Dnes je pátek 21. únor, svátek má Lenka.

Z našeho města

Vyjádření zastupitelky Jindřišky Romba k současné situaci s odpady

přidáno: 23. 04. 2019

Našemu portálu se ozvala jedna ze současných dobříšských zastupitelek Jindřiška Romba, která by ráda upozornila na situaci týkající se nakládání s odpady. Náš portál dává možnost vyjádřit se všem dobříšským spolkům, organizacím, občanům i zastupitelům, a tak jsme se rozhodli tento článek zveřejnit.

Od 1. 2. 2019 platí na Dobříši nová vyhláška upravující nakládání s odpady. Došlo k zúžení svozu komunálního odpadu od rodinných domů ve frekvenci 1x za 14 dní a byl zaveden svoz tříděného odpadu v plastových pytlích dle harmonogramu, kdy 1x měsíčně připadá svoz na plastový pytel s příslušným tříděným odpadem. Jsme čtyřčlenná domácnost obývající rodinný domek. Odpad již několik let poctivě třídíme do sběrných hnízd či Dokasu Dobříš s.r.o. Služby zavedené změnou ve shromažďování tříděného odpadu jsme se rozhodli využít, abychom věděli, jaké to na nás, občany, bude mít dopad. Třídíme tedy odpad do plastových pytlů, které dle harmonogramu odevzdáváme na místo k tomu určené. V tomto směru shledáváme jako pozitivní skutečnost, že nemusíme odvážet tříděný odpad ke sběrným hnízdům, která jsou často přeplněná a vítáme, že svoz přispívá k důslednějšímu třídění. Negativa takového svozu spatřuji v následujícím:

1. Pytle začínají zapáchat - nyní je duben, jaké to bude v letních měsících, kdy se vzduch téměř nehýbe a je opravdu horko?

2. Pytle s odpadem lákají drobné hlodavce a vrány.

3. Pokud nejsou pytle dobře utěsněny, při silnějším větru se rozletí. Ano, v některých případech je možné pytle skladovat v garáži, ale tři velké pytle se do ní jednoduše nevejdou a situace je pak stejná jako v případě, že žádnou garáž u domu nemáte. A o zápachu, který je s odpadky spojen, přestože některé z nich lze vymýt, ani nemluvě. A nakonec se můžeme také ptát, zdali je takové (ne)hospodaření s vodou šetrné a úsporné.

Je zcela nezbytné odpad třídit a začít se chovat ekologicky. Pokud v tom město chce občany podpořit (a zcela jistě by mělo), pak je třeba upozornit na to, že:

1. svoz příslušného tříděného odpadu v plastových pytlích 1x měsíčně je zcela jistě nedostačující, vlastně i demotivující, a v neposlední řadě také nehygienický. Mám za to, že svoz veškerého tříděného odpadu v pytlích by měl být svážen častěji.

2. Plastové pytle považuji za nevhodné řešení pro uskladnění tříděného odpadu. Hyzdí komplexní vzhled, zapařují se a jsou neekologické.

Vyvstává zde spousta otázek, které by se v této souvislosti měly řešit. Kulatý stůl o odpadech přislíbený paní starostkou na jednání Zastupitelstva města konaném dne 6. 2. 2019 dosud neproběhl. Iniciativně jsem se emailovou formou dotazovala na jeho konání. První dotaz jsem učinila v emailu dne 28. 2. 2019, odpověď jsem bohužel neobdržela, další dotaz jsem vznesla emailem dne 4. 3. 2019 a adresovala jej Radě města, bez odezvy. Do třetice jsem se dotázala emailem dne 24. 3. 2019 paní starostky a odpověď neobdržela. Očekávala jsem pouze stručnou odpověď, a to, zdali a v jakém časovém horizontu se kulatý stůl připravuje (pokud se tak děje). Doufala jsem také v plnění předvolebních hesel vítězné strany, a to „Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi.“ S vydáním tohoto článku jsem vyčkávala po jednání Zastupitelstva města, které se konalo dne 11. 4. 2019. Zde bylo vedením města sděleno, že Rada města vybrala společnost, která pro město Dobříš zpracuje motivační systém třídění odpadů (dále jen „systém“) a v rozpočtu se na toto vyčlenila částka 300.000,- Kč. Co se týče konání kulatého stolu, dostalo se mi odpovědi. Je plánován na přelom měsíce května a června tohoto roku. Důvodem je vyčkávání na zpracovaní motivačního systému, který má být na kulatém stole občanům představen. Budou připomínky občanů z kulatého stolu do systému zapracovány? Učiní tak společnost bezplatně? Dle velmi jistého sdělení paní starostky lze připomínky dopracovat přičemž náklady se nezvýší. Lze toto s jistotou tvrdit? Jaké byly vlastně stanoveny parametry při výběru oné společnosti? A co se od společnosti žádá? Jaká jsou kritéria systému, finančního plnění? Toto nebylo vůbec v širším kruhu diskutováno, nebyl zmíněn ani záměr o této věci. Proč se tak dlouho vyčkávalo/vyčkává s uskutečněním kulatého stolu? Otepluje se, přestalo se vytápět (je méně popela), kulatý stůl již není tak palčivou otázkou? Předně mám za to, že kulatý stůl měl již v mezidobí proběhnout. Občanům měla být dána možnost se k odpadům vyjádřit, mohli být seznámeni se záměrem vedení v této věci. Bohužel se tak nestalo. Skutečnost je nyní zcela opačná, kulatý stůl proběhne poté, co bude motivační systém vypracován. Snahou opozice na jednání zastupitelstva dne 11. 4. 2019 bylo prosadit postup opačný (kulatý stůl a následné zpracování zmiňovaného systému). Toto se však nesetkalo s podporou. Na závěr si dovolím připomenout jedno z hesel vítězné strany voleb „Respektujeme skutečné potřeby. Všechny aktuální záměry a změny plánů či investičních celků budeme projednávat s občany a příslušnými odborníky či institucemi.“ Bohužel záměr shora popisovaný představen širší veřejnosti nebyl. Není to škoda. Trpělivě tedy vyčkáme na jeho obsah.

Ke svému článku přikládám komparační namátkový přehled sazeb poplatků za svoz komunálního odpadu. Výši uvedených sazeb lze naléz na příslušných webových stránkách jednotlivých obcí. Pro přehlednost je vytvořena tabulka. Je zřejmé, že svoz komunálního odpadu je při své četnosti na Dobříši nejdražší, byť je svážen společností Dokas spol. s.r.o. sídlící na Dobříši. Přičemž město Dobříš je jejím jediným 100% společníkem. Nabízí se otázka: Proč je na Dobříši svoz komunálního odpadu při své četnosti nejdražší?

autor článku: Jindřiška Romba | zastupitelka města Dobříše