Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Nová zelená úsporám nově s programem pro bytové domy a vysokými bonusy

přidáno: 12. 10. 2021

Dnes 12. října 2021 bude v 10:00 hod. spuštěn příjem žádostí do další vlny programu Nová zelená úsporám. Nově nabízí rozšířený program pro bytové domy, slučuje program Dešťovka a nabízí vysoké bonusy. :

Jak jsme již informovali, v programu došlo k několika rozšířením. Mezi největší patří rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo kombinaci s kotlíkovými dotacemi. 

"Program Nová zelená úsporám za 7 let svého trvání přispěl více než 68 tisícům příjemců celkem 11 mld. Kč a dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v Česku. Domácnosti díky němu šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní investici. Úsporná opatření navíc zhodnotí jejich nemovitost i s výhledem do budoucna, není totiž pochyb, že právě požadavky na energetické a ekologické parametry budov budou s ohledem na rostoucí ceny energií stále více ovlivňovat jejich cenu. Z pohledu ekonomiky je nezanedbatelný přínos Nové zelené úsporám i v tom, že zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí,“ vyzdvihuje hlavní přínosy programu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 mld. Kč z Národního plánu obnovy. Do roku 2030 ministerstvo počítá i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 mld. Kč.

Dotace pro úsporné bydlení pod jednou střechou

Snahou ministerstva bylo program Nová zelená úsporám nejen zpestřit, ale především ho postavit tak, aby celou škálu podporovaných opatření bylo možné de facto libovolně kombinovat. Po dotacích navíc mohou zcela nově sáhnout vedle domácností i majitelé bytových domů z celé ČR.

Větší výběr i vyšší dotace

Zájemci o dotace budou moci nově vybírat z daleko širší nabídky dotací. Vedle již zmiňované podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. 

Kombinujte a spořte ještě více

Kombinační bonus pro rodinné domy ve výši 10 000 Kč je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Pro bytové domy je pak bonus ve výši 20 000 Kč. V případě souběžného podání žádosti o dotaci na zateplení v rámci programu Nová zelená úsporám a žádosti o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany mohou žadatelé dostat navíc až 75 000 Kč.

„Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit až o 90 000 Kč, vlastníci bytových domů až o 200 000 Kč. Bonusy je totiž možné sčítat,“ vysvětluje ministr Brabec a jedním dechem dodává, že dalších až 75 000 Kč navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi.

Zájemci o dotace budou moci nově také vybírat z daleko širší nabídky dotací

Vedle již zmiňované podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr budou mít žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program bude doplňovat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet 50 % dotaci bez ohledu na výši příjmů.

Informace, jak postupovat při podání žádosti o dotaci, najdou zájemci na nových webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz a především pak v Závazných pokynech, kde jsou kompletně shrnuty všechny podmínky a pravidla. V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na bezplatnou linku 800 260 500 a kontaktovat krajská pracoviště.

Pomoci může i Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš - kontakt: paní Kateřina Kučerová, budova MěÚ (nad Penny Marketem), 2. patro, kancelář č. 2.07, email: kucerova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 369.

autor článku: Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš (redakčně upraveno a doplněno o informace z www.mzp.cz)