Dnes je středa 5. srpen, svátek má Kristián.

Z našeho města

Opoziční zastupitelé chtějí předložit nový návrh týkající se tématu odpadů

přidáno: 19. 06. 2019

Zastupitel Tomáš Helebrant plánuje na zítřejším Zastupitelstvu města Dobříše společně s dalšími představit společný "opoziční“ návrh o ukončení příprav na zavedení systému sběru odpadů MESOH. Proč tento návrh zastupitelstvu Tomáš Helebrant předloží a má opozice nějakou alternativu řešení?

Na jednání zastupitelstva dne 20. června 2019 budeme požadovat ukončení příprav na zavedení systému sběru odpadů MESOH, o jehož zavedení rozhodla rada města bez projednání v zastupitelstvu a bez předchozího projednání s občany veřejně slíbeného starostkou města.

Proč považujeme systém MESOH za špatný pro Dobříš a občany by zabralo hodně místa. Stručně řečeno MESOH zasahuje do soukromí obyvatel města, obtěžuje, je nespravedlivý, diskriminační a nákladný. Kvůli závazku předávat soukromé firmě údaje o obyvatelích, jmenovitě o každém odevzdaném pytli s tříděným odpadem, musí město pořídit čtečky čárových kódů, počítače, software, zajistit tisk a distribuci čárových kódů a pytlů. V souvislosti s evidenční a administrativní činností vykonávanou městem na jeho náklady pro soukromou firmu se zvýší domácnostem cena za svoz odpadů.

Nechceme jenom kritizovat, proto navrhujeme alternativní systém svozu odpadů, kterým dosáhneme stejný cíl, to je minimalizaci množství netříděného odpadu ukládaného na skládky, avšak bez obtěžování a sledování občanů, bez zjevných nespravedlností a s nižšími náklady pro město i všechny obyvatele. Návrh je založen na jednoduchém principu "kolik netříděného odpadu vyvezeš, tolik zaplatíš". Základem jsou týdenní svozy. Cena za svoz je podle objemu nádoby, kterou nechám vyvézt a četnosti vyvážení. Nejméně zaplatíte za vyvážení nádoby 35l 1x za dva týdny. Systém nikoho neobtěžuje, je levnější pro občana i pro město. Jako dosud koupím roční známku podle velikosti nádoby a četnosti vyvážení. Aby mi stačila co nejmenší nádoba, toho logicky dosáhnu jedině tím, že budu poctivě třídit a tříděný odpad dávat do sběrných nádob nebo dvora a nejlépe, když odpad nebudu produkovat vůbec. Za tříděný odpad odevzdaný do sběrných nádob nebo dvora se neplatí. V průběhu roku je možné změnit velikost nádoby a četnost svozu. Za novou známku uhradí plátce jen alikvótní část ceny odpovídající počtu měsíců do konce roku sníženou o nevyčerpanou poměrnou část ceny uhrazené za původní známku. Nově chceme zavést zvýhodněné nádoby na bioodpad a sezonní popelnice pro ty, kteří topí tuhými palivy. Také odmítáme nespravedlivé poplatky na osobu. Je přece jedno, kolik osob nádobu naplní. Ti, co bydlí v nájmech nebo pracují v Praze a nejsou přihlášeni na Dobříši, nebudou platit nic. Naopak studenti, kteří bydlí na koleji nebo v nájmu jinde budou platit na Dobříši, i když odpad produkují a platí tam, kde převážně pobývají. U vody, el. energie, plynu se také platí za odebrané množství a je úplně jedno, zda energie spotřebuji sám, nebo je nás na to deset – rozhodující je spotřeba. O předkládaném návrhu jsme se mohli bavit od počátku, o záměrech města se ale jeho současné vedeni bohužel s opozicí vůbec nebaví a to nejen v této věci. K návrhu předpokládáme ještě uskutečnění veřejné diskuze tak, aby se dobré a realistické nápady občanů dostaly do nové vyhlášky o odpadech, pokud náš návrh „vládnoucí koalice“ Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL vůbec připustí k diskuzi. Přijďte na zastupitelstvo, uvidíte. 

autor článku: Tomáš Helebrant | Zastupitel