Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

FOTOREPORT: Nové varhany v Dobříši rozezněla jako první Česká mše vánoční

přidáno: 28. 12. 2021

Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši se dnes večer zaplnil do posledního místa. Prvně se tu totiž rozezněly nové varhany, na které se skládali jednotlivci i firmy dlouhých šest let.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši zahájilo svou činnost v roce 2015. Cílem organizace bylo sehnat celkem 4 300 000 Kč na obnovení unikátního hudebního nástroje pro dnešní i budoucí generace. Díky aktivitě vedení spolku se to opravdu povedlo a první tóny ze skoro tisíce píšťal, dnes potěšily desítky návštěvníků jejich prvního koncertu.

Všechny přítomné nejprve přivítal v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši za celé sdružení pan Ivo Kylar, který nezapomněl přivítat muzikanty a poděkovat všem, kteří na sbírku pro varhany přispěli.

Přátelé projektu obnovy dobříšských varhan, vítám vás na dnešním provedení České vánoční mše od Jana Jakuba Ryby. Uslyšíte ji v podání příbramského pěveckého sboru CODEX TEMPORI a dalších hostujících zpěváků, na varhany zahraje Ivanka Kylarová a orchestrálně je budou doprovázet někteří členové orchestru Příbramské filharmonie. Koncert řídí pan Lukáš Marek.

Dnes bychom se měli společně radovat z radostné zprávy o narození Krista a hudbou poděkovat za vánoční dar nových varhan.

Je to až symbolické si nové varhany nadělit o Vánocích. Na tento krásný dárek jsme se společně skládali po dobu šesti let od roku 2015, kdy byla zahájena veřejná sbírka. Díky štědrým dárcům mohla být výroba varhan započata a průběžně financována již od roku 2019. Finance potřebné na úhradu posledních prací spojených s instalací nástroje jsou připraveny na transparentním účtu. Ve veřejné sbírce se podařila získat již celá částka na nové varhany ve výši 4 300 000 Kč a sbírka je ukončena k 31. prosinci 2021. Varhany postavila Varhanářská dílna Kánský – Brachtl z Krásné Loučky u Krnova a farnosti byly předány do užívání 20. prosince letošního roku.

V souvislosti s novým nástrojem byla provedena oprava podlahy kůru, schodiště, rozvodů elektřiny, výmalba kůru a oprava polychromie varhanní skříně. Tyto náklady ve výši 500 000 Kč byly hrazeny též z darů jednotlivců, města a arcibiskupství pražského. Děkujeme všem dárcům, kteří se finančně podíleli.

Veliké poděkování patří majiteli zámku panu inženýrovi Jerome Colloredo-Mannsfeldovi a jeho paní, za jejich podporu a možnost pořádat koncerty pro varhany v krásném prostředí Zrcadlového sálu.

Je třeba ještě připomenout finanční podporu z rozpočtu města na pořádání benefičních koncertů, které vygenerovaly finanční prostředky ze vstupného do veřejné sbírky.

Nové varhany nás budou provázet při bohoslužbách, mnohé při křtech, svatbách, koncertech. Tak si společně přejme, aby jejich tóny zněly ke chvále Boha a jejich hudba nám pomáhala se zastavit v tomto uspěchaném čase.

Dovolte mi abych za Sdružení pro obnovu varhan poděkoval ještě jednou všem dárcům, podporovatelům a i muzikantům benefičních koncertů, kteří se na projektu podíleli.

Na úvodní slovo pana Kylara pak navázal dobříšský páter Angelo Scarano, který v první řadě poděkoval panu Ivo Kylarovi, který s neúnavnou houževnatostí dokončil toto dílo. A zároveň poděkoval všem, kteří jakkoli přispěli, ať už finančně nebo morální podporou a povzbuzováním.

Pro mnohé z nás varhany patří neodmyslitelně ke kostelu a k bohoslužbám. Nebylo tomu vždy. Tento nástroj pronikl do kostelů až v 7. století, do té doby se nepoužívaly žádné nástroje, nebo nanejvýš jednoduché nástroje strunné nebo dechové.

Protože nejsem varhaníkem ani organologem, propůjčil jsem si dnes slova od větších a kompletnějších. Budou to dvě osobnosti. První jméno asi překvapí, protože se nejedná o varhaníka, ale o… papeže Benedikta XVI., předchůdce současného Františka. Možná víte, že tento papež dodnes hraje na klavír (je mu 94 let!), a proto jeho slova nejsou pouze vyznáním „duchovního“, ale také člověka milujícího hudbu.

Bude tedy citovat slova pronesená při žehnání nových varhan v Regensburgu v r. 2006.

„Varhany byly vždy a oprávněně považovány za krále hudebních nástrojů, protože zahrnují všechny zvuky stvoření a dávají zaznít plnosti lidských citů: od radosti po smutek, od chvály až po nářek. Navíc, jako každá kvalitní hudba, překračuje pouhou lidskou sféru a odkazuje k božskému. Velká rozmanitost varhanních tónů, od piano až po ohromující fortissimo, z něj dělá nástroj převyšující všechny ostatní. Je schopen nechat rezonovat všechny oblasti lidské existence. Mnohonásobné možnosti varhan nám určitým způsobem připomínají nesmírnost a velkolepost Boha.“

Tuto poslední větu bych rád doložil dvěma citáty od jiné osobnosti, známého a uznávaného varhaníka Oliviera Messiaena, který zemřel zhruba před 30 lety:

„Varhany jsou jediným nástrojem, na kterém je možné držet notu dostatečně dlouho, aby vyvolal dojem času a věčnosti.“

„Varhany jsou schopny evokovat velkolepost a nádheru, které jsou vlastní posvátné sféře.“

Tato slova byla zároveň pozváním na další koncerty, které pro nás Ivo připravuje na příští rok. Ať je dnešní večer určitým občerstvením a povznesením naší mysli, našich citů.

Poté už všechny kouty kostela zaplavila nádherná hudba a krásný zpěv, který si užívali všichni přítomní.    

FOTOREPORT z prvního koncertu nových dobříšských varhan 

Návštěvníci koncertu muzikantům za Rybovu vánoční mši tleskali ve stoje. Ti je pak odměnili ještě koledou Narodil se Kristus Pán, kterou ve finále zpíval doslova celý kostel.

Slavnostní vysvěcení nových varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši je sice zatím odloženo do doby, než se bude moci takové události zúčastnit větší množství návštěvníků, ale jejich zvuk už bude v kostele dělat radost od dnešního dne pravidelně. 

autor článku: redakce DA