Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

O historii a velké rekonstrukci domu rodiny Colloredo-Mannsfeld v Dobříši

přidáno: 03. 09. 2020

Historická budova v ulici Příkopy v Dobříši byla rodině Colloredo-Mannsfeld vrácena v restituci. Už tehdy bylo Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldovi jasné, že objekt bude nutné rekonstruovat. Nikdo však netušil, že než se bude moci začít, bude to trvat téměř 10 let…

„Český stát tehdy hledal (navzdory individuálním sporům) správné způsoby, jak napravit nespravedlnost totalitní doby a nám se tak vrátila mimo jiné i historická budova v ulici Příkopy. Už po restituci tohoto objektu jsem se zabýval myšlenkou jeho využití pro sociální účely. Nejsilnějším motivem pro mě bylo, pomoci a ulehčit životní podmínky lidem, kteří jsou materiálně nebo mentálně znevýhodněni,“ říká na úvod o velké a dlouhé rekonstrukci kníže dobříšského panství Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Historie budovy č. p. 5 a 6 v ulici Příkopy

Tento původní bytový dvojdům je situovaný jižně od rybníka Koryto na pohledově exponovaném místě. Svůj architektonický význam si získal, jak neobvykle dlouhými fasádami, tak řešením s cihelnými vlysy v místě mezipatrové římsy.

Zajímavostí je, že se jedná o jeden z objektů, které v Dobříši nechali vystavět majitelé zdejšího zámku, tedy rodina Colloredo-Mannsfeld. Tento obytný dům sloužil původně jako nájemní objekt pro dělníky či úředníky šlechty. Tehdy však šlo ještě o dva oddělené přízemní domky, které byly následně spojeny a nastavěny o patro. Původní stav nám zachycuje historická pohlenice z roku 1910. Na ní můžeme vidět dva oddělené přízemní domky č. p. 5 a 6, které jsou symetricky shodné a mezi nimi je ulička.

 

„Domníváme se, že původní domy byly postaveny v 80. letech 19. století nebo krátce po roce 1900. Analogicky obdobný objekt totiž představuje obytná budova hospodářského dvora v Nečíni, která rovněž náležela rodině Colloredo-Mannsfeld. Ve štítu tohoto domu je totiž uvedeno datování 1905. Mohlo tedy jít o obdobný architektonický model užitý i zde. Nevíme však, zda domy č. p. 5 a 6 v Dobříši nebyly starší,“ upřesňuje historii objektu Michael Huttr, vedoucí oddělení staveb a správy nemovitostí Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda.   

Město Dobříš z 1. poloviny 20. století. (zdroj historických fotografií: Ing. Markéta Gottwaldová – památkářka NPÚ)

„Pravděpodobně ve 20. až 30. letech 20. století pak domy prošly zásadní a rozsáhlou přestavbou. V rámci té byly oba domy propojeny středním traktem se štítovými rizality a zároveň bylo nastavěno patro. Vznikl tak bytový dvojdům č. p. 5 a 6, jak ho známe v jeho stávající podobě. Z původně kolonijních dvojdomků tedy vznikl malý bytový „činžák“ s architektonickým řešením funkcionalistického tradicionalismu,“ doplňuje historii budovy pan Huttr.  

Zvláště po polovině 20. století byly prováděny i další stavební úpravy, ale jednalo se spíše o dílčí a utilitární změny, které neměly zásadní vliv na vnější podobu objektu.

Město vrátilo dům rodině Colloredo-Mannsfeld i s nájemníky

„V době, kdy nám byl dům v ulici Příkopy od města (tehdejšího majitele objektu) navrácen, v něm bydlelo 11 nájemníků. Tito lidé tady žili v oslabených sociálních a materiálních podmínkách a k údržbě budovy přispěli jen velmi málo nebo vůbec nic. Výše nájemného byla pouze symbolická,“ popisuje tehdejší situaci kníže Jerome Colloredo-Mannsfeld a dovádá: „Nájemníci nikdy nebyli pod tlakem, ale v průběhu let si sami našli nové a pohodlnější bydlení. Jen jeden jediný nájemce se postaral o zlepšení jeho bytu v tomto domě. Tomuto člověku byl pak koupen a zrekonstruován alternativní objekt, aby se mu usnadnilo vystěhování. V tu dobu byla budova v opravdu hrozném stavu. Ale památkově chráněná!“

Kdy byla zahájena velká rekonstrukce tohoto objektu?

„Přípravné práce se zahájily vypracováním pasportu původní budovy v roce 2015. Ještě v tomtéž roce projektant stavby předal studii stavebních úprav k jednání. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nám bylo vydáno dne 27. října 2017. Staveniště jsme zhotoviteli předali dne 19. března 2018 a tímto dnem byly i práce na rekonstrukci objektu zahájeny,“ popisuje časovou osu zahájení rekonstrukce Michael Huttr.

„Celkově trvalo téměř 10 let, než se uvolnila cesta k samotné rekonstrukci objektu, který byl už ostudou celé ulice,“ říká kníže Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Jak probíhala rekonstrukce a co na ní bylo nejtěžší?

„Celý projekt byl poměrně složitý a náročný na přípravu. Jednou z nejtěžších věcí, která nastala v průběhu stavby, bylo v relativně krátké době získání veškerých souhlasných stanovisek potřebných ke změně stavby. To spočívalo v odstranění původně rekonstruovaného objektu z důvodu narušené statiky celé stavby. Zejména pak základových konstrukcí, jejichž stav byl po provedení sond, a po následném posouzení statikem nevyhovující. Nechtěli jsme ale v žádném případě stavbu přerušit. Nakonec se podařilo vše potřebné zajistit během asi 3 měsíců,“ vypráví Michael Huttr.

Je nyní budova zkolaudována a můžeme se těšit na slavnostní otevření?

„Ano. Budova je řádně zkolaudována. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby proběhla dne 16. ledna 2020 bez závad a kolaudační souhlas byl vydán dne 24. ledna 2020. Její slavnostní otevření se bohužel zatím muselo odložit z důvodu Covid-19, ale v současné době se již zabýváme stanovením náhradního termínu slavnostního otevření,“ potvrzuje Michael Huttr.

Komu a čemu bude nově zrekonstruovaná budova sloužit?

„Od začátku projektu spolupracujeme s Dětským Domovem Korkyně a Nadačním fondem Stéblo. Tyto organizace budou objekt užívat společně. Třetím uživatelem měla být původně jazyková škola pana Petra Hofmana, která byla následně nahrazena Rodinným centrem Dobříše. Nyní je již objekt plně obsazen a užíván pouze výše zmíněnými dvěma organizacemi,“ upřesňuje Michael Huttr.  

Nová budova je dobrou vizitkou pro celé město

„Realizace by se nestala bez zvláštní účasti některých spoluobčanů a mnoha sociálně angažovaných lidí, jak v naší komunitě, tak mimo ni. Nakonec uvedené dvě organizace již převzaly správu skutečně zcela nové budovy na dobrém místě a s výhledem na rybník Koryto pro sebe a své chráněnce. Město Dobříš si tak může přidat do seznamu sociálních institucí nově vybudovaný objekt v krásném starém stylu, který je také pomníkem dřívějšího komerčního rozvoje města,“ dodává závěrem kníže dobříšského panství Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.  

autor článku: redakce DA (foto: archiv rodiny Colloredo-Mannsfeld a Národní památkový ústav)