Dnes je úterý 19. únor, svátek má Patrik.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Restaurování sochy sv. Judy Tadeáše, vrátí se originál sochy na své místo?

přidáno: 13. 04. 2018

U Kostela Povýšení sv. Kříže bude v nejbližší budoucnosti vedle nové sochy sv. Leonarda stát i nová socha sv. Judy Tadeáše. Vrátí se na původní místo zrestaurovaná socha, nebo kopie sochy poputuje do Muzea Dobříš, jako tomu tak bylo u sochy sv. Leonarda?

Na restaurování kamenné sochy sv. Judy Tadeáše činí náklady celkem 226 585 Kč včetně DPH. Ke konci měsíce února město Dobříš podalo žádost o dotaci do Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018 a získalo na práce dotaci v částce 113 292,50 Kč. Práce by měly být zahájeny v květnu letošního roku a trvat by měly přibližně do listopadu 2018. „Současný stav sochy je již kritický. V rámci obnovy bude provedena revize současného stavu kamene. Veškeré praskliny v kameni je nutné revidovat, případně provést pomocnou fixační konstrukci pro vlastní demontáž a transfer památky. Následně bude socha ošetřena vakuovou metodou,“ upřesňuje Markéta Samcová, referentka odboru místního rozvoje města Dobříš.

Socha se již nevrátí na původní místo

Socha sv. Judy Tadeáše nebude však již osazena na původní místo, ale poputuje do Muzea Dobříš. Na původní místo bude umístěna kopie sochy. V budoucnosti by tak v areálu Kostela Povýšení sv. Kříže měla vedle nové sochy sv. Leonarda stát i nová socha sv. Judy Tadeáše.

autor článku: Redakce DA