Dnes je středa 27. září, svátek má Jonáš,
je Světový den cestovního ruchu.

hudební festival Dobříš

Jaromír Bláha: Zhatit první dobříšské referendum se nepodařilo

přidáno: 15. 12. 2022

Soud dal plně za pravdu občanům, kteří žádají místní referendum o další zástavbě v Dobříši a okolní krajině a vyhlásil referendum v termínu lednových prezidentských voleb. To stále platí. Vedení města ale zkouší rozhodnutí soudu zvrátit podáním tzv. kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Na to si najalo největší advokátní kancelář v ČR - Havel & Partners (AK H&P), která je známá zastupováním zájmů developerů.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem požádal městský úřad o podrobnosti k tomuto postupu. Co jsem se dozvěděl?

Z e-mailové korespondence nabídky právních služeb AK H&P se starostou se lze dočíst: „S ohledem na naši předchozí diskusi týkající se potenciálního výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem opakovaně sděluji, že samozřejmě nejsme schopni garantovat úspěch ve věci. Samozřejmě však vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom se pokusili zvrátit současné rozhodnutí Krajského soudu v Praze, případně se pokusíme o přiznání odkladného účinku současného rozhodnutí tak, aby se místní referendum nekonalo v termínu lednových prezidentských voleb. Jiný termín konání místního referenda by totiž mohl mít podstatný vliv na volební účast a v souvislosti s tím i na naplnění nezbytných kvór pro závaznost místního referenda.“ Jinými slovy, vedení města se dále urputně snaží zmařit případný výsledek místního referenda tím, že by se konalo v jiném termínu než prezidentské volby a spoléhá na to, že k volebním urnám v místním referendu tak přijde méně voličů. K platnosti rozhodnutí referendem je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných občanů. Podle odhadu městského úřadu by přitom organizace referenda odděleně od voleb stála městskou pokladnu 200 000 Kč navíc.

Na otázku proč se vedení města rozhodlo podat kasační stížnost, jsem odpověď nedostal, neboť: „Zdůvodnění rozhodnutí Rady města Dobříše … není … evidováno, protože obsah zdůvodnění nebo jeho části není zachycen v žádném písemném záznamu na listině ani v elektronické podobě, jakož neexistuje ani žádný zvukový, obrazový či audiovizuální záznam informace“.

Proč usilují referendum zmařit, pak vysvětlili starosta a místostarosta města až v reportáži České televize o našem dobříšském referendu, která je ke shlédnutí zde:

Vysvětlili?

V nabídce právních služeb od AK H&P, jsou kromě právních znalostí uvedeny též „kontakty“: „Máme samozřejmě bohaté znalosti, zkušenosti a kontakty….“. Vedoucí právního týmu, který se má pokusit zvrátit konání místního referenda v Dobříši je František Korbel. Ten byl v letech 2007-2013 náměstkem několika ministrů spravedlnosti. Není pochyb, že má v soudnictví kontaktů více než dost.

Vedení města nejprve požádalo o právní zastoupení advokátní kancelář Frank Bold, která dosud městu poskytovala v této věci své služby.Ta to ale z etických důvodů odmítla: „… se v souladu s hodnotami, které sdílí i naše kancelář, přikláníme k závěru soudu … referendum vyhlásit“.

Co k tomu dodat?

Další informace k referendu najdete na www.referendumdobris.cz

autor článku: MVDr. Jaromír Bláha