Dnes je čtvrtek 21. březen, svátek má Radek,
je Mezinárodní den zdravého spánku.

Z našeho města
Menubox
Restbox

DOBŘÍŠ VAŠIMA OČIMA aneb už známe 10 priorit… Souhlasíte s nimi?

přidáno: 22. 02. 2018

Ve středu 7. února 2018 se zaplnil společenský sál Kulturního střediska Dobříš a u osmi diskusních stolů se sešli občané, aby svými návrhy a hlasováním pomohli vybrat deset nejvýznamnějších priorit či problémů města.

U diskusních stolů se setkalo dle prezenční listiny 58 účastníků, aby svými návrhy a hlasováním pomohli vybrat deset nejvýznamnějších problémů města.

Za největší prioritu přítomní občané označili „dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej,“ zdůraznili však také „nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny a zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tisíc obyvatel“.  Mezi prioritami nechyběla také „výstavba nové knihovny“ či „zavedení pytlového svozu tříděného odpadu po celé Dobříši“.  Náměty, které dostaly nejvíce hlasů, nyní postupují do ověřovací ankety, v níž mohou jejich důležitost hodnotit i ostatní občané. Také mladí (studenti Gymnázia Karla Čapka) měli u svého stolu zajímavé návrhy, hlavní důraz kladli na vybudování „víceúčelového společenského sálu“.

 „Vážím si toho, že lidé prokázali ochotu a chuť aktivně se podílet na dalším rozvoji města Dobříš. Děkuji všem účastníkům tohoto veřejného fóra, že se s námi ve svém volném čase přišli podělit o své nápady, náměty a také problémy, které je, podle jejich mínění, třeba neodkladně řešit,“ vyjádřil se starosta města Dobříše Stanislav Vacek.

Účastníci veřejného fóra mohli v rámci osmi diskusních stolů, kterými byly občan a úřad, bezpečnost ve městě; životní prostředí; územní rozvoj a doprava; místní ekonomika a podnikání; sociální a zdravotní oblast, rodina a zdravý životní styl; školství, volný čas a sport; kultura, cestovní ruch, péče o místní památky; děti a mládež (tzv. stůl mladých), navrhovat témata, která je trápí a je třeba je řešit. Poté od každého stolu byla hlasováním vybrána dvě nejdůležitější témata. V samém závěru fóra bylo tedy občany pojmenováno šestnáct témat, mezi nimiž přítomní svými hlasy označili těchto deset prioritních.

Návrhy 16 priorit a z nich 10 nejzásadnějších (2 priority stejný počet hlasů):

 • Dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej  
 • Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny 
 • Zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tis. obyvatel  
 • Stavba nové knihovny    
 • Pytlový svoz tříděného odpadu po celé Dobříši    
 • Skatepark – renovace ramp + akce 
 • Dostupnost zdravotní péče (stomatolog, pediatr, aj.)
 • Bezpečná cyklodoprava po městě (děti)
 • Zimní stadion (zastřešení,...) 
 • Chybějící chodníky a dopravní značení  - U Slávie, Školní, Lipky, Větrník, Vlaška
 • Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 • Řešení nepřizpůsobivých občanů v oblasti u kina a Na Lukách (Kolocentrum)
 • Podpora podnikatelů (místních) městem Dobříš
 • Revitalizace centra města podporující drobné podnikatelské aktivity (předzahrádky, akční nabídky)
 • Ambulantní sociální služby (denní stacionář, odlehčovací služba)
 • Rekonstrukce kina pro knihovnu

Anketa pro ověření problémů

Dalším krokem, do kterého nyní chce město občany zapojit, je uspořádání ankety pro ověření problémů formulovaných v rámci veřejného fóra. Svůj názor na význam jednotlivých námětů mohou nyní občané vyjádřit hlasováním v ověřovací anketě webu města

K dispozici je také tištěná podoba anketního lístku, který naleznete v březnovém vydání Dobříšských listů. Online hlasování i odevzdávat anketní lístky bude možné do 23. března 2018. Anketní lístek můžete odevzdat na podatelně MěÚ Dobříš, Infocentru města Dobříš, v Městské knihovně Dobříš a dalších místech. 

Co bude s výsledky?

Poté, co budou známy výstupy ankety, budou ověřené „priority“ předány na jednání rady města a dne 12. dubna budou výsledky ankety projednány zastupitelstvem města a zde již může být určeno, na kterou ověřenou prioritu bude vynaloženo 150.000 Kč.

autor článku: Šárka Krůtová, DiS. | koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21