Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Policejní práce není jednotvárná rutina, říká npor. Pavel Bílý z Dobříše

přidáno: 11. 11. 2021

Policie ČR byla celorepublikově zřízena roku 1991. Od té doby také funguje oddělní v Dobříši, kde je nyní systematizováno 20 pracovních míst. Policistů je tu však v současné době nedostatek a nové kolegy by tady uvítali. Co vše práce obnáší, jak dobříšské oddělení funguje a co případné zájemce čeká upřesnil v dnešním rozhovoru vedoucí Policie ČR Dobříš npor. Mgr. Pavel Bílý.

Prvním vedoucím Policie ČR Dobříš byl mnohým lidem z Dobříšska dobře známý kapitán Oldřich Průša. Samozřejmě, že Policie ČR nevznikla jen tak z ničeho, ale navázala na někdejší Sbor národní bezpečnosti a ten zase na dřívější bezpečnostní složky, takže prvním vedoucím četnické stanice v Dobříši, kterého se podle dostupných zdrojů podařilo dohledat, byl v roce 1850 strážmistr Jan Šedivý.

Od listopadu 2019 stojí ve funkci vedoucího Obvodního oddělení Dobříš npor. Mgr. Pavel Bílý, který přišel na Dobříš z jiného policejního oddělení v září roku 2009. A právě s ním je dnešní rozhovor o práci policistů v Dobříši a širokém okolí.

Kolik je nyní na dobříšské stanici policistů a jak se střídají na směnách?

Na Obvodním oddělení PČR v Dobříši je v současné době systemizováno 20 služebních míst, přičemž aktuálně jsou tři místa volná a dva policisté jsou na nástupní škole. Pokud by měl tedy někdo zájem o nástup k policejnímu sboru, má určitě šanci. V ideálním případě může přijít zájemce pro bližší informace k nám na oddělení. Přímo tady u nás ho zadáme do informačního systému a poté s ním již budou komunikovat pracovnice personálního oddělení.

Co se týká druhé části otázky, policisté v Dobříši zajišťují stejně jako jiné složky IZS výkon služby nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud nejsou policisté zrovna přítomni na služebně, neznamená to, že policie nepracuje, území spravované naším oddělením zahrnuje několik desítek obcí včetně četných rekreačních oblastí.

Máte představu, kolik zásahů a případů za rok vyřešíte v rámci města Dobříše a jeho okolí?

Co se týká případů a zásahů řešených naším oddělením, nelze jednoduše říct "ročně zpracujeme tolik a tolik případů nebo tolik a tolik zásahů" – práce policisty na obvodním oddělení zahrnuje široké spektrum různých činností od evidence a prověřování trestných činů přes evidenci a šetření přestupků, činnost na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách, součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému při nejrůznějších událostech, ale i třeba doručování soudních písemností a předvádění osob k soudnímu jednání. Rozhodně nejde o nějakou rutinní jednotvárnou činnost.

Kolik případů bylo za loňský rok a jak vidíte ten letošní? Nastává nějaké zlepšení?

Pokud bychom se měli bavit o nějakých konkrétních číslech, tak například počet trestných činů evidovaných v našem služebním obvodě se v posledních letech ustálil na počtu mezi 250–300 za rok, z toho přibližně třetina přímo v Dobříši a bezprostředním okolí (pro srovnání – před deseti lety šlo o čísla přibližně dvojnásobná). V letošním roce jsme od ledna řešili okolo 230 trestných činů, což je oproti loňskému roku o 20 méně. Počet celkově evidovaných událostí se na zdejším oddělení ročně pohybuje kolem čísla 2 500.

Co řešíte v rámci své každodenní činnosti nejčastěji?

Policisté u nás na úseku trestné činnosti řeší především trestné činy proti majetku, zejména krádeže a poškození cizí věci, v rovině přestupkové pak BESIP, majetek a přestupky proti občanskému soužití.

