Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Ředitel zámku Dobříš zhodnotil letošní rok a prozradil plány do nové sezóny

přidáno: 30. 12. 2021

Zámek Dobříš má za sebou rok plný zásadních změn. Co vše se na zámku Dobříš v letošním roce dělo a jaký je výhled jeho vedení do roku 2022 upřesňuje sám ředitel Pavel Krejcárek.

Vážení čtenáři, tak asi jako vy všichni, ani já jsem již nepředpokládal, že po dvou vlnách uzavření naší společnosti a velké části průmyslu, obchodu, služeb a kultury přijde ještě další třetí vlna uzavření, a to již od konce prosince 2020 do poloviny května 2021.

Zámek Dobříš byl v součtu všech vládních nařízení uzavřen pro veřejnost v roce 2020 a 2021 celkem 8 měsíců. Je to doba, která byla nutně vidět při správě zámku ať již v administrativě, opravách, nebo údržbě.

Největším „překvapením“ v rámci projektu IROP (Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku) bylo po slavnostním otevření francouzského parku v červnu minulého roku zjištění vad opěrných stěn, které se začaly projevovat od konce února 2021. Více v komentáři.

Přes shora uvedené se správa zámku snaží rozvíjet kulturní program zámku, provádět opravy infrastruktury a zmírnit ztrátu při uzavření zámku a odvozu státní „rodové Colloredo-Mannsfeldské expozice“.

Rok 2021 jsme tedy na zámku Dobříš prožili následovně

Uzavření zámku

Od konce prosince 2020 do zhruba poloviny května 2021 byl zámek Dobříš na základě vládních nařízení uzavřen – expozice, koncerty, svatby, akce, provoz hotelu, prohlídková trasa – respektive část trasy, a také zámecká restaurace. Tento stav zásadním způsobem ovlivnil ekonomickou situaci zámku. V této době byly prováděny pouze nejnutnější udržovací práce v areálu a většina zaměstnanců zůstala doma. Toto období, již tedy třetí uzavření, bylo myslím pro všechny psychicky náročné. Rozjetí se znovu po návratu do takzvaně plných otáček samozřejmě nějaký čas trvá jak pracovně, tak i v návštěvnické sezóně – u veřejnosti v určité míře pokračuje obava navštěvovat vnitřní prostory (prohlídky, svatby, akce) z důvodu možné nákazy a nekonformnost povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách.

Projekt IROP (Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku)

Koncem února a počátkem března tohoto roku se začaly projevovat vady opěrných stěn ve francouzském parku a další vady díla. Samozřejmě jsme v průběhu roku počítali s různými opravami tak rozsáhlého díla IROP. Tato skutečnost nás zásadně překvapila, a to i přes odborný dohled nad rekonstrukcí ze strany památkového ústavu, městského úřadu a dalších odborníků týmu IROP a technického dozoru investora. V roce 2021 byl tedy francouzský park pro veřejnost uzavřen a s koordinací všech zúčastněných otevřen pro již zamluvené svatební obřady a plánované filmové produkce.

Iluzivní malba

V závěru roku byla také za účasti rodiny Colloredo-Mannsfeld předána od firmy 3 D realizace komplexně obnovená Iluzivní malba na severní stěně oranžerie. Jde zřejmě o jednu z největších nástěnných venkovních maleb v Evropě a tomu také odpovídala velká náročnost díla. V příštím roce budou dokončeny konchy z důvodu zjištěné vlhkosti zdiva, jedná se však v rámci díla o menší rozsah prací.

Nová expozice zámku

V tomto roce začaly práce na vybavení a rekonstrukci nové prohlídkové trasy na zámku Dobříš. Více už po Novém roce upřesní sama paní Livie Colloredo-Mannsfeldová.

Uskutečněné akce

I přes shora nepříznivý vývoj tohoto roku se podařilo na zámku uspořádat mnoho krásných akcí – začátkem roku se uskutečnila filmová produkce v anglickém parku se špionážní tematikou z období roku 1964, v únoru tohoto roku ze Zrcadlového sálu živě vysílala „Pocta Miroslavu Zikmundovi“, konalo se spoustu sportovních aktivit pro místní organizace v anglickém parku včetně pořádání letního kina, v srpnu proběhlo natáčení TV filmu „Tah císařem“, v galerii JCM jsme například uspořádali výstavu soch a obrazů pana Františka Kříže a musím zmínit jednu z největších akcí tohoto roku – Hudební festival na zámku Dobříš, mimo jiné s výstavou historických houslí, který byl organizačně zajištěn panem Jaroslavem Svěceným a Zdeňkou Žádníkovou. Dále v srpnu také natáčení polské reality show s názvem „Poland‘s Next Model“, nádherný houslový koncert Jakuba Třasáka v Zrcadlové sále, v září a říjnu největší filmové natáčení tohoto roku na zámku s názvem „Dangerous Liaisons“ („Nebezpečné známosti“), imatrikulace studentů gymnázia v zámecké Konírně v měsíci říjnu, diskusní setkaní hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové se svými náměstky, včetně setkání starostů okolních obcí a veřejnosti v říjnu, v listopadu filmové natáčení reklamního spotu „Sony Bravia“ v Zrcadlovém sále a části nádvoří a další akce.

Svatby

V tomto segmentu podnikaní se naplno projevila probíhající pandemie v začátku roku a uzavření francouzského parku. I tak jsme na zámku uspořádali celkem 30 svatebních obřadů, obdobně jako v roce 2019 a 2020.

Pro příští rok máme již ve spolupráci s matrikou Města Dobříš vypsané termíny pro svatební obřady na celý rok 2022. Mohu prozradit, že máme již jednu smluvně podepsanou celodenní svatbu a v přípravě a jednání jsou i další celodenní svatby s ubytováním.

Zámecký hotel

I přes nepřízeň podmínek v tomto roce došlo ke zvýšení objemu v ubytování o několik desítek procent.

Výhled sezóny 2022

Po ročním uzavření bude otevřen pro veřejnost francouzský park opět pod správou firmy pana Václava Vimmera, který tento rok vyhrál nové výběrové řízení na provoz a údržbu francouzského a anglického parku pro další období. Od dubna 2022 bude otevřena nově zrekonstruovaná oranžérie s následujícími okruhy – expozice vody, expozice les, výstava o sochařské rodině Františka Ignáce Platzera a jeho dílo na dobříšském zámku, expozice zámeckého zahradnictví, Galerie Zdeňka a Emilie Milerových.

Poděkování

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům správy zámku za práci v roce 2021 a dále zejména paní Kateřině Doušové za koordinaci svatebních, kulturních a filmových projektů, paní Anděle Smetanové za bezvadné vedení finanční agendy, paní Aleně Máchové za vedení zámeckého hotelu a paní Daniele Vondráčkové a Martině Sommerové za vedení agendy dotačního projektu IROP.

Rád bych poděkoval rodině Colloredo-Mannsfeld za svěřenou důvěru při správě soukromého rodového majetku a obrovskou pomoc a podporu při budování nové expozice a řešení oprav díla IROP.

Závěrem přejí panu starostovi Pavlu Svobodovi, městské radě, zastupitelstvu a občanům města Dobříše mnoho zdraví, štěstí a úspěšný vstup do nového roku 2022.

autor článku: Pavel Krejcárek - ředitel zámku Dobříš