Dnes je čtvrtek 4. březen, svátek má Stela.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Je nová otevírací doba hostinských zařízení pro Dobříš tou správnou volbou?

přidáno: 14. 11. 2020

Na čtvrtečním zasedání Zastupitelstva města Dobříše bylo rozhodnuto o otevírací době restauračních zařízení ve městě. Plánované omezení se týkalo hlavně nočních podniků. Jak zastupitelé rozhodovali?

Zastupitelé města Dobříše jednali ve čtvrtek vzhledem k současným bezpečnostním opatřením online. Bod týkající se obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských provozoven přišel na řadu kolem 20:00 hod. a vyvolal asi hodinovou debatu.

K tématu se přišel veřejně vyjádřit také majitel dobříšského baru Eureka Milan Pechar. Ten při online zasedání požádal zastupitele o prodloužení otevírací doby do 5:00 hod. K tomuto požadavku uvedl své důvody: „Za náš bar jsme vždy dodržovali všechna nařízení a snažili se zajistit z naší strany maximální možný klid obyvatelům žijícím v okolí. Máme vlastní security na bráně i u dveří, nainstalovali jsme protihlukové dveře a na aparaturu tzv. limitér. Vždy jsme se snažili ve 4:00 hod. ráno nejen zavřít, ale hned po akci uklidit a zamést mimo jiné také prostor na ulici před naším klubem. Nicméně v tuto dobu je většinou zábava na pomyslném vrcholu. Vyhazovat bavící a tancující se hosty je pro nás velmi nepříjemné. Mnohdy máme v baru plno a na ulici tak naráz vyhazujeme 80 a někdy až 100 lidí. Taxíky pak nestíhají lidi odvážet a jelikož jsou všichni rozjaření, rozutíkají se pak po městě. Chtěl bych vás proto požádat o zvážení vašeho návrhu. Věřím, že pokud bych pak poslední drink vyhlásil ve 4:30 hod., lidé by z našeho baru odcházeli postupně a v mnohem větším klidu. Ani já už pak déle otevřeno mít nechci. Nicméně původně zmíněná 2:00 hod. v návrhu mi přijde opravdu velkým omezením nejen podnikatelů, ale lidí. Vždyť vy jim vlastně zakazujete se bavit a přikážete v kolik mají jít domů spát. Současně upozorňuji, že nechci výjimku pro náš bar, ale rád bych, aby toto platilo plošně.

Majitel Eureky zároveň poznamenal, že už nyní platné omezení do 4:00 hod. ranní mu absolutně odradilo klienty přijíždějící do jeho baru z Příbrami nebo dokonce z Prahy.

Názory na provoz hostinských podniků ve městě se samozřejmě lišily. Během debaty byly řečeny důvody proč by měla být otevírací doba restauračních zařízení zkrácena a stejně tak byly řečeny důvody proč by měla být naopak prodloužena.

Například zastupitel Miroslav Sochor interpretoval problémy obyvatel města žijících v blízkosti takových provozoven.

Prodloužení otevírací doby podpořili hlavně opoziční zastupitelé

Zastupitelka Jindřiška Romba v souhlasné reakci na zastupitele Filipa Kahouna například navrhla prodloužení otevírací doby hostinských provozoven do 5:00 hod. ranní. Jako své důvody uvedla, že v současném uspěchaném světě lidé déle pracují a pohostinská zařízení navštěvují v pozdnějších hodinách. Proto se také přiklání k prodloužení provozní doby podniků. Omezení provozní doby podniků rušení nočního klidu nevyřeší, toto má dle jejích slov řešit vyhláška o veřejném pořádku. Dále uvedla, že více ji trápí lidé „společenský unavení“ postávající v odpoledních hodinách v centru městu, kde kolem nich chodí děti ze školy.

