Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Cyklus přednášek O ZDRAVÍ zahájí Radkin Honzák

přidáno: 06. 10. 2021

Zdraví je nevyčerpatelné téma. Pohled do tisku i nejvíce prodávaných knih ujistí, že spousta lidí se o (své) zdraví zajímá a hledá, co přesně termín zdraví znamená. Na základě zkušeností a rad odborníků pak třeba i měníme své životní návyky a chceme si udržet dobrou kondici co možná nejdéle.

Proto jsme spojili síly – Římskokatolická farnost v Dobříši a Henotes – ambulance praktické lékařky MUDr. Magdalény Ježkové a vymysleli cyklus přednášek o zdraví. V následujících měsících vám chceme nabídnout aktuální témata z úst předních odborníků. Budou mít jedno společné. Ve středu zájmu bude člověk a budeme se na něj dívat z různých pohledů. Nejen tedy z pohledu možných chorob a jejich prevence, ale neopomeneme ani zasadit člověka do určitého prostředí a vztahů, dotkneme se vnitřního prožívání – emocí, svědomí. Budeme se ptát, jak našemu zdraví prospívá spirituální zakotvení. Budeme hledat, co vše zvyšuje naši odolnost civilizačním nástrahám a jak udržet stres v míře, která je zdraví prospěšná. 

Pro zahájení cyklu jsme si nemohli přát lepšího přednášejícího než je psychosomatický lékař pan Radkin Honzák. A protože jeho moudrost a pedagogický talent jsou téměř nevyčerpatelné, naše pozvání přijal hned dvakrát.

První přednáška se uskuteční  ve čtvrtek 14. října od 18:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše (Na Nábřeží  1650, Dobříš). Jejím tématem budou EMOCE – dvě základní cítili už dinosauři a to nejspíš dost podobně, jako my. Které to byly? Které jsou ty další, když jich medicína uznává 6 základních? Rozhodujeme se pod jejich vlivem, nebo jsme vždy schopni zachovat si zdravý rozum?

Druhá pak v úterý 9. listopadu od 18:00 v Kulturním domě (Mírové náměstí 68, Dobříš) nabídne různé úhly pohledu Radkina Honzáka na zdraví - a bude to vtipné, moudré, laskavé a plné praktických postřehů jak zdravě(ji) žít.

MUDr. Radkin Honzák (*1939) v roli psychiatra prošel řadou medicínských oborů – pečoval/pečuje o pacienty v transplantačním programu, s poruchami trávicího traktu, v psychiatrických léčebnách, má zkušenost s výukou praktického lékařství na 1. Lékařské fakultě. Působí jako psychoterapeut. Je publicistou a propagátorem psychosomatického přístupu – tj. pohledu na člověka a jeho stonání v souvislostech jeho vlastního životního příběhu, rolí, které člověk plní, zakotvení ve vztazích. Propojuje tak rovinu biologickou (tělesnou), psychickou, společenskou a spirituální. Psychosomatika je dnes samostatný nástavbový obor medicíny a Radkin Honzák je jedním z důležitých odborníků, kteří stojí za jejím zavedením v českém prostředí.

Při příležitosti jeho návštěvy v Dobříši jsem si dovolila položit panu doktorovi pár otázek

Která emoce je v Tvých očích nejzajímavější, dá-li se vybrat a oddělit od ostatních, a případně proč?

Všechny jsou nezbytné, jinak by tu nebyly. Nejraději mám RADOST a dál, její pokračování, kterým je KRÁSA což je radost, která trvá.

Kdy ses poprvé potkal s psychosomatickým přístupem a co Tě na něm nejvíce oslovilo?

Vlastně hned, jak jsem přišel z psychiatrické léčebny z Kosmonos do Prahy a nastoupil na místo po Miloši Vojtěchovském. Takzvaně "nic jiného mi nezbývalo", než pokračovat. Tedy téměř od začátku své kariéry.

Dobříš Ti, pokud vím, není neznámá. Podělíš se o nějakou vzpomínku spojenou s tímto městem?

Na Dobříši jsem strávil kus dětství. Můj tatínek tu působil jako lékárník a z dobroty srdce za války rozdával vojáčkům Rudé armády nakaženým kapavkou léky sulfonamidy. Oni se odměňovali různě a jeden mi přivedl koně. Nesměl jsem si ho tenkrát vzít a moc mě to mrzelo.

Přijměte prosím naše pozvání na tato jedinečná setkání!

Vstupné na obě přednášky dobrovolné, na místě budou uplatňována všechna platná protiepidemická opatření.

autor článku: Za pořadatele ŘK farnost Dobříš a Henotes – ambulanci praktického lékaře MUDr. Magdaléna Ježková