Na co by si lidé v dnešní době měli dávat pozor, aby policisté následně nemuseli některé případy složitě řešit?

V poslední době jsou například velikým „hitem“ podvody prostřednictvím internetu, ať už se jedná o podvodné inzeráty, e-maily lákající na velké finanční částky nebo přeposílání kódů k platbám prostřednictvím Facebooku i jiných sociálních sítí. Kolikrát se nestačíme divit, jak lehkovážně jsou někteří lidé schopni přenechat část svých úspor podvodníkovi, přitom se mnohdy jedná o naprosto průhledné podvody, například e-mailová oznámení o zdědění částky v řádu miliónů dolarů psaná lámanou češtinou údajnými právníky, kde jedinou „podmínkou pro získání této částky“ je zaslání nemalého obnosu do ciziny, nebo zprávy tvářící se jako sdělení z banky, které ale přicházejí z podezřelých e-mailových adres (například česká bankovní společnost určitě nebude mít e-mailovou adresu s koncovkou Ugandy či Nigérie) a chtějí po adresátovi údaje k jeho internetovému bankovnictví nebo k platební kartě. Bylo by dobré si uvědomit, že zatímco přijít takto o své peníze je velmi snadné, naopak velmi nesnadné je dopracovat se k pachatelům této mezinárodně organizované trestné činnosti, natož získat své peníze nazpět. Ani mně se takové e-maily nevyhýbají, ale prostě na ně nereaguji a mažu je, což bych doporučoval i ostatním.

Dalším velkým problémem je, že lidé neustále nechávají ve svých autech odložené cenné věci a to i volně odložené na sedačkách. Bohužel se mezi námi najde stále dost takových, kteří se rádi na jejich úkor obohatí. U mnohých parkovišť jsou k vidění informační cedule s nápisem "Vaše auto není trezor!", které tam stále mají svůj smysl.

Tak nám přiblížil práci policistů v dnešní době npor. Mgr. Pavel Bilý, který slouží na oddělení v Dobříši už 12 let je jeho vedoucím poslední 2 roky.

 

Pro případné zájemce o službu u Policie ČR přikládáme více informací ZDE:

Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr. 

Policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. Úkolem příslušníka Policie ČR je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Koho hledáme?

Hledáme muže i ženy starší 18 let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek. Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky.

Co nabízíme?

Zajímavou atraktivní práci, při které nezažijete stereotyp. Budete pomáhat občanům, zachraňovat životy, pátrat po pachatelích protiprávního jednání a preventivně působit na občany České republiky. Práci, která je sice náročná, avšak je posláním a službou veřejnosti. Za svou práci pro Českou republiku budete adekvátně finančně ohodnoceni a vznikne vám nárok na další bonusy stanovené zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v platném znění.

Co požadujeme?

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který o přijetí písemně požádá, je starší 18 let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, je plně svéprávný, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Co tě čeká?

Budeš mít zodpovědnou, různorodou a důležitou práci, staneš se vzorem pro ostatní občany naší země. V rámci Policie České republiky můžeš pracovat na zemi i ve vzduchu, ve vodě i v podzemí. U nás můžeš rozvíjet i své koníčky a záliby. Zachraňujeme lidské životy, odhalujeme pachatele protiprávního jednání, preventivní práce je pro nás alfou i omegou.

Po dokončení příjímacího řízení tě budeme muset připravit na službu. V rámci základní odborné přípravy budeš vyslán na školení v délce trvání měsíc až jeden rok (v závislosti na služebním místě, na které se hlásíš). Kde tě naučíme základním dovednostem a naplníme tě vědomostmi, který musí každý příslušník PČR znát. Základní příprava probíhá v blízkosti výkonu služby.

VIDEO Policie ČR: Přidej se k nám!

VIDEO Policie ČR: Pomáhat a chránit. To má smysl

autor článku: redakce DA (foto: Michael Kočí / zdroj: www.policie.cz)