Dnes je pondělí 14. červen, svátek má Roland,
je Světový den dárců krve.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Možnost nominace na Cenu města Dobříše je prodloužena do 30. dubna 2020

přidáno: 27. 04. 2020

Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, který si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu města Dobříše v roce 2020!

Cena města Dobříše se uděluje v našem městě už od roku 2007. Během této doby bylo celkem vyznamenáno 30 osobností, kterým byla udělena buď samotná cena, čestné uznání, mimořádné ocenění nebo Pamětní list válečného veterána.

Až do roku 2017 byla tato mimořádná akce organizována dokonce každý rok, ale pak se rozhodlo o změně. Nyní je tedy ocenění udělováno jednou za dva kalendářní roky, a to vždy v sudém roce.

Mimořádná situace přinesla prodloužení možnosti nominace významných osobností a možná nám ukázala kdo si ocenění zaslouží...

Současná doba přináší mnoho změn do našich životů a nutnost řešit aktuální, závažné otázky a činit důležitá rozhodnutí. Je tedy logické, že nikdo z nás neměl příliš myšlenky na vzdálené akce a například nominaci významné osobnosti na Cenu města Dobříše. Na druhou stranu… nedala nám tato situace možnost ukázat hrdiny okolo nás?

Pojďme společně využít možnosti stále nominovat významnou osobnost na Cenu města Dobříše v roce 2020 a vyjádřit své díky těm, co nemyslí jen na sebe, co dělají obyčejné i neobyčejné věci pro naše město a občany.

Udělování Ceny města Dobříše upravuje statut, který byl v nové podobě schválen zastupitelstvem města v dubnu 2019:

Zastupitelstvo města Dobříše uděluje Cenu města Dobříše jak za celoživotní přínos, tak za významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v těchto oblastech:

 • hospodářský rozvoj,
 • kultura,
 • sport,
 • věda a výzkum,
 • ekologie,
 • umění,
 • výchova a vzdělávání
 • a jiné (např. za záchranu života apod.).

Cena města Dobříše může, mimo jiné:

 • být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě,
 • může být udělena jednotlivci i po jeho smrti „In memoriam“
 • nelze nominovat členy zastupitelstva města, zaměstnance města a městem zřízených, řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností,
 • nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získal

Další informace k nominaci:

Nominaci na udělení Ceny města Dobříše mohou podávat jednotlivci, kolektivy, jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to vždy písemně na podatelně MěÚ Dobříš, nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, datovou schránkou, případně elektronickou poštou na mail:epodatelna@mestodobris.cz.

Každý kandidát na udělení Ceny města Dobříše musí být navržen samostatnou nominací, kdy počet nominací jednoho kandidáta není pro udělení CMD rozhodující.

Kdy a kde se bude Cena města Dobříše v roce 2020 předávat?

Cena města Dobříše v roce 2020 bude předána starostou města Dobříše na slavnostním večeru, který je plánovaný na sobotu 3. října 2020 v Zrcadlovém sále  zámku Dobříš. Kdo bude tento slavnostní večer moderovat a jak bude probíhat zatím zveřejněno nebylo.

Jména osobností, kterým byla Cena města Dobříše udělena v minulých letech, naleznete na webových stránkých města.

Nominace na udělení Ceny města Dobříše musí obsahovat povinné údaje:

 • jméno a adresu nominovaného kandidáta,
 • zdůvodnění předkládaného návrhu,
 • jméno a adresu předkladatele/navrhovatele.

Přílohou nominace je písemný souhlas navrženého kandidáta s jeho nominací na udělení ceny, jinak se k návrhu nepřihlíží. V případě návrhu kandidáta „In memoriam“ tento souhlas svědčí osobě dle příbuzenského vztahu blízké. Nominace, která nesplňuje tyto náležitosti, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání je vyloučena. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel/předkladatel.

Bližší informace a formulář pro nominaci se souhlasem naleznete také na webových stránkách města.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)