Dnes je čtvrtek 8. červen, svátek má Medard,
je Mezinárodní den oceánů.

hudební festival Dobříš

Soud rozhodl o vyhlášení referenda v Dobříši

přidáno: 29. 09. 2022

Krajský soud v Praze včera svým rozhodnutím vyhlásil místní referendum o další zástavbě ve městě Dobříši a okolí.

Soud dal plně za pravdu občanům z přípravného výboru a vyhlásil referendum o všech navržených třech otázkách na termín lednových prezidentských voleb. Rozsudek zveřejnil na úřední desce soudu.

Obyvatelé Dobříše tak budou moci rozhodnout:

  1. zda si přejí, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavitelné.
  2. zda si přejí, aby byla zachována a zpřesněna pravidla etapizace v územním plánu, tzn. aby se na dalších k tomu určených místech začalo stavět až po té, co bude zastavěna velká většina (tj. 85%) plochy nyní rozestavěných lokalit.
  3. zda si přejí, aby se město rozvíjelo na k tomu již územním plánem vymezených rozvojových plochách a zástavba se v budoucnu nerozšiřovala do okolní krajiny na úkor zemědělské půdy, zeleně či lesů.

Přesné znění otázek a jejich zdůvodnění najdete zde: https://www.brodcevsem.com/argumentace

Krajský soud v Praze na úvodu posouzení (str. 6 rozsudku) uvedl: „Východiskem pro posuzování otázky vyhlášení referenda je ústavní princip suverenity lidu a právo podílet se na správě věcí veřejných.“ A dále: „Možnost občanů vyjádřit se formou místního referenda k otázkám rozvoje své obce představuje jejich ústavně zaručené základní politické právo a vztahuje se na ně v plném rozsahu čl. 22 Listiny základních práv a svobod... jedná se o jednu ze základních forem demokracie."

Občané Dobříše splnili všechny zákonné podmínky pro vyhlášení referenda již v červnu – přípravný výbor shromáždil 1 461 platných podpisů trvalých obyvatel Dobříše s volebním právem. Městský úřad návrh na vyhlášení referenda prověřil a shledal jej bezvadným, když předtím nechal formulaci otázek zkontrolovat Ministerstvem vnitra.

Přesto většina zastupitelů v srpnu odmítla referendum vyhlásit. Zastupitelé zdůvodňovali své rozhodnutí referendum nevyhlásit především obavou, že navržené otázky by mohly být v rozporu se zákonem, s tím, že spor rozhodne soud.

Místostarosta Tomáš Vokurka dokonce strašil občany smyšleným tvrzením, že referendum k pozemkům v Brodcích by mohlo znamenat soudy se soukromými vlastníky a finanční kolaps města - viz článek z Dobříšských listů s názvem Tomáš Vokurka: Referendumk pozemům v Brodcích by mohlo pro město znamenat finanční kolaps, na což reagovala zastupitelka Jana Vlnasová - viz článek na www.prodobris.cz s názvem Nepravdy z radnice - ODS Dobříš nás vodí za nos.

Přípravný výbor se tedy musel domáhat účinné ochrany u soudu. Krajský soud v Praze posoudil argumentaci obou stran a dal za pravdu přípravnému výboru. Dospěl k závěru, že přípravný výbor podal bezvadný návrh na konání místního referenda a proto jej soud vyhlásil.

Soud k tomu v rozsudku uvedl (str.8): Odpůrcem uváděné důvody možného rozporu se zákonem soud považuje za spekulativní...“ Konstatoval, že je v kompetenci vedení města, aby rozhodnutí občanů v referendu realizovalo v souladu s platnými zákony.

Krajský soud v Praze zároveň formuloval rozsudek tak, aby nemohlo dojít například ke spekulativnímu prodeji či převodu městských pozemků v Brodcích nebo přijetí změny územního plánu Dobříše do doby, než o těchto otázkách rozhodnou občané v lednovém referendu.

Rozsudek Krajského soudu je ke stažení ZDE.

Argumentace přípravného výboru předložená soudu je ke stažení ZDE.

Další informace o referendu: www.referendumdobris.cz

Helena Kahounová, zmocněnkyně přípravného výboru k tomu uvedla: Jsme rádi, že nám soud dal za pravdu a vyhlásil referendum o všech třech otázkách, za které se postavilo 1 461 občanů Dobříše. Sami občané Dobříše teď rozhodnou, zda se městské pozemky v Brodcích vyjmou ze zástavby, jak rychle se bude Dobříš rozrůstat o další zhruba 3 000 nových obyvatel, když tu ještě není zajištěná infrastruktura pro takový nárůst počtu lidí, a také jestli se nemá zástavba v budoucnu rozšiřovat do okolní krajiny na úkor luk, polí a lesů. Tedy spíše využít k revitalizování a případné další výstavbě všechny ve městě dosud nevyužité plochy. Jak bude Dobříš vypadat, si teď zvolíme sami."

autor článku: Přípravný výbor místního referenda v Dobříši