Dnes je středa 12. prosinec, svátek má Simona.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Ceny města Dobříše obdrží paní Rysová a manželé Colloredo-Mannsfeldovi

přidáno: 11. 09. 2017

Rok uběhl jako voda a loňský, lidsky i umělecky silný zážitek z předání Cen města Dobříše panu Stanislawu Górovi bude mít silnou „konkurenci“. Šťastným krokem byl v minulosti nápad radnice natočit o laureátech dobříšské ceny medailonky, které reflektují jak minulost, tak současný život a plány do budoucna. Zároveň si tak oceněné osobnosti odnášejí hezkou zvěčněnou vzpomínku a svým způsobem i reflexi svého života v podobě profesionálně natočeného medailonku.

Dovolte nám v krátkosti představit letošní oceněné osobnosti i umělce, kteří na jejich počest letos vystoupí.

Hana Rysová

Profesionálně fotografuje od roku 1964, v 70. letech dálkově vystudovala výtvarnou fotografii na FAMU u profesora Jána Šmoka. V 90. letech pracovala jako fotoreportérka časopisu Rock & Pop. Fotila řadu významných osobností ze společenského  a uměleckého prostředí. Spolupracovala s fotografem Karlem Plickou, později s Tomášem Halíkem, geologem Václavem Cílkem, sochařem Mojmírem Preclíkem nebo s písničkářem Janem Burianem. Od roku 1974 uspořádala 101 výstav. Je spoluautorkou mnoha knih a Dobříš byla a je jedním z jejích stěžejních fotografických témat.

„Fotografie Hany Rysové se vůbec nesnaží zalíbit i vrátnému u hlavního vchodu, ale klidně a bezprostředně se vetřou zadem. Jsou působivé, ale velmi nenápadným způsobem. Myslím, že tato působivost je dána tím, že autorka sice zná krásu a náladu věcí, ale ta pro ni není na prvním místě. Spoušť fotoaparátu zmáčkne v okamžiku, kdy pocítí nějakou dosti hlubokou spřízněnost – ne s tím, co vidí, ale s tím, co ji obklopuje. A v tom je její hlavní umění.“ ( Václav Cílek)

Jerome a Livie Colloredo-Mannsfeldovi

Historie rodu Colloredo-Mannsfeldů sahá již do konce 10. století. Ke spojení rodů Colloredo a Mannsfeld došlo na konci osmnáctého století. Gundakar kníže Colloredo si tehdy vzal Marii Isabelu, dceru posledního knížete z rodu Mannsfeld-Fondi. Sňatkem připadlo Colloredům panství Dobříš, Obořiště, Suchdol a Nusle. K rozsáhlým majetkům významného rodu dále přibyl roku 1879 zámek a panství Zbiroh, které koupil kníže Josef, aktivní stoupenec revolučního hnutí roku 1848 a předseda rakouské panské sněmovny. Správa statků přešla po první světové válce na jeho vnuka Jeronýma, který měl se svými syny Josefem, Jeronýmem a Vikardem plně okusit hořkost dvacátého století.

Na sklonku třicátých let se podpisem příslušnosti k české šlechtě stal rod Colloredo-Mannsfeldů nepřítelem Velkoněmecké říše. Jejich majetky byly za druhé světové války zabaveny nacisty a zámek Dobříš se stal sídlem říšského protektora. Konec války nepřinesl navrácení statků, právě naopak. Přestože se během války vyznačovali Colloredo-Mannsfeldové protifašistickým postojem, čekalo na ně po jejím konci těžké období vysvětlování spojené s vyhrocenou německou otázkou v Československu. Opočno a Dobříš byly zkonfiskovány již po roce 1945 a zámek Zbiroh následoval o tři roky později. Dobříš pak čekalo dlouhé období, kdy byl zámek využíván jako sídlo Svazu československých spisovatelů.

V předtuše nadcházejících poměrů emigrovali potomci rodu před komunisty do zahraničí. Po pádu bývalého režimu byly zámky Dobříš a  Zbiroh navráceny hraběti Jeronýmovi, bratrovi původního dědice Dobříše Vikarda, který zemřel již v roce 1946. Jeroným se na Zbiroh přestěhoval a žil zde až do své smrti. Dědicem obou panství se pak stal hrabě Jerôme, syn nejmladšího z Jeronýmových bratrů. Ten Zbiroh ponechal státu a své úsilí napjal k dobříšskému panství, které spravuje a kde dnes také se svou manželkou Livií střídavě žije.

Rodina Colloredo – Mannsfeld na Dobříši dlouhodobě spolupracuje a podporuje mnoho organizací, např. Rodinné centrum Dobříšek, Nadační fond Zdeňky Žádníkové, Dětský domov Korkyně, tenisový klub, ZŠ Trnka, fotbalový klub, základní  školy, gymnázium, další spolky, Stéblo, katolickou i evangelickou církev. Významně se podílí na kulturním i hospodářském rozvoji města.

Po slavnostním předání Cen města Dobříše zahraje laureátům i všem přítomným hostům soubor Baroque Jazz Quartet

Baroque Jazz Quartet vznikl ze souboru Barock Jazz Quintet, který v roce 1975 založil klarinetista Jan Hlaváč. V něm hráli postupně členové nynějšího kvarteta, výteční instrumentalisté a zároveň pedagogové: flétnista a altsaxofonista Jaroslav Šolc (Mahagon a Jazz Fragment), kontrabasista František Uhlíř patří dodnes k evropské špičce (např. jako kmenový spoluhráč Emila Viklického), bubeník Milan Vitoch (např. Bacily, Framus 5 Michala Prokopa, Andrštův Blues Band a dal.). Uměleckým vedoucím kvarteta je Eduard Spáčil, významná osobnost v oblasti soudobé vážné hudby.

Kdy a kde budou Ceny města Dobříše za rok 2016 předány

Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, sobota 23. září od 19.00 hod. Moderátorkou slavnostního večera bude Zdeňka Žádníková Volencová. Vstupné pro veřejnost je dobrovolné.

autor článku: redakce DA a Adéla Čermáková