Dnes je úterý 14. červenec, svátek má Karolína,
je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám.

www.kolopro.cz/

Stále nezodpovězené otázky nad aktuální situací s odpady v Dobříši!

přidáno: 14. 06. 2019

Náš portál je otevřený veškerým názorům a přispívat k nám může kdokoli bez výjimky. Zveřejňujeme tak další příspěvek od dobříšské zastupitelky Jindřišky Romba, která se pozastavuje stále nad otázkami, které se týkají tématu nakládání s odpady. Mnoho otázek podle ní totiž stále není vyřešených a zodpovězených!

14. května 2019 proběhl na Dobříši kulatý stůl o odpadech, kde byl občanům města Dobříše představen motivační systém. Chyběla však zásadní informace o výši poplatku a četnosti svozu komunálního a tříděného odpadu. Až v průběhu kulatého stolu se občané města dozvěděli, že vedení města plánuje zavést poplatek za svoz odpadu na osobu, nikoli za nádobu, jak tomu bylo doposud. Tento systém však nevyřeší problém nejpalčivější, a to spravedlivé zpoplatnění lidí, kteří nemají na Dobříši trvalý pobyt, a chataře. Ve své podstatě může být motivační systém vlastně jakýkoli, je však neúčelné zavádět motivační systém v situaci, kdy Dobříš nemá vyjasněny tyto základní otázky:

  • Kolik činí skutečná cena svozu popelnice bez dalšího, tj. svoz popelnice, likvidace odpadu, mzdy svážejících zaměstnanců?

V současné době existuje jednotná cena za svoz komunálního odpadu pro okolní obce (známka za nádobu 1200,- Kč, 1x za týden), avšak přes rozdílné provozní náklady (mzdy, délka trasy, čas strávený na cestách, …). Pro město Dobříš je měrnou jednotkou pro výpočet částky za svoz komunálního odpadu 1 tuna. Její cena činí 1080,- Kč. Zná město výši skutečných nákladů na popelnici, resp. existuje vůbec taková analýza skutečných nákladů?

  • Je identifikováno množství odpadů produkovaných lidmi z chat a lidmi bez trvalého pobytu na Dobříši? Existuje evidence takových lidí a existuje analýza, kolik tito produkují odpadu a jak jej likvidují?

  • Jaké jsou příjmy města (resp. společnosti Dokas spol. s.r.o.) za vytříděný odpad? Jak a zda se město Dobříš chystá příjmy za takový odpad zvyšovat? Například kompostováním bioodpadu a jeho následného využití?

Po zodpovězení uvedených otázek jistě bude druhotný problém motivace třídění lépe uchopitelný, realizovatelný a možná bude moci býti i jednodušší. Dosavadní systém nakládání s odpady ve městě prozatím evokuje situaci: „Zjistilo se, že v obchodě bylo odcizeno 100 housek, tak tedy chybějící částku za odcizené housky rozpočítáme ostatním do cen.“

autor článku: Jindřiška Romba | zastupitelka města Dobříše