporčík Jan Cajthaml předal po 32 letech svou poslední směnu

„Že budu hasičem, to pro mě bylo jasný odmalička,“ říká nadpraporčík Jan Cajthaml, který nastoupil jako mladý požárník na dobříšskou hasičskou stanici už ve svých 8 letech. Profesionálním hasičem se stal hned po vojně a od té doby tady zažil tisíce lehčích i těžších výjezdů a náročných zásahů. Byl u mnoha proměn stanice i jejího postupného vybavování, sloužil pod vedením tří velitelů a zažil největší dobříšské požáry.

Rozhovor si můžete přečíst na str. 10 nebo přímo také v článku s více podrobnostmi: Dobříšský hasič Jan Cajthaml vzpomíná na 32 let služby se slzami i úsměvem

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Informace ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35 říkají, jak budou probíhat zápisy dětí do 1. tříd a najdete zde také upoutávku na školní časopis v novém kabátě. 2. ZŠ Dobříš představuje projektové dny a další zajímavé práce svých žáků. Nechybí ani zprávy z Lidické ne ZŠ Trnka.

Více se dočtete na str. 12-13 v Dobříšských listech.

KULTURA A SPOLEČNOST

Městská knihovna Dobříš přesunula své aktivity do online prostředí, aby se svými příznivci a čtenáři stále zůstávala v kontaktu. Vyzývá také k tomu, aby rodiče podpořili své děti v půjčování knih a seniory k tomu, aby vyprávěli své zážitky z karantény.

V kulturní rubrice naleznete také průběžně upravovaný program KS Dobříš a informaci k Dobříšským májovým slavnostem, které se navzdory covidu připravují.

Dobré zprávy přichází od Stdužení pro obnovu varhan a dobříšské farnosti, kteří oznamují, že za šest měsíců se v Dobříši rozezní nové varhany.

Tradičně nechybí ani aktuální pozvánka z Památníku Karla Čapka ve Staré Huti a dobříšského zámku.

Více v Dobříšských listech na str. 14-17.

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Aerobik studio Orel Dobříš vítá jaro, a tak jako ostatní sportovní organizace se těší, až bude moci otevřít své dveře veřejnosti. Pro seniory v dubnu přichází nabídka z programu Fit senior, který nabízí nyní cvičení online zdarma.

Novinky hlásí také Rodinné centrum Dobříšek, které oznamuje spuštění kurzů online nebo Skřítkov, který láká na příměstské tábory.

Více informací se dočtete na str. 18-19.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Vracím zpět, co jsem dostal

To říká o své práci a o svém životě pečovatel Jakub Gregor, jediný muž v týmu Pečovatelské služby města Dobříš.

Celý zajímavý rozhovor s ním najdete na str. 20 a už brzy také na našem webu.

Místní akční skupina Brdy – Vltava pak v této rubrice informuje o investičních projektech podpořených z Integrovaného regionálního operačního systému.

Více v článku: Prostřednictvím MAS Brdy -Vltava bylo z dotací rozděleno téměř 30 mil. Kč.

Raci v rybníku Papež

O výskytu nežádoucího druhu raků jsme vás už informovali i my (článek: Raci pruhovaní z Papeže pravděpodobně vyhubili raka říčního v Kocábě). Nyní vychází zpráva také v Dobříšských listech.

PŘIŠLO DO REDAKCE

V této najdete příspěvek pana Václava Pařízka, který upozorňuje na to, že v covidové době by se měli návštěvníci zámeckého anglického parku chovat tak, aby nám ještě dlouho vydržel tak pěkný a hlavně čistý.

Plus a mínus bezobalového nakupovaní - Adéla Hončíková z bezobalového obchodu Vážka v Dobříši představuje výhody a nevýhody tohoto nového stylu nakupování.

Z HISTORIE MĚSTA

Obecní rybníček Permánek

Věděli jste, že v centru Dobříše, kdysi býval rybník? Historik Petr Kadlec vás zavede do doby, kdy se na náměstí proháněli kachny a na břehu malého rybníčka si tu hrávaly děti. Unikátní fotografie vám tehdejší atmosféru krásně dokreslí.

Více na str. 23.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

  • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
  • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
  • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku 
  • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
  • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
  • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy online:

Dobříšské listy a jednotlivé příspěvky z nich naleznete také na internetové adrese: www.dobrisskelisty.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)