Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Vedení města Dobříše gratulovalo více než 50 jubilantům

přidáno: 01. 11. 2021

Už téměř dva roky bojuje Česká republika s pandemií covid-19. Zvyknout jsme si na určitá nová opatření a pravidla museli všichni. Jednoznačně nejtěžší to měli a stále mají děti a naši nejstarší spoluobčané. V Dobříši se nejen proto snaží podpořit aktivity místního klubu důchodců, nabídnout seniorům dostatek aktivit ve městě a zároveň také obnovují osobní přání k významným životním jubileím.

Stejně jako jinde po celém světě musely být v posledních letech také v Dobříši zásadním způsobem omezeny aktivity pro seniory a osobní setkávání s nimi i mezi nimi samotnými. Nejen naši senioři prožili rok doslova v izolaci. Jen málokdo z mladých a zdravých lidí si dovede představit, jak těžká je právě pro seniory tato doba změn a restrikcí, izolací a osamění. Těžké chvíle za sebou mají i členové z Klubu důchodců Dobříš. „Předchozí rok 2020 byl pro nás velmi náročný. Po krátké a těžké nemoci nás bohužel opustil náš oblíbený předseda pan Josef Šimonovský a do toho se začínala po světě šířit pandemie, která v nás vyvolávala silný pocit nejistoty,“ popisují situaci z loňského roku členky dobříšského klubu důchodců. S nečekaným odchodem jejich předsedy se utlumila činnost celého klubu i jeho výboru. Tu se podařilo i díky vedení města Dobříše opět obnovit až letos na říjnové výroční schůzi. Jeho členové se sešli v prostorách kulturního domu po téměř dvou letech a mimo oficiální zprávy o jeho činnosti bylo také popřáno všem přítomným jubilantům. Události se zúčastnili jak starosta města Pavel Svoboda, tak místostarostka Dagmar Mášová, kteří předali oslavencům kytičku a malý dárek. Od samotného klubu pak každý z jubilantů obdržel bonboniéru.

Vedení města Dobříše při této příležitosti obnovilo tradici blahopřání k významným životním jubileím pro občany města. Senioři z Dobříše slavící 80. a 85. narozeniny se mohou opět těšit na osobní návštěvu a blahopřání. Počínaje 90. narozeninami budou gratulace probíhat každoročně. „Každý oslavenec obdrží s dostatečným předstihem dopis z městského úřadu, ve kterém budou uvedeny podrobné informace. Pokud oslavenec projeví zájem, bude s ním předem dohodnut den a hodina návštěvy,“ upřesnila za sekretariát města paní Kateřina Pučová.

Město Dobříš se v posledních měsících snaží aktivně zapojit seniory opět do běžného života. Ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky se jim snaží nabídnout nejrůznější vzdělávací kurzy, cvičení, společenské akce a volnočasové aktivity. Velké úsilí je věnováno také dostupnosti informování starších spoluobčanů, kteří nejsou mnohdy vybaveni moderními technologiemi. Hlavní možností, jak seniorům z města efektivně předávat důležité informace, jsou mimo jiné Dobříšské listy. Také proto město Dobříš v posledním roce zásadně rozšířilo obsah svého měsíčního zpravodaje, investuje do jeho zkvalitnění a například listopadové číslo je zaměřeno právě na život seniorů. S aktuálně měnící se situací okolo pandemie se budou zástupci města zabývat také otázkou, jak zabránit případnému dalšímu odříznutí starších spoluobčanů od života ve městě a udržení aktivního kontaktu s nimi.

Místostarostka Dagmar Mášová, která se seniory z Klubu důchodů Dobříš v posledních měsících řešila nemalé problémy ohledně jejich dalšího fungování při této příležitosti, řekla:Aktivní komunikace, spolupráce a podpora seniorů musí být v současné době naší prioritou. Často si neuvědomujeme, jak tvrdý byl dříve život, co vše museli naše babičky a dědečkové vydržet. Mám pocit, že se lidé k sobě chovají stále víc a víc bezohledně a z obcí a měst se vytrácí taková ta pospolitost. Moudrost a neocenitelné rady našich ,staroušků´ nám všem mohou hodně pomoci. Věřím, že aktivní činnost klubu důchodců v našem městě bude nyní, po jejich výroční schůzi plně obnovena a budeme i tak moci našim seniorům nabídnout radostnější prožití podzimu života.“

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)