Dnes je sobota 20. říjen, svátek má Vendelín,
je Mezinárodní den kuchařů.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Co bude dál s rybníkem Papežem?

přidáno: 20. 03. 2015

Téma, které se aktuálně nese naším městem. Všichni nyní máme jedinečnou možnost vidět rybník Papež zcela vypuštěný. Mezi lidmi se tak šíří otázky o tom, co se bude dít dál a zda se někdy budeme opět moci koupat v čistém rybníku a mít tak v našem městě přírodní koupaliště, po kterém touží hlavně děti.

Otázky ohledně rybníka Papeže i přilehlého rybníka Koryto jsme tentokrát pokládaly panu Ing. Michalu Pernicovi, který je ředitelem C-M spol. s.r.o., která má rybníky ve své spárvě.

Kdo má nyní na starost vypouštění rybníka, jeho vylovení a celkovou organizaci takto velké akce, která se konala naposledy v osmdesátých letech?

Výlov zajišťuje Český rybářský svaz, územní svaz Praha ve spolupráci se zaměstnanci našeho rybářství. Obsádka ryb je totiž v majetku rybářského svazu.

Za jakým účelem bylo rozhodnuto po tak dlouhé době vypustit rybník Papež, respektive, jaké jsou záměry do budoucna?

Hlavním důvodem výlovu rybníka Papež bylo ukončení spolupráce s rybářským svazem Praha, a to z důvodu nevyhovujícího hospodaření, která způsobovalo závažné ztráty na naší vlastní produkci ryb na rybnících v soustavě pod Papežem. Dalšími okolnostmi byla i prohlídka a případná rekonstrukce výpustných zařízení, která v rybníce jsou.

Co se stalo, že Vám voda utekla z rybníku Papež do rybníku Koryto, který na Papež navazuje?

Vzhledem k velmi dlouhé době, kdy se rybník Papež nevypouštěl a neprováděly se opravy na stavebním zařízení, byl stav vypouštěcího zařízení ve velmi vážném technickém stavu. V průběhu vypouštění došlo k selhání vlastního vypouštěcího ventilu a tím k rychlému vypuštění celého rybníka i s rybí obsádkou.

Bude se nyní, když je Papež vypuštěn čistit jeho dno, nebo se budete soustředit pouze na problematický rybník Koryto?

Na Papeži bude nyní provedena oprava vypouštěcího zařízení a oprava přívodu vody na sádky. Proběhne takzvané letnění rybníku, které by mělo mít za výsledek mineralizaci rybničních sedimentů a vlivem proschnutí dna dojde k popraskání vrstev usazeného bahna. To přispívá k provzdušnění vrstev, které se nachází pod svrchní vrstvou. Přístup vzduchu do hlubších částí sedimentů zmenšuje význam anaerobních procesů. Celkově by mělo dojít ke zlepšení produkčního potenciálu. Vyjma toho mají také litorální porosty možnost regenerovat. Sedimenty odstraňovat nebudeme na rozdíl od rybníku Koryto, u kterého počítáme s celkovým odbahněním.

Dle Vašich vyjádření v lednových Dobříšských listech, bude rybník Papež v budoucnu atraktivní hlavně pro sportovní rybáře. Nicméně všichni dobře víme, že občané Dobříše touží po kvalitním přírodním koupání v Papeži, který k tomu přímo vybízí a kde se dříve bez problémů koupalo. Je nějaká možnost, že by se v budoucnosti za spolupráce s městem, mohl rybník Papež a jeho okolí stát opět místem k rekreaci a odpočinku u vody?

Už jen vlastní sportovní rybolov považujeme za jistou formu rekreace, ale je nám samozřejmě jasné, že občané by rádi tento rybník využívali také ke koupání a opalování. Problémem, který brání většímu využití rybníka ke koupání je ale malý přítok vody, což má samozřejmě za následek obtížnější dodržení hygienických limitů. Tento fakt je bohužel limitující. Dovedu si představit využití pláží rybníka ke slunění, ale ke koupání to asi nebude. Každopádně jsme i s vedením města na toto téma hovořili a uvidíme, co se nám společně podaří vymyslet.

Kdy plánujete opětné napuštění rybníka?

V nejlepší možné variantě budeme rybník napouštět letošní podzim, ale spíše si myslím, že k opětovnému napuštění dojde až v příštím roce.

autor článku: Redakce DA & Ing. Michal Pernica