Dnes je čtvrtek 8. červen, svátek má Medard,
je Mezinárodní den oceánů.

hudební festival Dobříš

Novinky z dobříšského zámku

přidáno: 10. 09. 2021

Zámek Dobříš informuje o programu na září. Co vše se v prostorách zámku děje a co vše můžete po prázdninách navštívit?

Srdečně zdravíme všechny příznivce kultury, letní prázdniny sice skončily, ale zámek se stále těší na vaši návštěvu.

I v září můžete navštívit náš zkrácený třiceti minutový okruh Zrcadlový sál (s historickým výkladem) a Dobříšské přízraky. Počet návštěvníků na prohlídkách budeme aktuálně určovat podle vládních nařízení. Děkujeme všem návštěvníkům za použití respirátoru ve vnitřních prostorách a dodržování hygienických podmínek.

  • Otevřeno máme denně kromě pondělí od 8:00 do 16: 15hod.
  • Časy prohlídek a případná omezení kvůli svatebním obřadům či natáčení naleznete na www.zamekdobris.cz Městské muzeum hraček ukončilo svoji činnost k 31. srpna.

I v září jsou pro vás připraveny zajímavé koncerty

V neděli 12. září se můžete těšit na dva koncerty Jakuba Třasáka a Bandu v Zrcadlovém sále, které pořádá Sdružení na obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice.
Na programu zazní americký a evropský pop, folkové a filmové melodie, The Beatles, Bruno Mars, Sting, Věra Špinarová a mnoho dalšího. První koncert se koná od 16:00 a druhý od 19:00 hod.

  • Vstupenky můžete zakoupit na pokladně zámku denně kromě pondělí od 8:00 do 16:15 hod. a k dostání jsou také na www.goout.net.
  • Vstupné je 350 Kč.

Další koncert rozezní Zrcadlový sál  ve čtvrtek 30. září v 19:00 hod. Jedná se o koncert v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka (52. ročník). Pražští komorní sólisté zahrají skladby P. I. Čajkovského (Serenáda pro smyčcové nástroje C Dur op. 48) a A. Dvořáka (Serenáda pro smyčcové nástroje E Dur, op. 22).

Zářijová výstava na dobříšském zámku 

Po celé září můžete navštívit výstavu v Galerii JCM, která představuje díla Andreje Bělocvětova, Jana Kotíka, Čestmíra Janoška a Vladimíra Jarcovjáka - jedná se o moderní umění 50.-70. let.

  • Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 8:00 do 16:00 hod. 
  • Jednotné vstupné je 40 Kč.

ŽIVOTOPISY UMĚLCŮ

Andrej Bělocvětov

Bělocvětov se narodil v Praze, kam jeho rodiče odjeli na delší studijní a pracovní pobyt. Navštěvoval ruské gymnázium v Praze, kde se seznámil s G. Musatovem, současně studoval soukromě malbu u Nejezchlebova žáka N. Bakulina a v letech 1938-40 na grafické škole v Praze u prof. J. Solara a také G. Musatova. Roku 1941 se seznámil s fotografem Josefem Sudkem, se kterým ho pak spojovalo celoživotní přátelství. Za války se stýkal s okruhem Spořilovských surrealistů a v květnu 1945 se zapojil do pražského povstání. Hned po válce byl bez zkoušek přijat na AVU a koncem 50. let se stal členem skupiny Máj 57. V 70. letech byl čestným předsedou Žižkovské avantgardy. Vlivem svých občanských i uměleckých postojů, především neochotě ke kompromisům, se ocitl v izolaci a nesměl samostatně vystavovat. Přestože se téma smrti vyskytuje v celé malířově tvorbě, jeho obrazy se v posledních letech života (celá 90.léta) vyznačují neobyčejnou mírou vitality. Zemřel v době, kdy jeho dílo začínalo být oceňováno.

Jan Kotík

Kotík se narodil 4.1. 1916 v Turnově a zemřel 23.3. 2002 v Berlíně. Po vzoru svého otce se stal malířem už v chlapeckých letech. V roce 1935 se stal žákem profesora Bendy na pražské uměleckoprůmyslové škole. V roce 1941 absolvoval a od svého profesora si odnesl znalost exaktní kresby. Jeho malířský start byl úměrný době počátku Protektorátu, kdy k němu došlo. Patřil k významným představitelům českého výtvarného umění 20. století. Poprvé své dílo představil na sklonku třicátých let u E. F. Buriana a když nemohl v padesátých letech vystavovat, věnoval se designu – jako tvůrce i teoretik. Malovat ale nepřestal a jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně. Byl členem Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar. Roku 1974 dokonce založil skupinu Systhema. Uznání se dočkal také v Německu, kam v sedmdesátých letech emigroval.

Čestmír Janošek

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Beneše a Fišárka, studiem pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Sychry a Hladíka. Malíř, grafik, významný představitel informelu, pro své práce využívá neotřelé techniky a materiály. Člen skupiny Šmidrové, Konfrontace a kolínské Künstler Union.

Vladimír Jarcovják

Malíř, grafik a restaurátor Vladimrí Jarcovják  je jedním z těch poválečných žáků Emila Filly, kteří již krátce po studiích na Vysoké škole měleckoprůmyslové v Praze v padesátých letech minulého století formulovali své pojetí života, umění a výrazu oproti tehdejší výtvarné oficialitě. Skupina výtvarníků (malířů a sochařů) a teoretiků umění, ke kterým patřil i Vladimír Jarcovják, vytvořili umělecké seskupení Trasa   Významný byl pro něj rok 1965, kdy získal 1. cenu zahraničního účastníka na výstavě „International Festival of Art“ v Los Angeles.

 

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

autor článku: Bc. Tereza Vyhlasová - návštěvní centrum zámeku Dobříš