Dnes je úterý 17. květen, svátek má Aneta,
je Mezinárodní den proti homofobii.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Dobříši se klimatická změna vyhne?

přidáno: 16. 09. 2021

Pan Štěpo upozorňuje politiky a širokou veřejnost z Dobříše na klimatické změny a nabízí několik otázek k diskuzi...

Česká veřejnost narozdíl od většiny politiků vnímá klimatickou změnu jako zásadní problém a chce hledat řešení. Zároveň žijeme v zemi, která v přepočtu na počet obyvatel vypouští do atmosféry více skleníkových plynů než Indie nebo třeba Čína (více informací najdete v průzkumu České klima 2021).

Veřejný sdílený prostor města potřebuje péči řádného hospodáře, který i při plánování staveb, parkovacích míst nebo péče o zeleň zohlední v první řadě nutnost adaptace na probíhající klimatickou změnu. Stromy ostrůvkovitě zasazené do asfaltu/dlažby a vystavené umělému nočnímu osvětlení jsou popřením vědeckého poznání v dané oblasti. Podobně jako plošné kácení stromů.

Jedním z nejlevnějších a nejjednodušších opatření je znovuvytváření ostrůvků divočiny nejen v krajině ale i ve městech. Zatím hlavně plýtváme našimi daněmi mimo jiné na drahé a nesmyslné sekání trávy.

Nabízím několik otázek k diskusi nejen pro politiky:

  • Máme zpracovaný plán adaptace města Dobříš na klimatické změny? Pracujeme na něm?
  • Budeme sekat trávu ve městě více racionálně a bez hlučných, emise CO2 produkujících strojů?
  • Kde můžeme ještě šetřit a veřejné peníze (daně) využít na adaptační opatření?
  • Další topná sezona bude o něco méně dusivá a jedovatá, protože pomáháme s výměnou kotlů v domácnostech, nebo máme i jiná řešení a opatření na ochranu veřejného zdraví?
  • Kdy změníme nakládání s dešťovou vodou - tzn. větší část budeme využívat jinak než ji splachovat do kanalizace a při větším dešti ji kontaminovanou pouštět do potoků, řek a rybníků?
  • Jak budeme podporovat lokální energetickou soběstačnost?
  • Co uděláme pro bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu ve městě?
  • Jak budeme chránit a adaptovat obecní pozemky (lesy a zemědělskou půdu)?
  • Jak budeme řešit problém hluku a světelného smogu, které prokazatelně škodí nejen lidskému zdraví?

PS: Za skutečný výraz vlastenectví považuji přísnou ochranu české přírody, ne šíření strachu, nenávisti a svalování viny na druhé za vlastní neschopnost.

autor článku: Jíra Štěpo