Dnes je středa 8. únor, svátek má Milada.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Nové varhany v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši se rozezní už o Vánocích

přidáno: 08. 12. 2021

Šest let práce Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši je u svého finále.

Sbírka na dobříšské varhany byla zahájena v květnu roku 2015. Do veřejné sbírky přispěli jak dobříšští občané, tak veřejnost z širokého okolí, „kostelní i nekostelní“ a i dárci z různých míst republiky. Nelze opomenout finanční podporu od firem a soukromníků. Podařilo se vybrat částku ve výši 4 300 000 Kč na nový nástroj, který bude sloužit v Dobříši i pro další generace.

Ustavující schůze spolku Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši se konala 15. března 2015. Předsedou spolku byl jmenován pan Ivo Kylar, do rady spolku pak zasedl Jan Lachman, Květoslav Vtípil a do její kontrolní komise Petra Šimková, Stanislav Vacek a Jan Voděra.

Velkou část práce na organizaci celé sbírky odvedl pan Ivo Kylar, který dnes s nepopsatelnou radostí sleduje finální ladění tohoto unikátního nástroje.

Krátký pohled do historie dobříšských varhan

Provozování hudby na kruchtě děkanského kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši bylo vždy nedílnou součástí kulturního života v Dobříši. 20. století však bylo pro zdejší varhany bohužel značně nepřívětivé. Cínové píšťaly varhan byly během 1. světové války zrekvírovány a nahrazeny zinkovými. Nedostatek finančních prostředků a politická situace za nacismu a komunismu neumožňovaly kvalitní ani dostatečnou údržbu tohoto nástroje. Varhany z dílny Josefa Vanického z Třebechovic pod Orebem postavené roku 1898, byly proto kvůli nevratnému poškození červotočem koncem 90. let minulého století odstraněny.

Co vše se během šestileté aktivní sbírky podařilo zrealizovat?

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši přistupovalo ke své činnosti po celou dobu velmi aktivně. Spolek nefungoval jen jako pasivní správce veřejné sbírky, ale zorganizoval řadu benefičních koncertů a dalších akcí.

Benefiční koncerty pod názvem „koncerty pro varhany“ na podporu dobříšských varhan se staly velmi oblíbenými a získaly si své posluchače. Na více než 50 koncertech vystoupilo několik stovek domácích, a i zahraničních hudebníků, kteří se věnují převážně vážné hudbě. Dá se říci, že „Sdružení“ se tak podařilo vyplnit i určitou díru na trhu v kulturní nabídce na Dobříšsku.

Kromě výtěžku ze vstupného na koncertech se členové spolku snažili získat peníze také prostřednictvím tzv. adopce píšťal, dárcovských SMS, zapojili se do soutěže pořádané ČSOB na podporu v regionech a dalších akcí konaných přímo v Dobříši. Hrazení finančních nákladů na pořádání benefičních koncertů bylo hrazeno z grantového fondu města Dobříše.

"Základní podmínkou pro realizaci projektu a pro získání finančních prostředků formou darů bylo oslovit širokou veřejnost. Nosným programem bylo pořádání benefičních koncertů „Koncertů pro varhany“. Další formou získání finančních prostředků byla adopce píšťal a průběžné informování veřejnosti pomocí Dobříšských listů, Dobříšska aktuálně, a po sociálních sítích," říká pan Ivo Kylar a upřesňuje, co vše se za šest let podařilo: "Během šesti let se uskutečnilo celkem 57 benefičních koncertů, z toho 23 zde v Zrcadlovém sále, 25 v kostele, 2 v přenosu na sociálních sítích, 4 v exteriéru na Vlašce v Dobříši a 3 v koncertních sálech v Praze. Celkem se nám představilo několik stovek domácích a zahraničních muzikantů v různém obsazení, orchestry malé i velké, pěvecké sbory, klavírní tria, klavírní kvarteto, smyčcová kvarteta, dechové soubory, a i jiné hudební formace. Všem těmto hudebníkům patří veliký dík."

Nové dobříšské varhany se na první pohled nezměnily

Vzhledem k tomu, že původní pseudobarokní varhanní skříň nebyla tak poškozena, byla opravena a využita pro vestavbu nového nástroje. Na první pohled tak varhany vypadají stejně jako v roce 1898, kdy byly postaveny.

Nový nástroj je nyní koncipován s ohledem na daný prostor. Jde o nástroj s mechanickou tónovou a rejstříkovou trakturou, má dva manuály, 15 rejstříků, a 987 nových cínových a dřevěných píšťal.

Práce na varhanách započaly v roce 2019 a byly průběžně financovány z veřejné sbírky. Když firma Varhanářská dílna Kánský-Brachtl dokončila výrobu nových varhan pro dobříšský farní kostel Nejsvětější Trojice, byly jednotlivé díly nástroje včetně píšťal přivezeny přímo do dobříšského kostela. Zde byly 17. listopadu následně vyzdviženy pomocí kladky na kůr kostela a vloženy do restaurované původní varhanní skříně. Po sestavení celého nástroje, které probíhalo v průběhu druhé poloviny listopadu jsou nyní varhany laděny panem Brachtlem. Nové varhany budou po finálním doladění předány k užívání dobříšské farnosti. Slavnostní žehnání varhan však proběhne až na jaře roku 2022 a veřejnost bude o termínu akce včas informována. 

Nové varhany v kostele Nejsv. Trojice se prvně rozezní o vánočních svátcích

Za předpokladu včasného dokončení a předání nástroje zve Sdružení pro obnovu dobříšských varhan veřejnost 28. prosince 2021 od 17:00 hod. na vánoční koncert do kostela Nejsvětější Trojice.

"Z kůru kostela zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání pěveckého chrámového sboru Codex Temporis z Příbrami pod vedením Lukáše Marka, s varhaním doprovodem na nové varhany a malým orchestrálním obsazením z hráčů Příbramské filharmonie. Zároveň chceme tímto koncertem poděkovat za zdárné ukončení stavby varhan, za krásný vánoční dárek, který jsme si nadělili, za dílo, které nás dobříšské a přespolní navzájem propojilo," dodává pan Ivo Kylar.

Pořádání koncertu samozjmě závisí na v té době platných vládních opatřeních.

"Všem dárcům, podporovatelům, příznivcům a všem lidem dobré vůle přejeme klidné zastavení se během adventu, radostné prožití vánočních svátků a vše dobré v nastávajícím roce 2022," říká vedení spolku.

Co bude dál se spolkem pro obnovu dobříšských varhan?

"Činnost spolku bude po naplnění účelu svého vzniku – zajištění finančních prostředků, po vypořádání veřejné sbírky v souvislosti s předáním varhan farnosti, ukončena," říká pan Ivo Kylar. "Jako poděkování všem podporovatelům a dárcům připravujeme v rámci dobříšské farnosti nový projekt pro zájemce o vážnou hudbu. Bude to cca 6 až 7 koncertů během roku pod názvem Dobříšské večery hudby. Chceme nabídnout varhanní koncerty na nové varhany v kostele a komorní hudbu díky příslibu majitele zámku zde v Zrcadlovém sále."

autor článku: redakce DA