Dnes je čtvrtek 13. prosinec, svátek má Lucie.

5g.nordictelecom.cz/dobris
Menubox
Restbox

Ošetření vrb u kina

přidáno: 18. 12. 2017

Smuteční vrby u bývalého kina jsou napadeny ohňovcem obecným, jedná se o dřevokaznou houbu, která napadá kmeny a kosterní větve stromů.

Plodnice způsobují hnilobu dřeva a tím výrazně zhoršují stabilitu celého stromu. Stejný případ je i u vrb v ul. Čs. Armády, u kterých jsme v únoru roku 2016 provedli sesazovací řez, který vyvolal diskuzi občanů. Tímto článkem chceme předejít různým spekulacím o vandalech, ničení stromů apod.

Sesazovací řez se používá v případech možného statického selhání stromu a zároveň je zájem na jeho ponechání. Řezem se provede hluboká redukce primární koruny, dojde ke snížení těžiště stromu a tím se zvýší jeho stabilita, zároveň se dočasně prodlouží i obnoví funkční životnost ošetřených dřevin. Strom si vytvoří sekundární korunu, která se musí pravidelně kontrolovat a ošetřovat řezem. Vzhledem k výskytu dřevokazných hub, budou muset být stromy dříve či později odstraněny.

Na vrbách u kina bude proveden sesazovací řez v termínu leden až únor, dle klimatických podmínek. Při práci budou dodrženy arboristické standardy péče o přírodu a krajinu vydané AOPK ČR. Tento zásah byl projednán i schválen příslušným odborem výstavby a životního prostředí města.

autor článku: Jaromír Milner | správa a údržba zeleně, Dokas Dobříš, s.r.o.