Dnes je pátek 20. červenec, svátek má Ilja,
je Mezinárodní den šachu.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Výsledek jednání o proluce u hotelu Heinz aneb Tady už není Trautenberkovo

přidáno: 03. 08. 2017

V rámci zachování naprosté objektivity tentokrát nezveřejňujeme článek, ale přímá vyjádření zúčastněných stran, která dostatečně vystihují situaci, ve které celá kauza „zablokovaného průchodu ke 14tipatráku“skončila.

Václav Havelka, majitel pozemku proluky u hotelu Heinz

„Vážená redakce DA, dovolte, abych vás informoval o průběhu jednání s radnicí v Dobříši.  Domluvili jsme se na setkání s p. místostarostou Tomášem Hadžegou, který mně navštívil v Milíně. Projednali jsme možná řešení současného stavu a z možných návrhů došlo ke shodě obou stran v pronájmu pozemku městu Dobříš. Následně nabídl p. místostarosta písemně nájemné v pro nás akceptovatelné výši.  Nedošlo by ale za navrženou cenu k pronájmu celého pozemku, ale části pozemku v celkové výměře 350m2. Pronajata by byla část pozemku podél pozemku p. č. 18 (papírnictví) směrem k věžáku, zbytek pozemku do celkové výměry 350m2 by byl pronajat podél chodníku směrem k  náměstí. Na pozemku měl v úmyslu p. místostarosta zřídit dočasné stavby, v tom jsme neviděli problém. Městu by plynul příjem z pronájmu a tento příjem by do značné míry kompenzoval platby za pronájem pozemků vlastníkům. Došlo by i k obnovení průchodu. Dohodnuté řešení bylo na schůzi radních obce při hlasování zamítnuto. 

Myslím si, že občané města Dobříše by měli být s výsledky jednání seznámeni. Neradi bychom, aby případný neúspěšný výsledek jednání vyzněl ve smyslu, že jsme si kladli nepřiměřené finanční nároky, protože tak tomu skutečně není.“

Vyjádření pana místostarosty Tomáše Hadžegy:

 „Musím bohužel konstatovat, že pan Havelka má v rozhodující míře pravdu. Snažil jsem se maximálně najít přijatelné řešení, ale rada města mě většinou hlasů přehlasovala. Chtěl bych ještě zdůraznit, že jednání s panem Havelkou bylo oboustranně velmi vstřícné a rozhodně jsem neměl pocit, že by pan Havelka neměl zájem hledat řešení. Trochu mě překvapilo, že pan Havelka konstatoval, že jsem byl první zástupce města Dobříš, který s ním jednal korektně, bez nadřazenosti a s cílem najít řešení.“

Komentář pana starosty Stanislava Vacka

„Pokud si dobře vzpomínám, rada města ocenila to, že pan Havelka nájem pozemku nabídl. V diskuzi, kromě výše nájemného a nutných investic do stavebních úprav na pozemku, šlo v prvé řadě o to, že není v reálných možnostech města efektivně využívat nájem dvou pozemků podobného charakteru (Kopáčkův dvůr pronajatý jako tržiště již v loňském roce a nabídnutá část nájmu proluky o výměře cca 350 m2). Pokud jde o průchod, z lokality ulic Školní a Fričova, je v současné době zajištěn (průchod pasáží v objektu hotelu Heinz).“

Komentář  vedoucí redakce Dobříšska aktuálně

„Případ sledujeme od začátku a bylo snahou naší redakce zprostředkovat jednání, která by mohla vést k pozitivnímu výsledku, tzn. nalezení řešení. Je nám líto, že přes snahu naši i zástupců obou stran k tomu nedošlo. Ale i to je princip demokracie v komunální politice a nejen v ní.“

autor článku: Zdeňka Žádníková Volencová