Dnes je středa 8. červenec, svátek má Nora.

www.kolopro.cz/

Komu nebo čemu prospěje MESOH a pytlový svoz?

přidáno: 28. 06. 2019

Náš portál je otevřený veškerým názorům a přispívat k nám může kdokoli bez výjimky. Zveřejňujeme tak další příspěvek od dobříšského občana, který se ptá: Komu nebo čemu prospěje MESOH a pytlový svoz?

Rozhodl jsem se vyjádřit prostřednictvím těchto stránek k aktuální problematice kolem nakládání s odpady v našem městě. Zúčastnil jsem se posledního zasedání zastupitelstva města, ovšem z osobních důvodů jsem se nemohl zdržet až do doby, kdy probíhala diskuze k tomuto tématu. Tak bych se chtěl vyjádřit alespoň touto cestou.

Na úvod jen pár faktických poznámek

Nejsem odborníkem na odpadové hospodářství, nechápu možná celou problematiku v širších souvislostech, jedná se pouze o můj osobní náhled na dopad probíhajících a chystaných změn na moji osobu, a počítám s tím, že se mnou málokdo bude souhlasit a doufám, že nikoho neurazím. Jsem synem současného zastupitele a bývalého starosty, ale neznamená to, že bych se ztotožňoval s jeho kroky, postoji a politickými aktivitami.

Nikdy jsem neměl, nemám a doufám, že nikdy nebudu mít žádné politické ambice. Politika na jakékoliv úrovni je mi věcí naprosto cizí, ba až odpornou. Pouze v mém nitru dozrála potřeba se k tématu vyjádřit. Nyní v pár bodech k vlastní problematice z mého pohledu.

Pytlový svoz

Pro mě věc naprosto nesmyslná a nepochopitelná. Při placení známky za popelnice jsem pytle s díky odmítl. Odpad již cca 20 let třídím, třídím stále a třídit budu i v budoucnu. Před 18 lety jsem zavedl třídění odpadu i na svém pracovišti. Z mého pohledu díky pytlům vytváříme další odpad, který se musí vyrobit, distribuovat a poté likvidovat, a to vše něco stojí. Pytle v ulicích je pro moje estetické cítění věcí naprosto odpornou a nechutnou. Já osobně mám doma nádobu, do které odkládáme všechen separovaný odpad. S tou se zhruba třikrát týdně přemístím ke kontejnerovému hnízdu, kde ho rozdělím do patřičných nádob. Nejbližší hnízdo mám od domu cca 300 m, což je pět minut pohodlné chůze. Je to pro mě svobodné a pohodlné, jdu tehdy, když mám plno a nemusím si hlídat nějaký termín svozu. Navíc pytle ani jiné další nádoby doma skladovat nejen z hygienických důvodů prostě nechci! Cestou samozřejmě sbírám odpadky po spoluobčanech, kteří je neumí odhodit do koše, a věřte, že v naší hlavní ulici je téměř denně co sbírat. Odpadky a černé skládky sbírám mimochodem i v okolí města ve svém volném čase zdarma a někdy i do vlastní popelnice. Samozřejmě, že uklízím i okolí kontejnerů, kde to někdy vypadá hrozně. Chápal jsem pytle jako službu občanům, kteří nejsou schopni se přemisťovat pomocí bipedální lokomoce, a myslel jsem, že jich moc nebude. Občané, kteří „pytlují“, se přeci stejně musí dostavit ke kontejnerům se sklem, kartonovými obaly, elektroodpadem a jedlými tuky. Takže tam chodí také velmi často. Nebo zmiňované komodity odhazují do své popelnice??? Mimochodem, hned po prvním svozu, kdy zůstal do dalšího dne nevyvezený pytel s plasty na chodníku, jsem jej sebral, donesl k hnízdu, roztrhal jej a všechen páchnoucí obsah vlastníma rukama naházel do kontejneru.

Přes tyto všechny popisované výhrady a komplikace jsem si říkal, že mě to vlastně tolik netrápí – pytle si skladovat nemusím a s odpady si hospodařím po svém a myslím, že celkem zodpovědně. Nyní však přichází strašák, který mě za moje zodpovědné chování bude dokonce trestat! ANO – strašák má název: MESOH.

MESOH

Když jsem si prohlížel podmínky na stránkách Jílového u Prahy, kde již systém funguje, nevěřil jsem vlastním očím. Systém, kde nějaká soukromá firma boduje občany, nepochybně diskriminuje ty, kteří se do něj zapojit nechtějí, byť normálně třídí a zvýhodňuje „lenochy“, kteří pohazují pytle s odpadky po ulicích a přendávají svoje odpadky do popelnice sousedům, protože za polovinu popelnice dostanete plusové body! A také se pravidelně přihlašují na internet! Ten, kdo nechce nebo nemůže být on-line, má prostě smůlu. Jedná se o jakýsi systém ekonomického vydírání: kdo nebude sbírat body, zaplatí za svoz odpadů cca třikrát více. Navíc je mi „proti srsti“, že nějaká soukromá firma bude sbírat naše údaje, vyhodnocovat je a město jí za to bude platit.

Řešení?

Nevím, jaké je ideální řešení problematiky svozu odpadů, možná ani neexistuje. Jisté je, že všem musí jít o to snižovat objem TKO a motivovat občany k důslednému třídění. Pro mě osobně je však MESOH systémem spíše demotivačním. Mně osobně vyhovuje současný systém. Svoz TKO 1x za čtrnáct dnů je podle mě pro čtyřčlennou rodinu naprosto dostačující, možná by se dal zvládnout i interval 1x za tři týdny. Separovaný odpad si dle potřeby donesu nebo dovezu ke kontejnerovému hnízdu nebo do sběrného dvora. Jeden nebo dva členové domácnosti by si pravděpodobně při důsledném třídění vystačili se svozem jednou za měsíc a platili by logicky méně. Možná by to byla cesta...

Závěrem děkuji za zveřejnění příspěvku a všem, kdož dočetli až sem, děkuji za pozornost. Krásné letní dny a spoustu pohody všem.

autor článku: Aleš Vacek