Dnes je pondělí 8. březen, svátek má Gabriela,
je Mezinárodní den žen.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Město Dobříš našlo nové prostory pro žáky ZUŠ. Máme podrobnosti

přidáno: 29. 01. 2021

Základní umělecká škola v Dobříši se dlouhodobě potýká s omezenou prostorovou kapacitou ve své hlavní budově. Nyní to vypadá, že se problém alespoň z části povede vyřešit.

Vedení města se už nějakou dobu snaží řešit s vedením ZUŠ Dobříš možnosti nových prostor pro jejich žáky. Například hudební výuku musí realizovat učitelé v několika náhradních prostorech, především v třídách ostatních základních škol, což z mnoha důvodů není vždy ideální.

„Již delší dobu jsme sondovali možnosti přestěhovat část výuky ZUŠ alespoň do prostor po bývalé bance Moneta, kde by ZUŠ mohla realizovat taneční obory, a tím si uvolnila část prostor pro hudební výuku ve své mateřské budově,“ upřesnil místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka.

Volné prostory v centru města, kde sídlila do nedávna výše zmíněná banka, se nakonec pro ZUŠ Dobříš opravdu povedlo zajistit.

Taneční obory ZUŠ Dobříš se přestěhují do jiné budovy

Na podrobnosti ohledně přemístění části výuky ZUŠ Dobříš do nových prostor jsme se zeptali místostarosty města Dobříš Tomáše Vokurky.

Kdy by se měly taneční obory ZUŠ Dobříš přestěhovat do nových prostor?

Se uměleckou školou uzavřelo město Dobříš jako její zřizovatel smlouvu o výpůjčce nových prostor v č. p. 230 (prostory bývalé banky Moneta), a to s platností od 1. února letošního roku. Předpokládám tak, že během února proběhnou nezbytné stavební úpravy a škola pak přemístí své taneční obory do nových prostor co nejdříve. Ideálně během jara.

Jaké stavební úpravy bude třeba udělat a jak velké jsou na to vyčleněny investice?

Po dohodě s vedením ZUŠ dojde k několika úpravám. Pro taneční obory je nejdůležitější kvalitní podlaha a podlahová krytina, což je asi nejdůležitější stavební zásah, který nás čeká. Dalšími menšími úpravami je například instalace velkoformátových zrcadel na zdi, nebo kultivace sociálního zázemí a toalet. Celkové finanční náklady na stavební úpravy by neměly přesáhnout 200 tis. Kč. Část těchto úprav si po vzájemné dohodě hodlá financovat škola ze svého rezervního fondu.

Na jak dlouhou dobu město plánuje toto nové zázemí pro taneční obory ZUŠ ponechat?

Smlouva o výpůjčce je koncipována formálně na dobu určitou, nicméně v praxi předpokládáme, že výpůjčka bude dlouhodobá, a že taneční obory pro ZUŠ v prostorech bývalé banky budou moci realizovat svou činnost minimálně několik následujících let.

Co si od rozšíření prostorové kapacity ZUŠ Dobříš slibuje město jako její zřizovatel?

Přesunutí tanečních oborů ZUŠ do nových prostor otevírá lepší kapacitní možnosti v domovské budově ZUŠ, a proto já osobně pevně věřím, že vedení ZUŠ tuto příležitost využije pro rozšíření kapacity výuky hudebních oborů. Moc bych si přál, aby ZUŠ mohla v ideálním případě nabrat více než 20 nových zájemců o hraní na hudební nástroje, a tak částečně uspokojila velkou poptávku dětí i rodičů.

K novým prostorám pro ZUŠ Dobříš se vyjádřil také ředitel umělecké školy Jan Voděra.

Pane řediteli, jak se Vám líbí nové prostory pro ZUŠ a jak vyhovují Vašim profesorkám tanečních oborů?

Prostory v bývalé bance jsme vyhodnotili jako vhodné pro výuku tanečního oboru, zejména z důvodu většího prostoru, než jaký má současná učebna v hlavní budově ZUŠ. Tanečníci zde získají i vhodnější zázemí, které ve stávající budově nebylo možné zajistit. V neposlední řadě získáme možnost vybudovat v hlavní budově dvě učebny pro hudební obor.

Je ale důležité poznamenat, že k tomu, abychom mohli v těchto prostorách vyučovat, bude nutné zažádat na MŠMT o změně v Rejstříku škol. Jedná se o zařazení prostoru banky jako místo poskytovaného vzdělávání. Je to takové "kolečko" - hygiena, stavební úřad atd.

Kolik hodin tanečních lekcí se zde bude vyučovat a kolik dětí vlastně navštěvuje taneční hodiny v ZUŠ?

V současné době taneční obor disponuje celkem 21 vyučovacími hodinami - vyučují celkem tři učitelky. V případě zájmu bude možno tuto výuku rozšířit. V tomto školním roce 2020/2021 navštěvuje taneční obor celkem 57 žáků. Je to určitý úbytek oproti minulému školnímu roku, který byl způsobem v důsledku pandemie. Očekáváme ale, že po uvolnění se situace opět zlepší.

Jakou hudební výuku plánujete do prostor tanečního sálu v budově ZUŠ přestěhovat?

V nových učebnách bude možno vyučovat jakýkoli hudební nástroj... umožní jednak přesun výuky z jiných pronajatých učebem do hlavní budovy a jednak větší možnosti při organizaci a vhodného rozmístění výuky hudebního oboru. Konkrétně zde bude možno vyučovat např. klavír, dechové nástroje, komorní hra atd. Důležitá je pro nás ta možnost variability při organizaci výuky.  

Počítáme také s tím, že po stavebních úpravách získá vstupní prostor hlavní budovy důstojnější ráz.

V budoucnu by měla mít ZUŠ Dobříš k dispozici další zcela nové prostory

Město hledá další možnosti, jak rozšíření kapacity ZUŠ v následujících letech zajistit.

„V loňském roce vznikla dokonce projektová studie, která počítá s realizací kompletně nových prostor pro ZUŠ v podkroví nad 4. MŠ ve Fričově ulici. Jednalo by se o moderní a kapacitně vyhovující nástavbu s novými učebnami, zázemím pro učitele i žáky a také malým koncertním sálem. Bohužel, aktuálně je pro nás realizace nedostupná z finančních důvodů, neboť tento projekt počítá s náklady přesahujícím 20 mil. Kč,“ dodal k celé věci místostarosta města Dobříš.

autor článku: redakce DA