Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

hudební festival Dobříš

Budova čp. 66 zůstává v majetku města Dobříše

přidáno: 10. 02. 2023

Přesně před rokem obyvatelé i zastupitelé města Dobříše veřejně kritizovali plánovaný prodej nemovitosti čp. 66, v níž sídlí Policie ČR, Obvodní oddělení Dobříš. Jednou z osob, která se k celé věci jasně vyjádřila, byla tehdejší zastupitelka Jindřiška Romba, která dnes jako místostarostka Dobříše s radostí oznamuje, že budova zůstává v majetku města.

Hlavním důvodem původně plánovaného prodeje budovy čp. 66 bylo financování nákladné revitalizace náměstí Komenského.

„Jiné financování z rozpočtu možné není, nebo jej opravdu nevidím? Schválený rozpočet v položce ,Prodej majetku, příspěvky na vybudování infrastruktury´ předpokládá mimo jiné prodej budovy čp. 66 za kupní cenu cca 22 mil. Kč. Kolik nemovitostí město Dobříš ve svém vlastnictví má? Nenajdeme v budoucnosti nové možnosti, řešení a nezjistíme, že je vše nenávratně pryč?“ ptala se tehdy opoziční zastupitelka Jindřiška Romba (celé vyjádření naleznete v únorovém vydání Dobříšských listů: Jindřiška Romba: Je opravdu nutné přikročit k již nevratnému prodeji budovy čp. 66?).

K radosti současné místostarostky města Dobříše i velké většiny obyvatel nakonec po roce řešení tohoto problému, zůstává budova v majetku města.

„Budova č. 66, kterou známe jako budovu, ve které dnes sídlí státní Policie ČR, zůstává ve vlastnictví města Dobříše. Byť se tato budova objevila v rozpočtu města jako položka k prodeji pro rok 2022, s jejím prodejem se již v budoucnu nepočítá,“ uvedla úvodem ve svém aktuálním vyjádření Jindřiška Romba.

Tato budova, stejně jako další městské nemovitosti, však vůbec není v dobrém stavu. Její zásadní opravy a rekonstrukce jsou nutné.

„Když se na budovu čp. 66 podíváte, možná to tak nevypadá, nicméně rekonstrukce je nevyhnutelná. Budova není v dobré kondici. Ostatní budovy města na tom ale o moc lépe také nejsou. Právě zdraví budovy čp. 66 bylo jedním z důvodů jejího plánovaného prodeje. Druhým důvodem bylo financování rekonstrukce Komenského náměstí. Dotačními tituly získanými na jiné projekty a se zapojením úvěrového rámce města nebylo nakonec třeba se budovy čp. 66 zbavovat. Zůstává tak i nadále ve vlastnictví města,“ vysvětlila místostarostka podrobněji aktuální situaci okolo této budovy a vyjádřila obecný názor současné koalice k městskému majetku: „Městské nemovitosti by měly primárně zůstávat ve vlastnictví města. Tímto směrem se ubíráme i s koaličními partnery. Máme velký zájem budovy postupně rekonstruovat. Finance jsou ale omezené. Postupnými kroky toho ale dosáhnout lze. To, co se zanedbávalo po dlouhá léta, nelze napravit obratem. Bude třeba zapojit financování skrze dotační tituly. Na ně bude třeba připravit projekty. Stojí to však za to. Nemovitosti města jsou významné a potřebné pro udržitelný a přiměřený vývoj města.“

autor článku: redakce DA (zdroj: www.dlonline.cz a FB Jindřiška Romba)