Návrh usnesení následně podpořil a upravil zastupitel Daniel Flígr, který navrhl, aby hostinské podniky byly otevřeny v pátek a v sobotu do 5:00 hod. ranní a v ostatních dnech do 2:00 hod. Přičemž by bylo možné žádat o výjimku. O tomto návrhu bylo hlasováno, avšak nebyl přijat - PRO hlasovalo 9 zastupitelů. 

„I přes přijaté usnesení se přikláním k prodloužení provozní doby podniků do 5:00 hod. ranní. Narušování veřejného pořádku podle mě spadá, pod již výše zmíněnou vyhlášku o veřejném pořádku. Mám také za to, že by se tímto prodloužením mohl rozmělnit odchod návštěvníků z jednotlivých podniků,“ dodala po jednání zastupitelstva Jindřiška Romba.

Nutnost podpory podnikatelů v Dobříši, a zvláště tohoto oboru v dnešní době vyjádřil také zastupitel Tomáš Helebrant: „Požádal jsem zastupitelstvo, aby byla prodloužena otevírací doba o státních svátcích, kdy například v noci ze Silvestra na Nový rok by se podle předloženého návrhu muselo končit již ve 2:00 hod. Tuto moji připomínku většina kolegů zastupitelů akceptovala a v hlasování podpořila. Já osobně jsem obecně proti omezování podnikání, ale také jsem uvedl, že požaduji důsledné dodržování pořádku a jeho zajištění tak, aby nedocházelo k omezování a rušení ostatních obyvatel našeho města.“

Jak tedy mohou být hostinské provozovny v Dobříši otevřeny?

Zastupitelé k hlasování o otevírací době hostinských provozoven nakonec předložili několik návrhů. Nadpoloviční většinu hlasů nakonec získal návrh, pro který hlasovalo celkem patnáct zastupitelů:

Hostinské provozovny mohou být otevřeny

  • od neděle do čtvrtka od 8:00 do 2:00 hod.
  • v pátek, sobotu a v den před dnem pracovního klidu od 8:00 do 4:00 hod.

Ráda města Dobříše navíc může udělit na základě žádosti podané nejpozději 15 dní před dnem, na který je výjimka žádána, prodloužení otevírací doby. To však nemůže překročit 4:00 hod. ranní.

Vyjádření majitele baru Eureka k výsledku hlasování 

Po hlasování zastupitelstva se nám k výsledku hlasování vyjádřil ještě majitel baru Eureka Milan Pechar.

„Byl jsem rád, že se nás někteří zastupitelé zastali. Za nás jako za Eureku jsem spokojený, že jsme udrželi alespoň 4:00 hod. ranní. A zvláště pak děkuji devíti zastupitelům, kteří hlasovali pro 5:00 hod. ranní a všem, kteří schválili 4:00 hod. i se svátky. Rád bych touto cestou ale poděkoval taky Pepovi Dvořákovi, který na bod zastupitelstva upozornil a díky kterému se najednou přišlo na tiskovou chybu v podkladech pro zastupitele. Původně mělo být totiž i o víkendu otevřeno pouze do 2:00 hod. Velké díky chci poslat i lidem, kteří se Eureky a potažmo mě zastali,“ vyjádřil své poděkování majitel Eureky.

Zároveň Milan Pechar dodal, že si myslí, že město by se mělo soustředit na to, aby dokázalo zajistit dodržování platné vyhlášky o veřejném pořádku, místo toho, aby nařizovalo v tomto ohledu další restrikce omezující podnikatele a omezující svobodu obyvatel.

„Trochu mě mrzí, že na zastupitelstvo nedorazili i další zástupci pohostinských zařízení z Dobříše, aby ses k danému tématu vyjádřili. Tuším, že COOP dostal výjimku od 6:00 hod. ranní, ale nezapomnělo se například na vynikající bistro DoBříška?,“ pokládá trochu řečnickou otázku za všechny majitele restauračních zařízení v Dobříši Milan Pechar. 

autor článku: redakce DA