Dnes je úterý 28. červen, svátek má Lubomír.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

VIDEO: Slavnostní odhalení pamětní desky odbojáře a hrdiny Josefa Balabána

přidáno: 07. 06. 2021

V pátek 4. června odpoledne proběhl u dobříšské hájovny slavnostní vzpomínkový ceremoniál, který nejen lidem z Dobříše připomněl významnou osobnost generálmajora i. m. Josefa Balabána a jeho hrdinské činy.

Odhalení pamětní desky Josefa Balabána bylo zahájeno přeletem dvojice gripenů, nechyběla slibovaná vojenská hudba Posádkového velitelství Praha, čestná stráž ani samohybná kanónová houfnice DANA 13. Uctít památku hrdiny Josefa Balabána dorazilo několik desítek lidí z řad veřejnosti, zástupců města Dobříše, okolních obcí a měst, Středočeského kraje, Parlamentu České republiky, Armády ČR a nechyběli ani zástupci Československé obce legionářské, Sokola či skautů. Slavnostní proslov přímo v místě rodiště člena legendární odbojové skupiny Tři králové pronesl první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Černochová a historik Petr Koura. Celý program vzpomínkového ceremoniálu se nesl ve velmi slavnostní a důstojné atmosféře.

Josef Balabán se narodil 4. června 1894 v dobříšské hájovně u Obory Aglaia jako syn hajného. Tento významný fakt připomněl vedení města Dobříše pan Karel Klika (místní zájemce o historii). „Pan Klika nás upozornil na to, že tady máme tak významného rodáka a že by stálo za to si ho někde připomenout. Ta myšlenka se nám všem líbila,“ uvedl starosta. Řada lidí v Dobříši podle něj dosud vůbec netušila, že se Balabán v jejich městě narodil – školáky nevyjímaje. To potvrzuje i místostarostka Dagmar Mášová: „Obávám se, že pokud to dětem neřekli rodiče, tak ve škole se o tom moc nedozvěděli.“

Balabánova rodina se krátce po jeho narození přestěhovala z Dobříše do Sedlčan, kde se Josef Balabán vyučil strojním zámečníkem. Následně pak v řadách československých legií prokázal své velitelské schopnosti a postupně se tak vypracoval na jednoho z nejvýraznějších vůdců československého protinacistického odboje.

Průběh slavnostního ceremoniálu odhalení pamětní desky Josefa Balabána

Umístění pamětní desky legionáře generálmajora i. m. Josefa Balabána v Dobříši bylo podpořeno vedením města, Ministerstvem obrany České republiky, Armádou ČR, Českou obcí legionářskou, významnými historiky, politiky, rodinou Colloredo-Mansfeld a v neposlední řadě také vnučkou a pravnuky Josefa Balabána.

Slavnostní ceremoniál byl zahájen přeletem dvojice letounů JAS-39 Gripen 21. základny taktického letectva Čáslav. Následovalo odhalení pamětní desky, položení květin k pomníku a minuta ticha s čestnou salvou.

První projev k uctění památky generálmajora i. m. Josefa Balabána na místě odhalení pamětní desky pronesl první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Mgr. Jiří Růžička: „Je pro mě velkou ctí, že jsem mohl přijet a společně s panem starostou města Dobříše odhalit pamětní desku právě Josefu Balabánovi. Řekl bych, že tímto si připomínáme nejen jeho významnou osobnost, ale také jemu podobné další osobnosti. Lidi, kteří byli ochotni pro svou vlast dát víc, než si možná dokážeme představit. Celé téma protinacistického odboje je mně osobně velmi blízké, a to také proto, že jsem senátorem za Prahu 6. Právě tady totiž skončila životní pouť Josefa Balabána, který zde byl v roce 1941 nejprve zatčen gestapem, následně několik měsíců mučen a popraven. V těchto dnech, kdy řešíme kauzu Vrbětice jsem si uvědomil, jak důležité pojmy pro nás jsou – statečnost, odvaha, hrdinství a vlastenectví. Právě Tři králové v čele s Josefem Balabánem pro mě představují všechno, co si lze pod těmito pojmy představit. Vždy šli do nerovného boje a nikdy to nedělali pro sebe a svoji slávu. Dělali to pro svou lásku k vlasti. Je nepochybné, že osobnosti jako byl Josef Balabán si naši vzpomínku a úctu zaslouží. Takováto připomenutí v těchto dnech možná potřebujeme víc, než si myslíme. Čest jejich památce.“ 

Následně své poděkování všem, kteří se zasloužili o uctění památky tohoto významného legionáře a vůbec celé historie legionářských hrdinů vyjádřila Předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Jana Černochová. Ta na konec svého projevu dodala velmi důležité poselství: „Pokud si nebudeme zásadní události historie připomínat a pokud se z nich nepoučíme, budeme prostě nuceni si podobné věci prožívat znovu.“

Slavnostního ceremoniálu se účastnil také historik, spisovatel a autor knihy o životě Josefa Balabána PhDr. Petr Koura, Ph.D., který vedle nově odhaleného památníku zavzpomínal na svou první návštěvu tohoto místa a přiblížil všem účastníkům akce osobnost tohoto hrdiny protinacistického odboje. Pan Koura se prvně před dobříšskou hájovnou objevil coby tramp a student historie před 15 lety. Kdyby mu tehdy někdo řekl, že dnes bude u ceremoniálu odhalování pamětní desky Josefa Balabána, a ještě bude mít tu čest na místo přivézt vnučku generálmajora i. m. paní Miroslavu Kynclovou, nevěřil by tomu. „Je to přesně 127 let, co se v dobříšské hájovně narodil Matějovi a Anně Balabánovým Josef Balabán. V té době málokdo mohl tušit, co všechno ve svém životě tento člověk zažije. Byly to zákopy 1. světové války, byly to legionářské vlaky na Sibiři, byla to dělostřelecká kasárna prvorepublikové armády, byly to kanceláře ministerstva obrany, ilegální bitvy, konspirační schůzky a na konci života mučírna gestapa a popraviště. Tohle všechno prožil. Životní příběh, který by vystačil na dobrodružný román nebo neméně dobrodružný film. Josef Balabán je nejen můj osobní hrdina, ale je pro mě ukázkovým příkladem československého demokrata 20. století,“ vyjádřil ve svém proslovu úctu Josefu Balabánovi historik Petr Koura.

Zhotovení pamětní desky zástupci města konzultovali s Vojenským historickým ústavem a Hornickým muzeem Příbram. Pamětní deska je nyní připevněna k dřevěnému stojanu umístěnému mezi budovami hájovny. „Umístění pamětní desky u hájovny v blízkosti Obory Aglaia, obklopené colloredo-mansfeldskými lesy je důležité nejen pro občany Dobříše. Nám všem ve vedení města bylo ctí, že jsme právě u takovéto vzpomínkové akce mohli dnes být. Historii naší země a významné osobnosti jako byl Josef Balabán je třeba stále připomínat nejen mladé generaci a dětem ve školách, ale i nám všem ostatním. Máme zde ve městě sice Balabánovu ulici, přesto se příliš neví, že právě zde se generálmajor Balabán narodil.,“ uvedla místostarostka města Dobříše Dagmar Mášová, která také vyjádřila velké poděkování Ministerstvu obrany a Armádě České republiky za jejich účast.

Součástí akce byla totiž navíc statická ukázka samohybné houfnice DANA (dělo automaticky nabíjené) z výzbroje jineckých dělostřelců, která na místě nadchla hlavně přítomné děti. Ty si mohli sednout k přesouvači, k měřiči i na pozici řidiče a pod dohledem příslušníků armády si tento monstrózní stroj prohlédnout.

VIDEO: Slavnostní odhalení pamětní desky odbojáře a hrdiny Josefa Balabána

Hrdinský život generálmajora i. m. Josefa Balabána

Balabán byl příslušníkem československých legií v Rusku, po návratu do nově vzniklého Československa vstoupil do armády. Po nacistické okupaci se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. Spolu s podplukovníkem Josefem Mašínem a štábním kapitánem Václavem Morávkem tvořil skupinu Tři králové, která spolupracovala s různými ilegálními organizacemi a shromažďovala informace o dění v protektorátu, jež předávala exilové vládě do Londýna.

Tři králové

Právě Balabán zformoval úspěšnou skupinu Tři králové, spolu s Josefem Mašínem a Václavem Morávkem provedli několik zdařilých sabotážních a diverzních akcí, včetně přípravy bombových útoků v Berlíně.

Tři králové se svými spolupracovníky zakládali požáry v továrnách a zničili desítky lokomotiv. Mezi jejich nejslavnější akce patřily pumové výbuchy na německém území: v Lipsku, Mnichově a Berlíně, kde na Anhaltském nádraží v únoru 1941 těsně unikl smrti budoucí muž číslo dvě Třetí říše Heinrich Himmler. Přestože se gestapu dařilo infiltrovat a posléze likvidovat český nekomunistický odboj, skupina unikala hlavně proto, že důsledně dodržovala konspirační opatření, která se u ostatních odbojových uskupení občas podceňovala.

Gestapu se přesto podařilo Balabána v dubnu 1941 po přestřelce těžce zranit a zatknout. Mučili ho, nikoho však neprozradil. Popraven byl v říjnu 1941. V roce 1946 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka, v roce 1947 do hodnosti brigádního generála a v květnu 2005 do hodnosti generálmajora.

Mašína gestapo také po přestřelce a zranění zatklo v květnu 1941. Ani on nic neprozradil, v červnu 1942 byl zastřelen. Nejdéle díky svým dvěma pistolím, které dokonale ovládal, unikal Morávek. Padl v boji s gestapem u Prašného mostu v březnu 1942.

„Josef Balabán byl ze skupiny nejstarší a ostatní ho brali jako svého mentora, kterého v legraci nazývali ‚führerem‘. Vedl skupinu poměrně nezkrotných charakterů, ale on si takové vybíral, hledal ty, co mají problémy s kázní, neklidné duše, co jsou schopni se obětovat,“ uvedl za Českou legionářskou obec Petr Tolar.  

Hrdinství Josefa Balabána připomíná od roku 2006 pamětní deska na rohu ulic Studentská a Evropská v pražských Dejvicích. Právě tam ho totiž před osmdesáti lety zatklo gestapo. V roce 2019 byla v Sedlčanech odhalena druhá pamětní deska, která připomíná studia Josefa Balabána v tomto městě. Třetí pamětní deska je od letošního roku umístěna právě u dobříšské hájovny před jeho rodným domem.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)