Dnes je středa 18. květen, svátek má Nataša,
je Mezinárodní den muzeí.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Dobříš před volbami opět trápí černý výlep plakátů

přidáno: 23. 09. 2021

Černý výlep plakátů je podle vedení kulturního střediska i strážníků městské policie v Dobříši problém, který se opakuje při každých volbách. Za plakáty vylepené bez povolení jsou však ukládány pokuty.

Plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně není možné ani v Dobříši vylepovat individuálně. Plakáty je třeba donést do kulturního střediska a zde si jejich výlep na vyhrazených výlepových plochách objednat a zaplatit.

Výlep volebních plakátů navíc podléhá časovému i prostorovému omezení, které je v souladu s dokumentem "Možnosti vedení volební kampaně na území města Dobříše", který vydal MěÚ Dobříš. (více na informací na www.kddobris.cz).

„Bohužel ti, kteří vylepují plakáty načerno, ničí plakáty ostatních, tedy těch, kteří si tuto službu řádně zaplatili. Přelepují plakáty nejen volební konkurenci, ale i organizacím veřejně prospěšným, jako je knihovna, kulturní středisko, městské organizace, divadla a dal., které své akce aktuálně prezentují. Je to nešvar, který poškozuje všechny slušné pořadatele,“ zdůraznila ředitelka KS, Mgr.  Jindra Kastnerová.

Vyhrazené výlepové plochy určené k výlepu volebních plakátů i plakátů na další kulturní či sportovní akce jsou umístěny na 15 lokalitách města: 1. u České spořitelny; 2. za sokolovnou; 3. na hřišti v ul. B Němcové, 4. u restaurace Na Růžku; 5. u Jednoty; 6. u polikliniky; 7. u kostela Nejsv. Trojice; 8. u sportovní haly; 9. před KD; 10. u 2. ZŠ; 11. u evangelického kostela; 12. sádky; 13. Větrník - Penny Market; 14. Větrník - křižovatka; 15. Větrník - hřiště. 

Bohužel obecně závazná vyhláška města Dobříše „černý výlep“ jako takový přímo neřeší, městská policie ale může, v katastru města Dobříše, tyto přestupky řešit pokutou podobně jako nepovolené výlepy na lampy veřejného osvětlení, stromy apod. Pokud se tedy skutečně jedná o nepovolený výlep, MP řeší tento přestupek podle § 5 odst. 1, písm. f (přestupky proti veřejnému pořádku zákona 251/2016 o některých přestupcích). Tato jednání spočívají v tom, že se znečišťují veřejně prospěšná zařízení.

autor článku: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš