Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Demolice dobříšského kina se uskuteční v březnu. 70 let po jeho otevření

přidáno: 24. 02. 2021

Město Dobříš řeší využití a budoucnost zdejší budovy bývalého kina více jak 15 let. Nyní je definitivně rozhodnuto. Chátrající kino čeká demolice, ke které dojde přesně 70 let po jeho otevření.

Smutná historie dobříšského kina

Budova dobříšského kina se začala stavět v 50. letech 20. století. K jejímu slavnostnímu otevření došlo v prosinci 1951 a záhy se stala velmi populárním místem, které se těšilo vysoké návštěvnosti. I vzhledem k modernizaci a vzniku velký multikin však malé dobříšské kino začalo koncem 20. století stagnovat a stav málo využívané budovy se postupem času zhoršoval. V roce 2003 bylo nakonec kino uzavřeno a v budově fungovalo až do roku 2010 jen několik různých provozovatelů zdejší restaurace. Od roku 2005 bylo veřejnosti představeno několik záměrů, jak by mohla být budova využita a v posledních letech se o budoucnosti tohoto místa vedly mnohé veřejné debaty. Vzniklo dokonce několik studií a plánů na přestavbu, ale žádná z nich nebyla realizována.

Zdroj foto Depozitář a archiv muzea města Dobříš: Snímek stavby kina z června 1951 ukazuje, že se budovalo skutečně „na zelené louce". Druhá fotografie zobrazuje kino krátce před dokončením v říjnu 1951. 

Současné vedení města rozhodlo o radikálním řešení

Chystanou demolici kina už v září 2020 potvrdil starosta Dobříše veřejnosti poté, co zastupitelstvo definitivně rozhodlo o zastavení poslední navrhované rekonstrukce: „Projekt knihovny se spolkovou činností se ukázal postupem času jako nereálný a pro město příliš finančně náročný. Rozhodli jsme proto o odstranění budovy, která je v havarijním stavu.“ O demolici budovy však bylo rozhodnuto na základě odborného posudku statika už v roce 2017. Současné vedení radnice se jen definitivně rozhodlo k radikálnímu řešení, které tuto budovu tak jako tak čekalo. Realizace akce s názvem „Demolice bývalého kina Dobříš a následná revitalizace pozemku“ začne už v první polovině března letošního roku. Město Dobříš vybralo v rámci veřejné zakázky na základě připravené projektové dokumentace zhotovitele bouracích prací a po odsouhlasení rady města byla podepsána smlouva o dílo. Konkrétní datum zahájení demolice vedení města oznámí veřejnosti i novinářům, jakmile se na něm domluví s realizátorem demolice.

Budova bývalého kina je na demolici připravena

Přípravné práce na odstranění budovy bývalého kina byly zahájeny už na konci ledna letošního roku. Společnost Dokas Dobříš, s. r. o., která pro město zajišťuje komunální služby, odstranila staré zábradlí, vybudovala bezpečnostní oplocení, vyklidila interiér a odstranila některé dřeviny pro příjezd těžké techniky. Vzrostlé stromy, které na místě zůstaly, dostanou před samotným bouráním ochranné bednění pro omezení rizika poškození kmenů.

Po odklizení budovy bude v místě vybudován jednoduchý park

Celkový předpokládaný rozpočet projektu na demolici kina a vybudování nového parku činí necelé 3 mil. Kč. Tato částka pokryje odborné odstranění staré budovy a všech konstrukčních prvků, likvidaci vzniklého odpadu i vznik nového parku s lavičkami a výsadbou zeleně. Celá tato akce je kompletně hrazena z vlastních finančních zdrojů města.

„Projekt jsme byli od začátku připraveni realizovat i bez dotace, protože jsme přesvědčeni, že odstraněním této nebezpečné ruiny a výstavbou nového parku vyřešíme dlouhodobý problém, který trápí širší centrum města a po jehož řešení občané opakovaně volali. Nicméně s definitivním verdiktem, který byl mimochodem známý už dávno, ale nikdy se neřekl příliš nahlas, přišly z veřejnosti i negativní ohlasy. Umím je pochopit, protože také my jako vedení města vnímáme určitý genius loci této budovy. Rozumím, že s místem, kde řada Dobříšáků prožila své první rande, se neloučí snadno. Troufám si ale říct, že budoucnost tohoto místa byla definitivně zpečetěna už v roce 2003, kdy došlo k jeho uzavření,“ uvedl místostarosta Tomáš Vokurka.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)