Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Jakub Jarůšek: Na práci jednatele Dokasu se těším. Je to výzva!

přidáno: 01. 02. 2023

Dobříšská společnost Dokas má od dnešního dne nového jednatele. Na základě výběrového řízení se jím stal pan Jakub Jarůšek. Jak vypadal první pracovní den nového jednatele a jaké jsou jeho vize a plány?

Na začátku listopadu loňského roku byla vedení města Dobříše oficiálně doručena rezignace Adama Šauera na pozici jednatele společnosti Dokas. Městský úřad Dobříš tak obratem vyhlásil výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem devět uchazečů. Z nich pak výběrová komise navrhla městské radě na základě zaslaných životopisů, motivačních dopisů a osobního pohovoru jmenovat toho nejlepšího. Tím se stal pan Jakub Jarůšek, který prostředí této společnosti i města velmi dobře zná.

Pan Jakub Jarůšek ve společnosti Dokas Dobříš pracoval již dříve. Od roku 2001 do roku 2017 zde totiž pracoval na pozici obchodního a technického ředitele. Poté až do současnosti zastával funkci zástupce výrobního náměstka a technického stavební dohledu pro firmu BIOS, s. r. o. Jeho kvalifikace a předpoklady pro bezproblémové řízení společnosti Dokas jsou tak podle rozhodnutí výběrové komise velmi dobré.

Do svého pracovního křesla jednatele Dokasu usedl pan Jarůšek prvně právě dnes 1. února 2023 a kromě oficiálního seznámení se zaměstnanci společnosti absolvoval také prohlídku administrativní budovy a areálu Dokasu v doprovodu Adama Šauera. který se s Dokasem a jeho zaměstnanci naopak loučil.

Jak hodlá Jakub Jarůšek vést společnost zaměřenou na odpadové hospodářství, správu sportovišť města Dobříše a co bude řešit jako první? To vše prozradil nový jednatel Dokasu v dnešním rozhovoru.

Proč jste se vlastně přihlásil do výběrového řízení na jednatele společnosti, kde jste dříve pracoval?

Tento krok jsem opravdu dlouho zvažoval. Byl jsem si vědom velké zodpovědnosti v pozici jednatele Dokasu, ale stále jsem vnitřně cítil, že do této společnosti prostě patřím, a práce v ní, mě osobně bude naplňovat víc než ta, kterou jsem vykonávám do teď.

Prostředí společnosti a její zaměstnance velmi dobře znáte.

Máte představu o tom, co budete řešit ve své nové funkci jako první?

Je pravdou, že prostředí Dokasu i prostor ve kterém společnost působí dobře znám, ale také vím, že během pěti let, kdy jsem pracoval mimo tuto společnost se mnohé změnilo, a tak se zde budu seznamovat s novými zaměstnanci, s nově nastaveným systémem řízení a naplňováním nových náročnějších cílů.

Stal jste se jednatelem jedné z největších společností města Dobříše a zároveň jednatelem jednoho z lídrů v odpadovém hospodářství v našem regionu. Jaké jsou vaše cíle pro letošní rok v této oblasti?

Jak jsem uvedl, úkoly společnosti jsou na tento rok stanoveny, a já se s nimi musím podrobně seznámit a udělat vše proto, aby byly také splněny.

Co byste poradil obcím či městům, které chtějí zefektivnit a hlavně zlevnit poplatky za odapdy?

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Jsem přesvědčen, že samotné třídění na výrazné snížení ceny stačit nebude, zde bude muset do určité míry přispět stát.  Vždyť problematikou s ukládáním odpadu a recyklací se zabývá i EU již spoustu let, kdy se stále odkládá program „Konec skládkování SKO“.

Proč by města a obce měla spolupracovat právě s Dokasem?

Tato společnost byla původně právě pro tuto spolupráci s obcemi založena už v roce 1997, a měla okolním obcím a městům usnadnit práci při nakládáni a likvidací odpadu. Zároveň měla a může poskytovat služby komunálního charakteru, které nyní poskytuje. Je to vlastně balíček služeb, který může využít kterákoliv spádová obec či město.

Jak je podle vašich zkušeností důležitá komunikace s občany ohledně odpadového hospodářství? Má smysl, aby obce či města vedla ohledně této problematiky komunikační kampaň směrem k občanům?

Určitě ano. Je dobré, aby občané měli představu o tom, jak důležitá je pro nás a naše budoucí generace právě ona často zmiňovaná recyklace, množství produkovaného a likvidovaného odpadu. Je to opravdu obrovská stopa, kterou za sebou lidé zanechávají, a je třeba, aby tato stopa byla co možná nejmenší se snahou, aby nebyla téměř žádná.

A jak vy sám přistupujete k odpadům ve vašem osobním životě?

Možná právě i proto, že jsem v Dokasu pracoval mnoho let, naučila se celá naše rodina odpad řádně třídit, a díky tomu, že žiji v domě se zahradou jsem rád i za bioodpad, který také kompostuji.

Společnost Dokas je mimo jiné také správcem sportovních zařízení města Dobříše.

Víte, v jakém jsou konkrétní areály stavu a máte představu toho, jak je budete spravovat dál?

Zatím o sportovištích příliš nevím, takže jejich stav opravdu nedokáži posoudit.  Určitě je důležité, aby právě sportoviště byla pro veřejnost dostupná, udržovaná, a tím i bezpečná.  Jsem přesvědčen že lidé budou pak takovéto zařízení rádi navštěvovat a trávit zde volný čas.

Dokas má k dispozici také řadu pracovních strojů, jeho pracovníci pečují o městkou zeleň, veřejná osvětlení a komunikace. Jak hodláte řídit tyto činnosti?

Ve společnosti je nastaven systém řízení jednotlivých středisek vedoucími pracovníky. Většinu těchto pracovníků znám a jsem přesvědčen, že práci vykonávají zodpovědně, zároveň ale připouštím, že i zde je prostor pro zdokonalování a inovace.

V minulých letech byl v rámci spolupráce společnosti a města několikrát řešen problém ohledně zakázek. Společnost musí poskytovat většinu svých služeb právě městu Dobříš a obrat společnosti pro jiné zadavatele může být maximálně 20 % zakázek.

Nebude toto pravidlo 80/20 pro vás problém? Případně jakou máte představu ohledně vedení společnosti a spolupráce s vedením města?

Jsem člověk nekonfliktní a vždy se snažím vše řešit vzájemnou dohodou, protože dohoda je vítězstvím obou stran. Na spolupráci s „městem“ se těším a věřím, že bude fungovat.  Co se týká výše zmíněného procenta zakázek, je toto řešeno formou spolupráce na založení „Svazku obcí“, který právě vzniká a je téměř před dokončením.  Po založení „Svazku“ bude možné naopak obcím nabídnout více spolupráce v rámci komunálních služeb, a to při dodržení podmínek „in-house“ výjimky.

Máte v plánu nějaké personální změny?

O personálních změnách jsem zatím ani nepřemýšlel.

V pozici jednatele vás čeká určitě spoustu nového. Město i jeho obyvatele a také většinu svých budoucích pracovních partnerů dobře znáte, což je určitě velkou výhodou.

Je něco, na co se ve své nové funkci opravdu těšíte?

Právě ona spolupráce s partnery a lidmi které znám je jedna z věcí na kterou se velmi těším.

 

autor článku: Denisa Havlíčková