Dnes je neděle 9. prosinec, svátek má Vratislav,
je Mezinárodní den proti korupci.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Dobříšský skate/bike park a jeho budoucnost

přidáno: 27. 09. 2016

Chceme v Dobříši skate/bike park? Tak právě na tuto otázku mělo blíže odpovědět dotazníkové šetření, které probíhalo od května do července tohoto roku pod záštitou organizace D Fight. Právě práce kluků z organizace, zveřejnění výsledků a další okolnosti odstartovaly velmi rychlou aktivitu a jednání města i veřejnosti.

V pátek 23. září byl dobříšský skate/bike park z bezpečnostních důvodů zcela uzavřen, a to kvůli nevyhovujícímu technickému stavu překážek. Vedení radnice tak zareagovalo na již neúnosný stav areálu, kde reálně hrozilo nebezpečí úrazu dětem a mladistvým, kteří zde tráví svůj volný čas.

Díky klukům z organizace D Fight, kteří zorganizovali a následně vyhodnotili dotazníkové šetření, se situace v parku začíná velmi rychle a aktivně řešit. Po včerejším zasedání Zastupitelstva města Dobříše vše nasvědčuje tomu, že by se stav skate/bike parku mohl začít zlepšovat již před zimou tohoto roku. 

Co říká k výsledkům dotazníkového šetření Aleš Křivánek z organizace D Fight?

„Po shromáždění všech dotazníků máme nyní k dispozici jasnější vidinu budoucnosti skate/bike parku, a můžeme tak s městem začít diskutovat o konkrétních doporučeních a možnostech zabezpečení místa, opravách překážek, dalším využití daného prostoru nebo celkové údržbě a vybavení skate/bike parku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří dotazník vyplnili, vyjádřili tak svůj zájem o toto místo a hlavně nám pomohli získat cenné podklady pro další jednání nejen s městem, ale i dalšími lidmi, kteří se chtějí na budoucnosti skate/bike parku podílet,“ říká k dotazníkovému šetření Aleš Křivánek z organizace D Fight.

Výsledky dotazníkového šetření skate/bike parku

Během dotazníkové kampaně bylo získáno 354 plnohodnotně vyplněných dotazníků. Z 10 otázek týkajících se výhradně problematiky skate/bike parku v našem městě nyní vznikla závěrečná zpráva, která má za úkol celou situaci ohledně zanedbaných prostor rozhýbat.

Výsledky mimo jiné ukázali, že 68 % dotázaných již v minulosti toto místo využilo právě k daným sportovním účelům skete/bike parku a celých 76 % by toto místo k těmto účelům chtělo využívat i nadále. Dotazovaní by však v tomto místě rádi využívali také tzv. graffiti wall, street workout, minigolf, stolní tenis a více jak 50 % lidí by uvítalo pořádání kulturních akcí právě na tomto místě.

Co bude následovat?

„Na základě vypracované prezentace a výsledků z dotazníkového šetření se nyní pouštíme do jednání s dalšími lidmi a vedením města Dobříše. Řešit chceme možnosti úprav místa a první konkrétní cíle. Čekají nás jednání, ke kterým budou zváni aktivní zájemci o pomoc, ale také například vedení Tenis centra Dobříš, které je v bezprostředním sousedství se skate/bike parkem nebo vedení firmy Dokas, která areál spravuje. I nadále se budeme maximálně snažit o všech plánech a úspěšných jednání informovat veřejnost,“ uvedl Aleš Křivánek z organizace D Fight.

O tom, že k problému aktivně přistupují všichni zúčastnění, svědčí také fakt, že na včerejším 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše bylo po diskuzi zastupitelů a veřejnosti v čele s klukama z organizace D Fight, jednohlasně rozhodnuto o přidělení finančních prostředků na provizorní opravu stávajícího vybavení areálu. Přidělená částka ve výši 150.000 Kč má zajistit opravu, která zprovozní minimálně některou část areálu na nadcházející měsíce. V plánu je pak areál dle možností oplotit, zabezpečit a následně jednat o dlouhodobém projektu celého areálu.

autor článku: Redakce DA