Dnes je pátek 21. únor, svátek má Lenka.

Z našeho města

Den Země v Dobříši navštívily stovky dětí a podívat se přišla i paní kněžna

přidáno: 29. 04. 2019

V pátek 26. dubna bylo na hřišti Boženy Němcové v Dobříši opět živo. Konala se zde totiž oslava Dne Země, která letos nesla název „Po nás potopa?“. Již 11. ročník této oblíbené akce zorganizovala tradičně vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš Ing. Alena Harmanová s pomocí dalších dobrovolníků, firem a spolků.

Letošním tématem akce byl udržitelný rozvoj a seznámení veřejnosti, zejména dětí z Dobříše a okolí, s ochranou životního prostředí a možnostmi zachování naší přírody pro další generace. Návštěvníci mohli vidět mnoho zajímavého, poznat a vyzkoušet si spoustu aktivit a odnést si spoustu dárků. Společnost Eko-Kom přítomné seznamovala prostřednictvím projektu Tonda Obal na cestách s principy třídění odpadu, společnost Elektrowin se zpětným odběrem elektrospotřebičů, Dokas Dobříš s principy re-use, tedy prodloužením životního cyklu výrobků. Vše se však netočilo jen kolem odpadů. I voda je velmi důležitá pro zachování života. To prezentovala Vodohospodářská společnost Dobříš propagací pití dobříšské vody z kohoutku a využívání Sodastreemu. Názorně ukázala, kolik obalů od nápojů vyprodukuje čtyřčlenná rodina za tři roky. Pokud jste tu obrovskou klec plnou pet lahví neviděli, o mnoho jste přišli. Pokud ano, určitě jste se zamysleli nad tím, zda nejsou tyto odpady zbytečné. Dopolednem nás provázela hudební skupina Nepetuj.

Tvořilo se, poznávalo se, sportovalo se...

Nadšení dětí i rodičů vyvolala výroba voskovaných ubrousků pro každodenní použití na stanovišti Čajovny Dobříš a plnění Dobříšské „Noemovy“ archy na stanovišti Základní školy Trnka malovanými zvířátky. Společnost Bobcat přivezla také krásný bagřík, který si mohly vyzkoušet nejen děti. O trochu méně krásný, zato však jistě velmi využívaný bagřík ukázala i VHS Dobříš. Mohli jste si také zasportovat s lektorkami Aerobiku Orel a zaskákat, přeskákat, přelézat a klouzat na nafukovacích atrakcích. Stanoviště měl i odbor výstavby a životního prostředí, jehož vedoucí, Ing. Alena Harmanová, je hlavní organizátorkou celé akce od jejího vzniku. Na tomto stanovišti se poznávaly dřeviny, zatloukaly hřebíky do špalků různých dřevin, či běhala o berlích překážková dráha.

Paní Harmanová také osobně provedla všemi stanovišti nejvýznamnější návštěvníky hřiště, tajemníka úřadu Bc. Radka Řechku, místostarostku města Bc. Dagmar Mášovou a kněžnu Livii Colloredo-Mannsfeld.

„Den Země je již tradiční akce, kterou každým rokem pořádá odbor výstavby a životního prostředí pod vedení Ing. Harmanové. Pro mne je to skvělý příklad toho, že úřad a úředníci tu nejsou jen od toho, aby lidem povolovali, nařizovali, přikazovali, co mají dělat, ale konkrétní akcí šli příkladem a tím pomáhali zábavnou formou šířit osvětu již od těch nejmenších uživatelů naší planety. A že jich bylo hodně, jsem se osobně na této akci přesvědčil a všem organizátorům za to moc děkuji," vyjádřil se k celé akci přímo na místě tajemník města.

Na první dojmy z akce jsem se zeptali i samotné paní Harmanové: „Jsem velice ráda, že se celá akce povedla. Dívám se celý den na nadšené děti a vidím, že práce spojená s oslavou Dne Země má smysl. Musím vyzdvihnout, že na celé akci se pochopitelně podílí mnoho mých spolupracovníků, někteří dlouhodobě, mnozí z nich jsou již i mými přáteli, a všem bych touto cestou chtěla moc a moc poděkovat. Dobře si uvědomuji, zejména po mnoha zkušenostech z předchozích ročníků, že si jejich snahy musíme vážit.“

Po dlouhé době naše město opět ožilo krásnou akcí pro veřejnost, na které se bavili děti i dospělí. Prostřednictvím naší redakce tak děkujeme také za širokou veřejnost za přípravu, organizaci a realizaci Dne Země. Doufáme, že se s paní Harmanovou i jejími spolupracovníky setkáme zase za rok a těšíme se na jejich nové nápady.

autor článku: Denisa Havlíčková