Dnes je čtvrtek 8. červen, svátek má Stanislava.

hudební festival Dobříš

Nenechme se zastrašit, říká k blížícímu se referendu MVDr. Jaromír Bláha

přidáno: 11. 01. 2023

V Dobříši se už tento pátek začne hlasovat o otázkách, které se týkají nové výstavby ve městě. Svůj pohled na věc vám dnes přináší pan Jaromír Bláha, který je jedním z hlavních iniciátorů prvního dobříšského referenda, jenž má o celém problému rozhodnout.

Opakovaná lež se stává pravdou?

V diskusi o referendu zaznívají od jeho odpůrců (zejména z řad ODS a ANO) stále dokola mnohokrát vyvrácené nepravdy. Proč pořád opakují tvrzení, která v diskusi (na zastupitelstvu, facebooku i jinde ve veřejném prostoru) neobhájili, a to ani před dvěma soudy? Nemohu si pomoci, jediné vysvětlení je, že chtějí občany Dobříše před vlastní volbou v referendu zastrašit.

Zastupitelé ANO v článku zveřejněném zde 4. ledna opakují, že otázka číslo 3 o tom, zda se má zástavba rozšiřovat na úkor luk, polí a lesů do okolní krajiny, je formulována nejednoznačně a v rozporu se zákonem o místním referendu. Tuto námitku přesvědčivě vyvrátily jak Krajský, tak Nejvyšší správní soud. Oba rozsudky mají zastupitelé ANO k dispozici a nepochybuji, že je četli. Proč tedy občanům tvrdí něco, co zjevně není pravda?

Podobně v témže článku tvrdí, že otázka č. 2 je neoprávněný zásah do práv vlastníků pozemků a že město bude čelit žalobám o náhradu škody za znehodnocení majetku. Tato tvrzení používá ve své kampani proti referendu také starosta. Krajský soud i Nejvyšší správní soud přitom tyto námitky odmítly, a dokonce je označily za spekulativní. Nejvyšší správní soud to podrobně zdůvodnil: „Ani námitka rizika vzniku povinnosti k náhradě podle § 102 stavebního zákona není důvodná. Náhrady za změny v území (§ 102 stavebního zákona) náležejí v situaci, kdy byl pozemek dotčen stavební uzávěrou nebo kdy bylo zrušeno určení pozemku k zastavění a vlastníkovi tím vznikla prokazatelná majetková újma. Soud opakuje, že otázka č. 2 míří pouze na zpřesnění. Riziko vzniku povinnosti nahradit škodu je tak ryze spekulativní. S ohledem na výpočty momentální zastavěnosti přednesené účastníky má soud o existenci tohoto rizika pochyby.“ Nečetl starosta a zastupitelé ANO rozsudek Nejvyššího správního soudu?

Rozvoj kvality života v Dobříši, nejen stavebních parcel

Starosta navrhl zrušit v územním plánu pravidla postupné výstavby. Proč někteří zastupitelé a starosta lidem zamlčují, že na nárůst počtu obyvatel Dobříše o 3-4 tisíce, který toto uspíšení další vlny výstavby znamená, není město připravené?

Není pochyb, že v průběhu let vedení města usilují o budování infrastruktury pro občany Dobříše, co jen finanční prostředky dovolí. Ale to, že město není v současné době ani blízké budoucnosti připraveno na nárůst počtu obyvatel na 13 000 až 14 000, je prostě fakt.

Již nyní jsou problémy s nedostatkem pitné vody, když si lidé začnou napouštět bazény. Vedení města a VHS tento problém řeší, ale bude to pár let trvat, jak dlouho zatím nevíme. Čistička odpadních vod má maximální kapacitu na 10 500 obyvatel, které už zřejmě dosahujeme. Řešení není na stole. Školky mají kapacitou naplněnou, školy také – pro zvýšení kvality výuky je potřeba snížit počet žáků ve třídách. Počet lékařů ve zdravotním středisku je tak tak dostačující pro současný počet obyvatel. O zubařích psát nebudu, ti chybí všude atd…

Je zodpovědné zachovat v územním plánu pravidla postupného stavebního rozvoje (tzv. etapizaci) a připravit město na další vlnu výstavby v Dobříši na plochách k tomu již územním plánem vymezených, a zajistit dostatečnou infrastrukturu na nárůst počtu obyvatel. Přitom starosta postupuje přesně opačným směrem.  Zachránit to ještě mohou občané v referendu, když se ho zúčastní (je třeba alespoň 35 % oprávněných voličů) a většina z nich odpoví „ano“ na druhou otázku referenda.

Žádný zodpovědný starosta nemůže spekulovat, že když se vypustí podmínky postupné výstavby ve městě, tak se bude stavět pomalu a město stihne potřebnou infrastrukturu nachystat. Vzhledem k vysoké poptávce po bydlení lze spíše očekávat stavební boom. Jasné signály k tomu dávají kroky některých vlivných vlastníků pozemků, např. P. Faiereisla v Brodcích či P. Sevalda (bývalý člen a zastupitel ODS, následně člen a kandidát hnutí ANO).  Individuální zájmy však nemohou převažovat nad zájmem veřejným. Rychlý nárůst počtu obyvatel nelze vyloučit a město ho za stávajícího stavu nezvládne. Praktické dopady si každý umíme představit.

Starosta k tomu na Facebooku uvedl: "Infrastrukturu, jejíž budování trvá dlouhé roky, včas řešíme (přivaděč). Vše ostatní se dá pořídit za 2-3 roky." To myslí vážně? Vše ostatní - tj. navýšení kapacity čističky, škol, školek (se vším všudy), sociálních služeb (jaká je čekací doba v domově pro seniory?), knihovny, základní umělecké školy, vyřešit dopravu v centru atd… - se dá pořídit za 2-3 roky?! S rozpočtem, který k tomu Dobříš má? Tak proč už to dávno není?

Na důvěryhodnosti nepřidá, když k tomu starosta ještě argumentuje zavádějícími čísly. V článku v prosincových Dobříšských listech tvrdí, že podmínky etapizace jsou již nyní splněny poté, co zastavěnost nyní rozestavěných lokalit zprůměroval. Přitom procentuální zastavěnost se počítá u každé lokality zvlášť, což je uvedeno v právní analýze AK Frank Bold, kterou si město objednalo. To samé výslovně potvrdila vedoucí odboru výstavby městského úřadu A. Harmanová na dotaz zastupitelky J. Romba na 26. jednání zastupitelstva města.

Rozsudky Krajského i Nejvyššího správního soudu jsou zveřejněné na www.referendumdobris.cz v sekci Dokumenty a každý si je může přečíst.

autor článku: MVDr. Jaromír Bláha