Dnes je úterý 17. květen, svátek má Aneta,
je Mezinárodní den proti homofobii.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Bude v Brdech vystavěna velká fotovoltaická elektrárna? Rozhodne se dnes

přidáno: 29. 04. 2021

V areálu bývalé protiraketové základny Klondajk v Brdech by mohla být v budoucnu vystavěna nová fotovoltaická elektrárna. Realizace celého projektu závisí na změně územního plánu, o kterém se bude rozhodovat na dnešním mimořádném zasedání Zastupitelstva města Dobříše.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se konalo ve čtvrtek 15. dubna, vystoupila jako zástupkyně hraběte Leonarda Colloredo-Mansfelda paní Bedrníčková, aby představila záměr vystavět v rámci revitalizace bývalé raketové základny Klondajk na tomto území fotovoltaickou elektrárnu.

„Naším záměrem je proměnit v rámci rekultivace území protiraketové základny Klondajk po dobu 12 let na fotovoltaickou elektrárnu. Na tomto území je totiž třeba provést sanaci celé plochy, aby se mohl pozemek uvést zpět do podoby funkčního lesa. Místo je třeba vyčistit od zbytků nejrůznějších látek, mrtvých zvířat, pokácených stromů, ale i vystavěných betonových krytů,“ upřesnila při jednání zastupitelstva paní Bedrníčková. Podle jejích dalších slov došlo k řadě jednání, na základě kterých s panem hrabětem hledali právě tuto variantu projektu, která by vedla k obnovení lesního porostu, pokryla náklady sanace, byla ekologická a zároveň generovala nějaké příjmy.

Ilustrační obrázek fotovoltaické elektrárny v Ralsku. (zdroj foto: www.elektrarny.pro)

Co říkají na záměr milovníci Brd a vedení města Dobříše?

Reakce veřejnosti na tento záměr se zatím objevily hlavně na sociálních sítích. Tady rozpoutal asi největší debatu ve veřejné facebookové skupině CHKO Brdy pan Jan Matějů. Většina lidí s výstavbou gygantické fotovoltaické elektrárny v prostoru protiraketové základny Klondajk nesouhlasí. Svůj osobní názor nám více přiblížil právě pan Matějů: „Nejsem z oboru, nemám v tomto směru žádné vzdělání, ale jsem občan, který má rád přírodu, speciálně naše Brdy. Není mi jedno, co se v nich děje. Z pohledu laika jsem přesvědčený, že by nemělo docházek k úbytku zalesněné plochy. Zadní část bývalé raketové základny Klondajk je nyní v katastru vedena jako lesní pozemek a fakticky tak tvoří většinu území les. Dle mého názoru by to tak mělo zůstat. Plán financovat sanaci výstavbou fotovoltaické elektrárny mi nepřijde moudrý. Navíc, když kvůli tomu musí dojít ke změně územního plánu a tato plocha by přestala být úředně lesem.“

Rada města Dobříše projednala pořízení této změny územního plánu a doporučuje nyní zastupitelstvu návrh neschválit. Podkladem k tomuto rozhodnutí bylo radním nedoporučující stanovisko úřadu územního plánovaní, který dospěl k závěru, že uvedený záměr znamená výrazný negativní zásah do hodnotného území. Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem a předložený návrh předstvuje komenrční záměr soukromé osoby který nad těmito veřejnými zájmy nepřevyšuje. Názory samotných zastupitelů na změnu územního plánu se v tomto ohledu liší. Někteří jsou rezolutně proti výstavbě tak velké fotovoltaické elektrárny, jiným by stavba vzhledem k rekultivaci území nevadila. Definitivní výsledek tak bude známý až po dnešním hlasování.

Zastupitelé města Dobříše se dnes budou zabývat také dalšími návrhy na změny územního plánu

Mimo změnu týkající se území protiraketové základny Klondajk čekají dobříšské zastupitele i další zásadní otázky v řešení územního plánu. Podán je například návrh na změnu územního plánu na pozemku u restaurace Krmelec. Tady by mělo být smíšené nezastavěné území změněno na plochu silniční s dopravní infrastrukturou. Další návrhy na změnu územního plánu se pak týkají lokality Brodce. Podány jsou návrhy změny územního plánu hned u několika pozemků, které by se měly změnit z plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské na plochy smíšené nezastavěného území.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBŘÍŠE

Starosta města Dobříše svolává 19. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 17:00 hod. částečně (do naplnění kapacity sálu určené pro veřejnost – 35 občanů) ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš (Mírové náměstí 68) a částečně formou videokonference

Navržený program 19. zasedání Zastupitelstva města Dobříše:

1. Schválení programu 19. zasedání ZM

2. Určení ověřovatelů a návrhové komise

3. Rozpočtové opatření č. 2/2021

4. Odkup spoluvlastnických podílů 3/8 a 1/2 na pozemku p. č. 2453/18

5. Návrh na změnu územního plánu – změna pozemků p. č. 1809/21, 1869/1 (Klondajk) z ploch NL – plochy lesní a NP – plochy přírodní na plochu VL – výroba a skladová – lehký průmysl

6. Návrh na změnu územního plánu – změna pozemků p. č. st. 2230, 2542, 928, 2080, 2078, 2077, 2538, 2079, 2541 a p. č. 1433/8, 1433/31 (průmyslová zóna Pražská) z plochy VL na plochu VD

7. Návrh na změnu územního plánu – změna části pozemku p. č. 1452/2 (u restaurace Krmelec) z plochy NS – smíšené nezastavěného území na plochu DS – dopravní infrastruktura – silniční

8. Návrh na změnu územního plánu – změna pozemku p. č. 1896/110 (lokalita Brodce) z plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské na plochy smíšené nezastavěného území

9. Návrh na změnu územního plánu – změna pozemků p. č. 1896/132, 1896/133, 1896/157, 1896/158, 1896/159, 1896/160 (lokalita Brodce) z plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské na plochy smíšené nezastavěného území

10. Změna č. 3 Územního plánu Dobříše – výstavba RD v lokalitě Brodce

11. Různé

Pokyny pro zájemce z řad veřejnosti o účast formou videokonference:

1. Stačí být na internetu a připojit se online na zasedání prostřednictvím aplikace Teams.

2. Po připojení si nechte vypnutý mikrofon.

3. Budete-li se k projednávanému bodu chtít vyjádřit, přihlaste se do diskuze prostřednictvím tlačítka „zvednout ruku“ a vyčkejte na vyzvání předsedajícího.

4. Jakmile dostanete slovo, zapněte si mikrofon a kameru a můžete hovořit.

5. Po skončení příspěvku se kliknutím na tlačítko odhlaste z diskuze a vypněte si mikrofon.

6. V případě technických dotazů volejte Petra Oplíštila na tel. 736 623 386.

autor článku: redakce DA