Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Kdo je novým jednatelem společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. a jaké má plány?

přidáno: 06. 05. 2020

V pondělí 4. května 2020 oznámilo vedení města Dobříše, že do funkce společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. nastupuje nový jednatel. Po 11 letech vystřídá odvolaného Mgr. Jana Marka v ředitelském křesle mladý a nadšený Adam Šauer.

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda se k této zásadní změně ve vedení městské společnosti vyjádřil ve svém prohlášení:

Jak funguje městská společnost DOKAS

Společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. je firma vlastněná 100% městem. Rada města zde vykonává funkci valné hromady společnosti, vedle schvalování účetní uzávěrky mimo jiné také jmenuje i odvolává jejího ředitele.

Společnost DOKAS vykonává pro město a jeho obyvatele zásadní činnosti z oblasti svozu odpadů, údržby veřejné zeleně či opravy silnic. Pro naše město je výhodné, když nemusí každou zakázku na tyto služby soutěžit, ale má právě k tomuto účelů zřízenou společnost.

Důvody odvolání jednatele společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o.

Od roku 2016 platí Zákon o zadávání veřejných zakázek, který nám určuje podmínky, jak může firma vlastněná 100% jiným subjektem pro tento subjekt pracovat. Podobné zákony platí v celé EU.

Zákon se snaží nastavit taková pravidla, aby bylo v nejvyšší možné míře zachováno konkurenční tržní prostředí. Pro situace zadávání veřejných zakázek však stanoví, že DOKAS musí pro město poskytovat většinu (více jak 80 %) svých služeb a obrat pro jiné zadavatele může být maximálně 20 % zakázek. Splnění této podmínky pak opravňuje město objednávat služby DOKAS bez výběrového řízení, tj. „napřímo“.

Od počátku platnosti Zákona o zadávání veřejných zakázkách DOKAS toto pravidlo 80/20 neplnil a neplní doposud. Předchozí i současné vedení města jednatele opakovaně vyzývala, aby učinil takové kroky, aby k porušování zákona nedocházelo.

Ani za rok 2019 však DOKAS 80% objemu zakázek z města nesplnil.

V roce 2018 vykázal DOKAS zisk 2,3 mil. Kč. Za rok 2019 již byla vykázána ztráta 1,7 mil. Kč, která byla pokryta z fondu nerozděleného zisku z minulých let. Předložený plán hospodaření na letošní rok pak očekává také ztrátu.

Pan Mgr. Marek vykonával funkci jednatele společnosti DOKAS více jak 11 let. Naše představy o fungování společnosti se však v řadě bodů neshodovaly.

Očekávám, že jednatel dceřiné městské společnosti bude řešit především potřeby města, překládat návrhy a věcně argumentovat. Dodržování zákonů pak musí být samozřejmé.

Otevřené výběrové řízení na pozici jednatele společnosti DOKAS

Z výše uvedených důvodů nechalo vedení města Dobříše na podzim loňského roku vypracovat analýzu (zde), která nastínila možné další kroky. Zároveň bylo vypsáno otevřené výběrové řízení na pozici jednatele společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., do kterého se přihlásilo celkem 27 uchazečů. Z nich výběrová komise vybrala šest, se kterými proběhly osobní pohovory. Na konci výběrová komise doporučila Radě města pověřit vedením společnosti DOKAS právě pana Adama Šauera, který nastupuje do funkce od 1. května 2020.

Kdo je tedy Adam Šauer a jak se nám představil?

Jsem mladej nadšenec do odpadového hospodářství.

Pokud vynechám sny o tom, jak jsem chtěl být veterinář, tak mým snem bylo vždy mít firmu, kterou bych mohl posouvat dál. Od malička mě bavily stavby a pozorování toho, jak vše kolem funguje.

Při bakalářském studiu jsem měl možnost, poznat problematiku odpadové hospodářství, která mě zaujala natolik, že jsem změnil fakultu a v magisterském studiu se věnoval přímo odpadům a jejich využití.

Na Dobříš přicházíte jako zcela nová tvář? Bydlíte někde v našem regionu?

V současné době bydlím v Pohoří, Chotouni, ale v brzké době očekávám stěhování.

Máte rodinu?

Rodinu ani děti nemám a ještě nějakou dobu mám v plánu se věnovat jen práci.

Co jsou Vaše koníčky a záliby?

Mým největším koníčkem v době studia bylo hlavně cestování spojené s prací (například přes programy Work and Travel). V opravdovém pracovním životě už ale prostor na to, aby člověk mohl odjet na několik měsíců, není.

Co mě ale teď hodně baví je vaření. Při studiu jsem se stihl vyučit kuchařem a číšníkem a posledního půl roku se hodně intenzivně věnuji vaření piva.

A rád taky pořádám různé akce.

Jak dobře znáte naše město?

Přiznám se, že vůbec. Předpokládám ale, že budu mít už brzy více než dobrou příležitost tohle změnit.

Proč jste se přihlásil do výběrového řízení na pozici jednatele firmy DOKAS?

Moji dřívější práci (kromě výborného kolektivu) jsem bral od začátku jako praxi. Věděl jsem, že když se objeví příležitost, tak se jí chci chopit. Tohle byla ta pravá výzva, na kterou jsem čekal.

Jaké máte zkušenosti s odpadovým hospodářstvím?

Odpadové hospodářství mě zaujalo už při bakalářských studiích na České zemědělské univerzitě. Tady jsem studoval na Fakultě životního prostředí. Pro své magisterské studium jsem si vybral obor Odpady a jejich využití na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních doplňků.

Už při studiu jsem nastoupil pracovat jako vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu v Jílovém u Prahy.

Odpadovému hospodářství jsem se věnoval i v mé diplomové práci. Ta měla za úkol vytvořit analýzu odpadového hospodářství města a následně ho směrovat k vytyčeným cílům. Jedním z cílů bylo i nastavení nového systému a zprůhlednění finančních toků peněz v odpadovém hospodářství.

Systém byl právě v Jílovém u Prahy úspěšně zaveden a v současné chvíli prokazuje perfektní evidenci a jasné finanční toky. Zároveň došlo také ke zvýšení množství tříděného odpadu a relativní stagnaci nárůstu směsného komunálního odpadu.

Kromě toho, že se nyní budete seznamovat s novým prostředím a zaměstnanci, víte, co budete v prvních dnech ve firmě řešit?

DOKAS není malá firma a pro konkrétní věci bude potřeba seznámit se s prostředím a lidmi. Nicméně jeden z nejdůležitějších úkolů bude nastavení dobré spolupráce s městem, která je stěžejní pro fungování cele společnosti, ale i technického chodu města.

Máte v plánu nějaké personální změny?

Budu dělat vše proto, aby k žádným změnám nemuselo dojít a DOKAS i nadále tvořil pracovní příležitosti pro obyvatele Dobříše a ne prostor pro nadnárodní firmy.

Na co se nyní ohledně Vašeho nového pracovního místa těšíte nejvíce?

Jak jsem napsal, jako každý důležitý krok v životě, je pro mě i tato pozice výzva. A jaký mít lepší cíl, než se podílet na něčem tak významném, jako je firma, která se stará o technický chod města a dává práci místním obyvatelům.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)